Έγκριση ΕΠΕ για την εγκατάσταση που θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από τα απόβλητα 4 περιοχών στο Σμύρνη!

Έγκριση ΕΠΕ για την εγκατάσταση που θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από τα απόβλητα 4 περιοχών στο Σμύρνη!
Έγκριση ΕΠΕ για την εγκατάσταση που θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από τα απόβλητα 4 περιοχών στο Σμύρνη!

Ελήφθη έγκριση για την έκθεση εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) που εκπόνησε ο Μητροπολιτικός Δήμος İzmir για την εγκατάσταση που θα παράγει ηλεκτρισμό από τα οικιακά απόβλητα των περιοχών Μπέργκαμα, Ντικίλι, Κινίκ και Αλιάτσα. Στην εγκατάσταση, η οποία προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία φέτος, τόσο η ηλεκτρική ενέργεια θα ληφθεί όσο και το κομπόστ που παράγεται θα χρησιμοποιηθεί ως βελτιωτικό εδάφους.


Εγκρίθηκε το έργο της Ολοκληρωμένης Διευκόλυνσης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, το οποίο εκπονήθηκε από τον Μητροπολιτικό Δήμο της Σμύρνης το 2011 με σκοπό τη βελτίωση της περιοχής της Τακτικής Αποθήκευσης Στερεών Αποβλήτων, την ανακύκλωση των απορριμμάτων και τη δημιουργία μιας εγκατάστασης που παράγει ηλεκτρισμό από τα απόβλητα. Η έκθεση εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) που εκπονήθηκε για το έργο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αστικοποίησης. Στις 16 Απριλίου, αποκτήθηκε μια προ-άδεια από τη ρυθμιστική αρχή της αγοράς ενέργειας (EMRA).

Δεν θα βλάψει τη φύση

Τα απόβλητα διαχωρίζονται στη μονάδα διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Bergama, όπου θα αξιολογηθούν τα οικιακά απορρίμματα τεσσάρων περιοχών και η μονάδα μηχανικού διαχωρισμού θα παρέχει πρώτες ύλες στον τομέα της ανακύκλωσης. Εκτός από την ενέργεια, το κομπόστ θα ληφθεί από τα οργανικά απόβλητα που κατευθύνονται προς τη μονάδα βιομεθάνωσης για χρήση ως βελτιωτικό εδάφους.

Θα παράγει ηλεκτρισμό από σκουπίδια

Τα απόβλητα που δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία στις μονάδες διαχωρισμού και βιομεθανοποίησης θα διατηρηθούν στους χώρους υγειονομικής ταφής. Με το αέριο του μεθανίου που παράγεται στην περιοχή αποθήκευσης, το αέριο μεθάνιο που προέρχεται από αντιδραστήρες βιομεθανοποίησης θα καθαριστεί και θα κατευθυνθεί προς κινητήρες αερίου. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στην εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί τόσο στην εγκατάσταση όσο και απευθείας στο δίκτυο διανομής.

Η εγκατάσταση θα καλύψει τις ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 14 χιλιάδων νοικοκυριών.sohbet

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar