Γενική Διεύθυνση Δασοκομίας για την πρόσληψη 700 Μόνιμων Εργαζομένων

Η Γενική Διεύθυνση Δασών θα κάνει μόνιμους εργαζόμενους
Η Γενική Διεύθυνση Δασών θα κάνει μόνιμους εργαζόμενους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού σχετικά με τις Διαδικασίες και τις Αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται στους Εργαζόμενους Εργαζόμενους σε Δημόσια Ιδρύματα και Οργανισμούς, στην επαρχιακή οργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών, τον Διαχειριστή Μηχανικών Κατασκευών 200, τον Διαχειριστή Γκρέιντερ 200, τον Χειριστή Εκσκαφέων 200, τον Διαχειριστή Dozer 60 και τον Χειριστή Τρακτέρ 40 συνολικά Θα προσληφθούν 700 μόνιμοι εργαζόμενοι (μόνιμοι).


Οι γενικοί και ειδικοί όροι και άλλες πληροφορίες που πρέπει να αναζητηθούν στους υποψηφίους θα προσδιοριστούν στις ανοικτές θέσεις εργασίας İŞKUR. Αυτές οι ανακοινώσεις θα δημοσιευτούν στο İŞKUR μεταξύ 04-10 / 08/2020. Οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους που αναφέρονται στην ανακοίνωση θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του URKUR κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν στην Προφορική και Εφαρμοσμένη Εξέταση, 4 (τέσσερις) φορές περισσότερες από τον αριθμό των θέσεων που καθορίζονται στην απόσπαση της εργασίας. Αυτοί οι υποψήφιοι θα καθοριστούν σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κλήρωσης που θα προκύψει ενώπιον συμβολαιογράφου. Ο τόπος και η ημερομηνία της παρτίδας θα καθοριστούν στην ανακοίνωση ανοικτής εργασίας İŞKUR και θα ανακοινωθούν επίσης στον ιστότοπο της σχετικής Περιφερειακής Διεύθυνσης Δασών. Σχετικά με αυτό, καμία ειδοποίηση δεν θα γίνει στις διευθύνσεις των υποψηφίων με γραπτή ειδοποίηση. Η δοκιμαστική περίοδος όλων των θέσεων που θα ανακοινωθούν είναι δύο μήνες σύμφωνα με τον εργατικό νόμο αριθ. 4857. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης, τα έγγραφα που θα ζητηθούν από τους υποψηφίους και η τοποθεσία και η ημερομηνία της προφορικής και της εφαρμοσμένης εξέτασης θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο των Περιφερειακών Διευθύνσεων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων, οι οποίοι θεωρείται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ζήτησης, μπορούν να τερματιστούν από τη διοίκηση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ανακοίνωσης, ανταλλαγής, εξέτασης και διορισμού.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ


Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar