Η Γενική Διεύθυνση Μετεωρολογίας θα Προσλάβει 9 Προσωπικό με Σύμβαση

Πρόσληψη προσωπικού με μετεωρολογία γενικός διευθυντής θα προσληφθούν
Πρόσληψη προσωπικού με μετεωρολογία γενικός διευθυντής θα προσληφθούν

Η Επίσημη Εφημερίδα με ημερομηνία 657/4/06 και αριθ. 06 και επισυνάπτεται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 1978/7 της 15754/28/06 για να προσληφθεί στις επαρχιακές οργανωτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Μετεωρολογίας στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου (Β) του Άρθρου 1978 του Νόμου Αρ. 16330. 2 Μηχανικοί και 8 Αρχιτέκτονας με μέθοδο άμεσης τοποθέτησης με βάση την κατάταξη της εξέτασης επιλογής δημόσιου προσωπικού (KPSS) (B) σύμφωνα με το εδάφιο (α) της πρώτης παραγράφου του πρόσθετου άρθρου 1 των Αρχών σχετικά με την απασχόληση συμβασιούχου προσωπικού που δημοσιεύτηκε στο Θα προσληφθούν 9 συμβασιούχοι, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου.


Ο Οδηγός Προτιμήσεων KPSS-2020/9, που περιλαμβάνει θέσεις συμβασιούχου προσωπικού που μπορούν να προτιμηθούν σε προπτυχιακά επίπεδα, έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπο της YSYM από τις 08/07/2020. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων των υποψηφίων που έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις επιλογής δημόσιου προσωπικού (άδεια 22-KPSS) που πραγματοποιήθηκαν στις 2018 Ιουλίου 2018 θα χρησιμοποιηθούν στις συναλλαγές προτιμήσεων. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους μεταξύ 08-13 Ιουλίου 2020 εισάγοντας τον αριθμό ταυτότητας TR και τον κωδικό πρόσβασης μέσω του ιστότοπου της ÖSYM σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον οδηγό προτιμήσεων. Η διαδικασία αποστολής προτιμήσεων από το Διαδίκτυο θα λήξει στις 13 στις 2020 Ιουλίου 23.59 και αυτή η περίοδος δεν θα παραταθεί. Για τις διαδικασίες τοποθέτησης, θα χρησιμοποιηθεί το σκορ KPSSP3. Οι υποψήφιοι που έχουν τουλάχιστον 50 (πενήντα) σχετικές βαθμολογίες εξετάσεων μπορούν να επιλέξουν.

Σύμφωνα με την απόφαση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 9 της 5/2020/31122, Όσοι εργάζονται επί του παρόντος σε δημόσιους οργανισμούς και οργανισμούς δεν θα διοριστούν στην πρόσληψη συμβασιούχου προσωπικού που θα απασχοληθεί από το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών το 2020 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κεντρικής τοποθέτησης που θα γίνει απευθείας από τη Διεύθυνση ΟΣΥΜ.

Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες κανονισμούς, οι υποψήφιοι που έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν σε αυτήν την τοποθέτηση θα πρέπει να επισημάνουν τη σχετική επιλογή στην οθόνη προτίμησης. Οι υποψήφιοι που επιλέγουν τη σχετική επιλογή θα μπορούν να επιλέξουν σε αυτήν την τοποθέτηση. Η ευθύνη των δηλώσεων των υποψηφίων ανήκει σε αυτούς. Οι υποψήφιοι που κάνουν ψευδείς, παραπλανητικές ή ψευδείς δηλώσεις σε αυτόν τον τομέα θα χάσουν όλα τα δικαιώματά τους που προκύπτουν από την τοποθέτηση. Οι υποψήφιοι που κάνουν ψευδείς, παραπλανητικές ή ψευδείς δηλώσεις δεν θα διορίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Μετεωρολογίας, ακόμη και αν έχουν τοποθετηθεί.

Ενώ εργάζεσαι στο καθεστώς συμβασιούχου προσωπικού σε δημόσιους οργανισμούς και οργανισμούς σύμφωνα με το άρθρο 657 / Β του νόμου αριθ. 4 των δημοσίων υπαλλήλων · Παράρτημα 657 των Αρχών σχετικά με την απασχόληση συμβασιούχου προσωπικού στο άρθρο 4 / Β (*) του νόμου αριθ. 06 (*) των δημοσίων υπαλλήλων και με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 06/1978/7 και σχετικά με εκείνους των οποίων οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών λήγουν ή εκείνοι που προτιμούν να τοποθετηθούν σε θέσεις συμβάσεων σε αυτόν τον οδηγό. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 15754 και 1 του άρθρου θ (**). (*) Η διάταξη του άρθρου 3 / Β του νόμου αριθ. 4 των δημοσίων υπαλλήλων: «Σε περίπτωση απασχόλησης με αυτόν τον τρόπο, οι συμβάσεις καταγγέλλονται από τις θεωρίες τους επειδή ενεργούν κατά των αρχών της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή εάν καταγγέλλουν τη σύμβαση μονομερώς, εκτός από τις εξαιρέσεις που καθορίζονται από την απόφαση της Προεδρίας εντός της συμβατικής περιόδου, Δεν μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων θεωρητικών, εκτός εάν έχει περάσει ένα έτος από την ημερομηνία τερματισμού. " (**) Διατάξεις στις παραγράφους 657 και 4 του πρόσθετου άρθρου 1 των αρχών σχετικά με την απασχόληση συμβασιούχου προσωπικού: «... Σε περίπτωση που το συμβαλλόμενο προσωπικό καταγγείλει τη σύμβαση από τα ιδρύματά τους ή καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς εντός της περιόδου της σύμβασης, από την ημερομηνία καταγγελίας. Εάν δεν έχει περάσει ένα έτος, δεν μπορεί να προσληφθεί εκ νέου σε θέσεις συμβασιούχου προσωπικού δημόσιων ιδρυμάτων και οργανισμών. Σύμβαση;

α) Από υπαλλήλους που είναι μερικής απασχόλησης ή περιορίζονται από τη διάρκεια του έργου,

β) Όσοι έχουν αλλάξει τους τίτλους τους, αναθέτοντάς τους σε θέσεις που σχετίζονται με τίτλους στο συνημμένο πρόγραμμα 4, οι οποίες έχουν εκδοθεί λόγω της εκπαιδευτικής τους κατάστασης, στο πλαίσιο του άρθρου 4,

γ) Παρά το αίτημα μετεγκατάστασης λόγω συζύγου ή υγειονομικής κατάστασης · Εκείνοι που δεν μπορούν να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Παραρτήματος 3 (β) ή (γ) για οποιονδήποτε από τους λόγους που δεν υπάρχει μονάδα υπηρεσίας για εναλλαγή, υπάρχει μονάδα αλλά δεν υπάρχει κενή θέση με τον ίδιο τίτλο και ποιότητα ή δεν μπορεί να ικανοποιήσει την πραγματική κατάσταση εργασίας για τουλάχιστον ένα έτος, Οι μονομερείς καταγγελίες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς να υπόκεινται σε θητεία ενός έτους. "

Διεύθυνση: Γενική Διεύθυνση Μετεωρολογικού Τμήματος Προσωπικού Kütükçü Alibey Caddesi No: 4 06120 Kalaba, Keçiören / ANKARA

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ


Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar