Υποστήριξη Logistics από την ASELSAN στο έργο FIRAT-M60T

υλικοτεχνική υποστήριξη στο έργο aselsandan firat mt
υλικοτεχνική υποστήριξη στο έργο aselsandan firat mt

Υπογράφηκε τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ της ASELSAN και της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας για τη σύμβαση έργου FIRAT-M60T. Εκτός από τις πρόσθετες δυνατότητες που παρέχονται στις δεξαμενές M60T στο πλαίσιο της τροποποίησης της σύμβασης, στόχευε στη βελτίωση των αμυντικών δυνατοτήτων των δεξαμενών στο απόθεμα των Τουρκικών Ένοπλων Δυνάμεων.


Εκτός από την αύξηση της ισχύος πυροδότησης και των δυνατοτήτων επιβίωσης των εκσυγχρονισμών δεξαμενών που πραγματοποίησε η ASELSAN στο πλαίσιο του έργου FIRAT-M60T, τα συστήματα, των οποίων οι περίοδοι εγγύησης προϊόντος έχουν ολοκληρωθεί, παρέχουν τριετή υπηρεσία εγγύησης απόδοσης. Η ASELSAN παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επί τόπου κατά τη διάρκεια της εγγύησης του προϊόντος και της περιόδου εγγύησης απόδοσης και πραγματοποιεί δραστηριότητες συντήρησης και επισκευής σε εργοστάσιο.

Η ASELSAN λειτουργεί 7/24 στο πλαίσιο του έργου και η ASELSAN παρεμβαίνει στις ειδοποιήσεις συντήρησης και επισκευής που λαμβάνει το προσωπικό χρήστη εντός 24 ωρών κατά μέσο όρο, βελτιώνοντας έτσι την ικανοποίηση των πελατών και τις δυνατότητες συντήρησης δεξαμενών.

Έχει αναπτυχθεί μια μοναδική στρατηγική υποστήριξης προϊόντων για τα προϊόντα ASELSAN στις δεξαμενές M60T που καλύπτονται από το προϊόν και την εγγύηση απόδοσης, και στοχεύει να διασφαλίσει ότι τα κρίσιμα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας είναι έτοιμα για υψηλό επίπεδο αποστολής.

Η σύμβαση που υπογράφηκε από την Τομεακή Προεδρία ASELSAN SST περιλαμβάνει την Προεδρία του Τομέα Μικροηλεκτρονικής Καθοδήγησης και Ηλεκτρο-Οπτικής (MGEO) και Ραντάρ και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πολέμου (REHİS) ως ενδιαφερόμενα μέρη.


Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar