Πού είναι συνδεδεμένη η λίμνη Uluabat; Πώς δημιουργήθηκε η λίμνη Uluabat; Πόσο βάθος;

Uluabat Gölü, eski ismi Apolyont Gölü , Bursa ilinde bir göldür. Uluabat gölü Marmara Denizi’nin 15 km güneyinde ve Bursa ilinin 30 km batısında , Mustafakemalpaşa ilçesinin doğusu ve Bursa Karacabey karayolunun güneyinde 40° 12′ kuzey, 28° 40′ doğu koordinantları arasında yer alır. Rakım 7 metredir. Göl, Nisan 1998’de T.C. Çevre Bakanlığı tarafından Ramsar Alanı olarak kabul edilmiştir. Uluabat Gölü gerek plankton ve dip canlıları, gerekse sucul bitkileri, balık ve kuş populasyonları açısından Türkiye’nin en zengin göllerinden birisidir. Göl aynı zamanda Kasım 2000 de uluslararası bir sivil toplum kuruluşları ortaklığı projesi olan ve 2001 yılı itibarıyla dünyaca ünlü 19 gölü bünyesine alan Living Lakes (Yaşayan Göller) ağına dahil edilmiştir.


Είναι το Eskikaraağaç, το Gölyazı και το Kirmik στα βόρεια, το Mustafa Kemalpaşa στα δυτικά, το Akçalar στα ανατολικά, το Akçapınar, το Fadıllı και το Furla στα νότια. Οι βόρειες όχθες της λίμνης έχουν πολύ έντονη κατασκευή Τα χωριά Eskikaraağaç και Gölyazı (Apolyont) βρίσκονται και στις δύο χερσονήσους σε αυτήν την ενότητα. Η λίμνη Uluabat είναι μια πολύ μεγάλη και ρηχή λίμνη γλυκού νερού. Υπάρχουν 0,25 νησιά μέσα στη λίμνη, που κυμαίνονται σε μέγεθος από 190 εκτάρια (νησί Heybeli) έως 11 εκτάρια (νησί Halilbey). Αυτά τα νησιά? Νησί Terzioğlu (Süleyman Efendi), Μοναστήρι (Νησί Nail Bey, Happy Island), Arif Molla (Molla Efendi Island), Devil Island, Νησιά Big and Small Crayfish, Cloud Island, Maiden's Island Είναι τα νησιά Heybeli. Αυτά τα νησιά αποτελούνται από τον ασβεστόλιθο Jura. Ειδικά σε θυελλώδεις καιρικές συνθήκες, αυτά τα νησιά λειτουργούν ως ξεμπλοκάρισμα.

σχηματισμός

Tektonizma kontrolünde açılan bir ova içerisinde alüvyal set gölü olarak gelişmiştir. Göl; kuzeyinde Neojen devri dolgularından oluşmuş alçak tepeler, güneyde ise Jura devri alçak dağları ile sınırlanmıştır. Uluabat Gölü’nün jeoljik evrimi hakkında değişik yorumlar mevcuttur. Pfannestiel, Marmara Denizi’nin güney ve güneybatı kıyısında yer alan Manyas, Apolyont (Uluabat) ve Sapanca göllerinin eski Sarmastik denizinin kalıntıları olduğunu jeolojik ve paleontolojil bulgulara dayanarak ileri sürmektedir. Artüz ve Korkmaz (1981), çalışmalarında Uluabat gölünün jeolojik evrimi bugünkü Saroz körfezi , Orta Marmara, Karacabey ve Bursa ovasından Adapazarı’na kadar uzanan bölgede kuvvetli çökme tektoniği (Graben) olayları sonucunda Sapanca, İznik, Apolyont ve Manyas çöküntü çukurları oluşmuştur. Mindel öncesi tatlı ve hafif acı su dönemidir ve eski öksin havzası oluşumu mevcuttur. Riss öncesi dönemde ise Trakya yükselmiştir. Pfannenstiel, Deveciyan ve Kosswig, Marmara Denizi’nin tatlı sudan tuzlu su dönemine geçiş sürecinde, tatlı ve hafif acı sulara ve buna uygun fauna elemanlarına sahip Sarmatik denizin birçok elemanlarının akarsuların beslediği sığınak bölgelere göçtüğünü belirtmekte ve gölün Sarmatik relikleri olan balık türlerinin bu duruma kanıt olduğunu ifade etmektedirler. Dalkıran (2001) ve Demirhindi (1972) de aynı oluşumu desteklemekte, kanıt olarak da Uluabat ve Manyas göllerinin faunasına adapte olmuş birkaç deniz balığının ve acı su formunun bulunmasını göstermektedir A. Philipson ve E. Lahn, Neojende Bursa-Gönen depresyonu çöküntü alanında büyük tatlı su gölünün oluştuğunu; Neojen sonu veya Kuvarter de meydan gelen hareketler sonucu, bu göl alanında 4 adet küçük küvetin oluştuğunu, diğer iki küvetin (Bursa ve Gönen) alüvyonlarla dolduğunu ve geriye Uluabat ve Kuş göllerinin kaldığını belirtmiştir. (Karacaoğlu 2001)

Η παλαιότερη μονάδα που παρατηρήθηκε γύρω από τη λίμνη Uluabat είναι η παλαιοζωική μεταμορφική σειρά.

Το κτίριο, το οποίο ξεκίνησε με gneiss στη βάση, στη συνέχεια συνεχίζεται με τα σχισμή που περιέχουν μαρμάρινους φακούς.

βάθος

Το μέσο βάθος της λίμνης είναι 2,5 μέτρα. Τα περισσότερα από αυτά είναι αρκετά ρηχά και το βάθος σε αυτά τα τμήματα κυμαίνεται μεταξύ 1-2 μέτρων. Το βαθύτερο μέρος είναι το λάκκο έως και 10 μέτρα στο νησί Halil Bey.

Μήκος και πλάτος

Έχει μήκος 23-24 χλμ και πλάτος 12 χλμ στην κατεύθυνση Ανατολής-Δύσης.

έκταση

Η λίμνη Ulubat είναι μια λίμνη με εμβαδόν 136 km². Μετά τις βροχές στη λίμνη, θα υπάρξουν πλημμύρες και πλημμύρες στα κοίλα μέρη, κατά τη διάρκεια των οποίων η επιφάνεια της λίμνης ξεπερνά τα 160 km².

Υπάρχουν μερικά νησάκια και βράχια στη λίμνη. Τα πιο σημαντικά από αυτά τα νησάκια ασβεστόλιθου είναι το νησί Halil Bey, το νησί Heybeli και το νησί Kız.

Η λίμνη, η οποία γίνεται ρηχή από μέρα σε μέρα, έχει ένα βρώμικο λευκό χρώμα. Έχει μια λασπώδη δομή στο κάτω μέρος, γίνεται θολό όταν ο καιρός είναι θυελλώδης.

Χαρακτηριστικά του κλίματος

Uluabat gölü ve çevresinde Marmara iklimi egemendir. Genellikle her mevsimde yağış olmakla beraber yaz ayları sıcak ve az yağışlı, kış ayları soğuk ve yağışlı, bahar ayları ise ılık ve yağışlıdır. Bursa Meteoroloji İstasyonu’nun 1929-1986 yılları arasında 57 yıllık sıcaklık ortalaması verilerine göre Uluabat gölü ve çevresi yıllık ortalama sıcaklığı 14 °C dir. 1929-1978 yılları arası 49 yıllık verilere göre ise en yüksek sıcaklık 42.6 °C ile Ağustos ayına, en düşük sıcaklık – 25.7 °C ile Şubat ayına aittir. Bölgede yıllık yağış ortalaması 650 mm olup, 33 yıllık ölçümlerin sonucunda en az yağışın 10,6 mm ile Ağustos ayında en çok yağışın ise 104,9 mm ile Aralık ayında gerçekleştiği belirlenmiştir. Uluabat gölü havzasında hakim tek bir iklim olmamakla beraber yağışların kış ve bahar aylarına isabet etmesi tüm havzanın ortak karakteridir. Aşağı havzada yağmur,hakim yağış olurken , üst kısımlarda yağış, soğuk mevsimlerde kara dönmektedir. Havzanın tümünde etkin olan bir rüzgarın etkisinden bahsetmek pek mümkün olmamakla birlikte aşağı havzanın en etkin rüzgarı lodos, en sürekli rüzgarı da kuzey rüzgarı olmaktadır.

Απειλές στο σύστημα της λίμνης

Παρά τη διεθνή του σημασία, το οικοσύστημα της λίμνης απειλείται από τον ευτροφισμό που προκαλείται από την υπεραλίευση, την αποκατάσταση της γης στην παράκτια ανάπτυξη και τις απορρίψεις γεωργικών βιομηχανικών και οικιακών αποβλήτων. Μερικές από αυτές τις απειλές:

 • Βιομηχανικά και οικιακά απορρίμματα και χημικά από τη γεωργία
 • Ανάκτηση γης έως 25 εκτάρια τα τελευταία 2000 χρόνια στην παράκτια ανάπτυξη
 • Μεγάλη πίεση κυνηγιού στα ψάρια και τα πουλιά
 • Καταστροφή δασών στη λεκάνη
 • Λάθος γεωργικές πρακτικές και απόβλητα ορυχείων και πυροβολισμοί νερού για την άρδευση της λίμνης.
 • Κανονισμοί στάθμης νερού με ρυθμιστές
 • Σχεδιάστηκαν 4 έργα υδροηλεκτρικής ενέργειας στη λεκάνη
 • Γενικά παρεμβάσεις στην υδρολογία της λίμνης
 • Περιορίζοντας την πλημμυρική πεδιάδα της λίμνης μέσω των τεντωμάτων που εκτείνονται στις νοτιοδυτικές ακτές της λίμνης
 • Άνοιγμα ανταλλακτικών προστατευμένων από πλημμύρες στη γεωργία

Uluabat Gölü’nde biyolojik çeşitlilik

Uluabat Gölü, biyolojik üretim yönünden ötrofik (bol gıdalı) göllerimizden biridir. Planktonlar ve dip canlıları bakımından zengin oluşu, değişik türden çok miktarda canlının üremesi ve beslenmesi için ideal bir ortam oluşturmuştur. Gerek bitki gerek hayvan türleri açısından Türkiye‘deki en zengin göl durumundadır. Uluabat gölü ve çevresinin taşıdığı ekolojik özellikler bu alana has bitki türlerinin meydana gelmesine sebep olmaktadır. Uluabat Gölü tipik bir sığ göldür. Sığ göllerin tipik özelliği olarak rüzgarın etkisiyle tam karışıma uğrar, ışık erişilebilirliğinin belirlendiği littoral bölgesi geniştir. Sığ göllerin durumunu açıklayan alternatif kararlı durumlar teorisi Uluabat Gölü’nde de geçerli görünmektedir. Bu teoriye göre sığ göller iki kararlı durumda olabilir. Birincisi, sucul bitkilerin alglere nazaran baskın durumda olduğu berrak su hali, ikincisi ise alglerin sucul bitkilere nazaran baskın durumda olduğu bulanık su halidir. Uluabat Gölü gerek plankton ve dip canlıları, gerek sucul bitkileri ve gerekse balık ve kus popülasyonları açısından Türkiye’nin en zengin göllerinden biridir.

Οργανισμοί που μολύνουν τη λίμνη Uluabat και τα περίχωρά της

 • Bursa οργανωμένη βιομηχανική ζώνη
 • Etibank Emet Boron Salt Καταθέσεις
 • Τουρκικές εταιρείες άνθρακα (TKI) Tuncbilek της Western Lignite Corporation
 • Τουρκική Μονάδα Ηλεκτρικής Ενέργειας (TEK) Tunçbilek Thermal Power Plant
 • Etibank Kestelek Boron Salt Enterprises
 • Τουρκία Άνθρακα Επιχειρήσεις (TKI) Keles Lignite εργοστάσιο
 • Νερό άρδευσης
 • Επιχειρήσεις τροφίμων

Uluabat Gölü’nü korumaya yönelik çalışmalar

Uluabat Gölü, Türkiye’deki 9 Ramsar Alanından biri olması ve uluslararası çaptaki önemine rağmen göl önemli ölçüde çevresel tehdit altındadır. Sahip olduğu Ramsar statüsü, göldeki biyoçeşitliliği sürdürebilecek kanuni bir koruma sağlayamamaktadır. Uluabat gölü havzasında bulunan ve göle su getiren akarsulara kanalizasyonlarını deşarj eden Mustafa Kemalpaşa, Orhaneli, Harmancık ve Akçalar gibi yerleşim yerlerinin atık suları için toplu arıtma tesisleri kurulmalı, göldeki adalar ve göl çevresi imara açılmamalı, göl çevresinde gölü kirletecek tesislerin yapılmasına izin verilmemeli, göle en fazla miktarda suyu getiren Mustafa Kemalpaşa çayının akış havzasındaki, tamamına yakını kamuya ait sanayi kuruluşlarında arıtma tesisleri kurulmalı ve çay suyunun kirletilmesine izin verilmemeli, gölde aşırı avlanma önlenmeli, göldeki ötrofikasyonu azaltacak teknik önlemler alınmalı, bölgede erozyonu hızlandıran ve gölün sedimantasyonla dolmasını çabuklaştıran, tarım topraklarının başka amaçlarla kullanılması yok edilmesi gibi faaliyetlere izin verilmemeli, göl suyu ile sulanan tarım alanlarında kimyasal gübre kullanımı sınırlandırılmalı, tarım ilaçlarının kullanımı denetim altına alınmalı ve göle geri dönen sulama suyunun zararlı maddelerden temizlenmesine yönelik teknik alt yapı sağlanmalıdır.

Είσοδος νερού στη λίμνη και απώλεια νερού στη λίμνη

Παρόλο που υπάρχουν μερικά μικρά ρέματα που τροφοδοτούν τη λίμνη από τις πηγές που τροφοδοτούν τη λίμνη, το πιο σημαντικό πόδι που τροφοδοτεί τη λίμνη είναι το Mustafakemalpaşa Creek.

Εισαγωγή νερού στη λίμνη
πηγή Ελάχιστο hm³ / έτος Μέγιστο hm³ / έτος Μέσος όρος hm³ / έτος
Τσάι Mustafakemalpaşa 25,14 2413,45 1550,68
Βροχή που πέφτει στον καθρέφτη της λίμνης 71,65 120,32 92,72
Ερχόμενοι από τα πόδια της λίμνης 25,14 227,31 97,58
Νερά από τη λίμνη Uluabat
πηγή Ελάχιστο hm³ / έτος Μέγιστο hm³ / έτος Μέσος όρος hm³ / έτος
Λίμνη ποδιών 392,37 2531,8 1553,2
εξάτμιση 162,56 195,48 176,2
Άρδευση Uluabat 6,5 17,78 11,53

Είδη πουλιών

1996 Ocak ayında yapılan sayımda 429.423 su kuşu sayılmıştır. Bu 1970’ten bu tarafa bir gölde sayılan en yüksek su kuşu sayısıdır.

Μερικά από τα είδη πουλιών παρατηρήθηκαν σύμφωνα με την απογραφή του 1996
Είδη πουλιών Αριθμός πτηνών
Karabatak 300 ζευγάρια
Pied Heron 30 ζευγάρια
είδος ερωδίου 75 ζευγάρια
Λίγο κορμοράνος Σύνολο 1078
Λοφιοφόρος πελεκάνος Σύνολο 136
Μονοπάτι Elmabaş Σύνολο 42.500
Περπατώντας μονοπάτι Σύνολο 13.600
βλάκας Σύνολο 321.550

Η περιοχή γύρω από τη λίμνη είναι το καταφύγιο ενός μικρού κορμοράνου, ενός λοφιοφόρου πελεκάνου, ενός ψιθυρισμένου στέρνου, ενός pasbaş pasha, που κινδυνεύει σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα. Στη λίμνη όπου ζουν οι ενυδρίδες, υπάρχει μια ενδημική και παγκόσμια απειλούμενη σαρδέλα γλυκού νερού.

(Wikipedia)

RayHaber χρησιμοποιεί cookies