Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την πρόσληψη 12 συνεχών εργαζομένων

το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού θα προσλαμβάνει συνεχώς εργαζόμενους
το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού θα προσλαμβάνει συνεχώς εργαζόμενους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προσωπικού της Διεύθυνσης Περιοχής της Καππαδοκίας που θα απασχοληθεί στην Προεδρία της Περιοχής της Καππαδοκίας, η οποία βρίσκεται εντός των ορίων της Κεντρικής Περιοχής της Καππαδοκίας, στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού Προσωπικού της Προεδρίας Περιοχής της Καππαδοκίας, 375 του 28ου άρθρου του εν λόγω Κανονισμού Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο, 8 άτομα θα προσληφθούν σύμφωνα με το (προφορικό) αποτέλεσμα των εξετάσεων, χωρίς να ψάξουν για βαθμολογία εξέτασης δημόσιου προσωπικού.


ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι αιτήσεις θα παραληφθούν ηλεκτρονικά μεταξύ 30/07/2020 - 17/08/2020. Οι υποψήφιοι που θέλουν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πρέπει να επισκεφθούν τον ιστότοπο του Υπουργείου (http://www.ktb.gov.tr) θα κάνουν τις αιτήσεις τους μέσω του συνδέσμου με τίτλο "Σύστημα Εφαρμογών Εξετάσεων" στην αρχική σελίδα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξετάσουν τον Οδηγό Αίτησης Εξετάσεων που δημοσιεύεται στην ίδια σελίδα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα προτού προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Οι αιτήσεις των εξετάσεων θα ξεκινήσουν στις 30/07/2020 μέσω του «Συστήματος Εφαρμογών Εξετάσεων» και θα κλείσουν στις 17:08 στις 2020/17/30. Μετά από αυτήν την ημερομηνία, το σύστημα δεν θα ανοίξει και οι αιτήσεις που δεν γίνονται ηλεκτρονικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, με την υγρή υπογραφή του εντύπου αίτησης συνεχούς εργαζομένου προσωπικού της Καππαδοκίας, μέσω του «συστήματος αιτήσεων εξέτασης», και των εγγράφων που σχετίζονται με την επαγγελματική εμπειρία που ανεβάστηκαν στο σύστημα, στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου στη διεύθυνση "Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 100. Yil - ANKARA". Πρέπει να παραδοθεί με το χέρι ή ταχυδρομικά μέχρι το τέλος της εργασίας στις 28/08/2020.

Οι καθυστερήσεις στην αλληλογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη. Εάν το έντυπο αίτησης με υγρή υπογραφή και το έγγραφο που σχετίζεται με την επαγγελματική εμπειρία δεν έχει εγγραφεί στο γενικό σύστημα εγγραφής εγγράφων του Υπουργείου έως τις 28:08 στις 2020/17/30, η αίτηση θεωρείται ότι δεν έγινε δεκτή. Επιπλέον, οι εφαρμογές με ελλιπείς πληροφορίες και έγγραφα δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία.

Οι αιτούντες που διαπιστώνεται ότι δεν πληρούν καμία από τις απαιτούμενες προϋποθέσεις δεν θα αξιολογηθούν.
Ο κατάλογος των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις εισόδου θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου στις 11/09/2020. Οι υποψήφιοι που δεν μπορούν να λάβουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις δεν θα λάβουν ξεχωριστή ειδοποίηση.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να προσφύγουν στον κατάλογο εκείνων που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις εισόδου, εντός πέντε εργάσιμων ημερών (έως τις 18/09/2020), στον ιστότοπο του Υπουργείου, γραπτώς, στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ


Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar