Ραντάρ Radiebrite και οχύρωση βράχου σε γέφυρες και κοχύλια

Το ραντάρ ραντάρ και οχύρωση βράχου στις γέφυρες και τους οχετούς ως αποτέλεσμα της προσφοράς
Το ραντάρ ραντάρ και οχύρωση βράχου στις γέφυρες και τους οχετούς ως αποτέλεσμα της προσφοράς

Raising of Raft, Radiebrit and Rock for Bridge and Culverts Between Ulukışla και Yenice


Η Περιφερειακή Διεύθυνση TCDD 6 της Τουρκικής Πολιτείας Σιδηροδρόμων (TCDD) υπέβαλε προσφορά για 2020 Bridge και Culverts μεταξύ Ulukışla και Yenice, η οποία έχει κόστος περίπου 182500/4.380.942,50 KIK, μεταξύ Ulukışla και Yenice. Ο EMRAH KARACA κέρδισε με προσφορά .87 TL. 2.855.227,00 εταιρείες που συμμετείχαν στην προσφορά υπέβαλαν προσφορά κάτω από την οριακή τιμή.

Η προσφορά καλύπτει 10.092,000 m3 Rock Filling, 4.238,150 m3 Σκυρόδεμα, 189,211 Ton Σιδήρου και χειροτεχνίας. Η διάρκεια της εργασίας είναι 180 (εκατόν ογδόντα) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση του τόπου.


Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar