Οι λεπτομέρειες της νέας πόλης που θα δημιουργηθεί γύρω από το Kanal Istanbul γίνονται σαφείς

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında ‘çılgın proje’ olarak duyurulan Kanal İstanbul projesi için henüz ihaleye çıkılmadı. Ancak Karadeniz’i Marmara’ya bağlayarak Boğaz’daki gemi trafiğini hafifleteceği söylenen kanalın etrafında kurulacak yeni şehirin detayları netlerşmeye başladı. Arnavutköy’ü kapsayan birinci etapta tarlalar imara açılacak. Üzerlerinde oteller, fuar alanı, teknoloji ve lojistik merkezi yükselecek.


Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αστικοποίησης ενέκρινε τρία από τα επτά στάδια των αναπτυξιακών σχεδίων κλίμακας 1/5000 και των σχεδίων υλοποίησης κλίμακας 1/1000 που θα καθορίσουν την κατασκευή στην περιοχή.

Η γεωργική γη θα ανοίξει για κατασκευή

Yenişehir projesinin birinci etabını kapsayan imar planları Arnavutköy’deki tarım arazilerini yapılaşmaya açıyor. 39 milyon metrekare büyüklüğündeki birinci etabın odağında ticaret ve turizm var. Kanal İstanbul’un Karadeniz girişinin doğusundaki Yeniköy’de ayrılan 2 milyon metrekare büyüklüğündeki alan lojistik merkezi olacak. İstanbul Havalimanı’nda geliştirilen kargo şehrinin konteyner limanı ve antrepolar ile desteklenerek, kentin lojistiğinin büyük bir kısmının bu bölgeye aktarılması planlanıyor.

Θα δημιουργηθούν τεχνολογίες και δίκαιοι τομείς

Havalimanının yanında Tayakadın’da ayrılan 2.2 milyon metrekare alana teknoloji üssü kurulması hedefleniyor. Fuar ve kongre turizmine hizmet verecek 1.4 milyon metrekarelik alan da havalimanı ve teknoloji geliştirme bölgesi ile ilişkili olacak.

Νοσοκομείο, κέντρο αποκατάστασης, χωριά υγείας

Στο προετοιμασμένο σχέδιο, σχεδιάστηκε ένα μέρος όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό υγείας έχει σχεδιαστεί στην περιοχή Baklalı. Σε αυτόν τον τομέα, θα υπάρχει ένα νοσοκομείο, ένα κέντρο αποκατάστασης, χωριά υγείας και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων που θα εξυπηρετούν τόσο εθνικά όσο και διεθνώς και περιλαμβάνουν όλες τις ειδικότητες.

Τα αγροκτήματα θα δημιουργηθούν για οικολογικό τουρισμό

Planlama alanın kuzey batısında Terkos Gölü’ne yakın bir bölgede 1.5 milyon metrekarelik alan turizm, ticaret ve konut alanı olarak ayrıldı. Hayvansal ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bu alanda çiftlikler kurulacak. Hobi bahçeleri, rekreasyon alanları, bisiklet rotaları, mavi parklar, çocuk ve eğitim kamplarının bulunacağı bu alanda tarım turizmi yapılması hedefleniyor. Yenişehir rezerv yapı alanının birinci etabında 1 milyon 393 bin metrekarelik alan turizm ve ticaret alanı olarak ayrıldı. Bu alanın bir bölümünde, doğa sporlarına imkan sağlayacak kamping alanı ve tesisler yer alacak.

Πηγή: t24

RayHaber χρησιμοποιεί cookies