Οχύρωση Raft, Radiebrit και Rock σε Culverts and Bridges

Ραντάρ ραντάρ και οχυρώσεις βράχου σε οχετούς και ρήξεις ως αποτέλεσμα του διαγωνισμού
Ραντάρ ραντάρ και οχυρώσεις βράχου σε οχετούς και ρήξεις ως αποτέλεσμα του διαγωνισμού

Αποτελέσματα διαγωνισμού Raft, Radiebrit και Rock Fortification in Culverts and Bridges Between Adana-Toprakkale-İskenderun and Toprakkale-Fevzipaşa-Narlı


Διαγωνισμός για την κατασκευή Radia, Radiebrit και οχυρώσεων βράχου στους ορεινούς όγκους και τις γέφυρες μεταξύ Adana-Toprakkale-İskenderun και Toprakkale-Fevzipaşa-Narlı με το κόστος περίπου 6/2020 KIK της TCDD 182239 Περιφερειακή Διεύθυνση TCDD (TCDD). 3.713.931,90 εταιρείες υπέβαλαν προσφορές και η MUSTAFA GÜLER VOLBARDEM İNŞAAT κέρδισε την προσφορά με προσφορά 88 TL. 2.452.690,87 εταιρείες που συμμετείχαν στην προσφορά υπέβαλαν προσφορά κάτω από την οριακή τιμή.

Ο διαγωνισμός καλύπτει τα έργα Raft, Radiebrit και Rock Fortification σε Culverts and Bridges μεταξύ Adana-Toprakkale-İskenderun και Toprakkale-Fevzipaşa-Narlı. Η διάρκεια της εργασίας είναι 180 (εκατόν ογδόντα) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση του τόπου.


Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar