Κυκλοφόρησε το βιβλίο επιστημονικής αξιολόγησης Kanal İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak tarihinde gerçekleşen Kanal İstanbul Çalıştayı’nın raporunu kitap haline getirdi. Kanal İstanbul Projesinin etkileri açısından bilimsel olarak değerlendirildiği kitabın tanıtım toplantısı, yarın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek.


Η έκθεση του εργαστηρίου Kanal Istanbul, που διοργανώθηκε από τον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης στις 10 Ιανουαρίου 2020, με τη συμμετοχή επιστημόνων, πανεπιστημίων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και επαγγελματικών επιμελητηρίων, δημοσιεύθηκε ως βιβλίο. Στο βιβλίο «Διεπιστημονική αξιολόγηση», όπου το έργο Kanal Istanbul αξιολογείται από 17 επιστήμονες από 29 διαφορετικές ειδικότητες, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα:

 • Κινήσεις και ελιγμοί πλοίων,
 • Θαλάσσιες μεταφορές,
 • Διεθνές ναυτικό δίκαιο και σύμβαση του Montreux,
 • Τεχνολογία σεισμού, σεισμός και κίνδυνος τσουνάμι,
 • Υδροδυναμική καναλιών,
 • Προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος,
 • Θαλάσσιες επιστήμες,
 • Κατάσταση υπόγειων υδάτων,
 • Ολοκληρωμένες παράκτιες και θαλάσσιες δομές,
 • Κυκλοφορία και μεταφορά,
 • Φυσική γεωγραφία, ατμόσφαιρα, καιρός και κλιματική αλλαγή,
 • Μονάδες υποδομής και επεξεργασίας,
 • Πολιτιστικά και φυσικά αγαθά,
 • Νέες τοποθετήσεις,
 • Μετεωρολογικές παράμετροι,
 • Χωροταξικός σχεδιασμός,
 • Περιβαλλοντικά οικονομικά και περιβαλλοντικός νόμος

Στο βιβλίο, αναλύονται λεπτομερώς τα θέματα που εξετάστηκαν ή δεν εξετάστηκαν στην έκθεση εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) του Kanal Istanbul. Το Kanal Istanbul Book θα κοινοποιηθεί αύριο στο κοινό με την εισαγωγική συνάντηση, στην οποία θα παρευρεθεί ο Πρόεδρος του attendedBB Ekrem İmamoğlu.

RayHaber χρησιμοποιεί cookies