Ανακοινώθηκε η ενδιάμεση έκθεση δραστηριοτήτων της Tofaş Türk Automobile Factory Inc.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ”Tofaş toplam perakende satışları, 2020’nin ilk altı ayında yüzde 30,2 artarak 254.068 adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş’ın hafif araç pazarındaki payı 2020 yılı ilk altı ayında 0,2 puan artarak yüzde 16,2 olarak gerçekleşmiş, Fiat markası ise pazar liderliğini muhafaza etmiştir. Tofaş’ın yurtiçi otomobil pazar payı, 2020’nin ilk altı ayında yüzde 12,4’e ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre 3 puan azalmıştır. Bu dönemde Fiat Egea pazar liderliğinikorumuştur.


Ο νόμος για τα κίνητρα απορριμμάτων, ο οποίος έληξε στα τέλη του 2019, ήταν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην απόσυρση του μεριδίου αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων. Η αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων Fiat στην Τουρκία αυξάνει το μερίδιο αγοράς μας στο σκορ 2020 το πρώτο τρίμηνο το 10.4, έχει διατηρήσει τη θέση της στη δεύτερη θέση στην αγορά με 28.4%. Ο όγκος παραγωγής μας ήταν 2020 μονάδες τους πρώτους έξι μήνες του 35,9, μειώνοντας κατά 84.505% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Από τις αρχές του 2020 έως την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής της αναφοράς, το σύνολο των διακοπών διακοπής λειτουργίας σε ορισμένες από τις εγκαταστάσεις παραγωγής μας έχει φτάσει τις 56 εργάσιμες ημέρες (34 πλήρεις ημέρες πλήρεις στάσεις) λόγω λόγων όπως προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης / επισκευής, ετήσια άδεια και προγραμματισμό αποθεμάτων. έχει χρησιμοποιηθεί το επίδομα εργασίας. Οι πωλήσεις της εγχώριας αγοράς αυξήθηκαν κατά 1% μεταξύ 30ης Ιανουαρίου και 2020 Ιουνίου 26, φθάνοντας τις 40.088 μονάδες. Οι πωλήσεις μας στην ξένη αγορά μειώθηκαν κατά 54 τοις εκατό και έφτασαν τα 47.239. Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα, οι συνολικές μας πωλήσεις μειώθηκαν κατά 35 τοις εκατό σε 87.327.

Toplam satış gelirlerimiz 30.06.2020 itibariyle bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 19,1 düşüş kaydederek 7.498.824 bin TL’ye ulaşmıştır. 30.06.2020 tarihi itibariyle net karımız geçtiğimiz yıl aynı döneme göre yüzde 13,4 azalmış ve 634,642 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde vergi öncesi karımız ise yüzde 13,8 daralma kaydederek 636,703 bin TL olmuştur. Covid 19 salgını döneminin üretim/satışlar üzerindeki etkisi nedeniyle ticari alacak ve borçlarda geçici dalgalanmalar yaşanmıştır. Bu etkinin yılın ikinci yarısında normale dönmesi beklenmektedir. Tofaş’ın yılın ilk altı ayında gerçekleştirdiği yatırımlar toplam 363 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.”

Ειδησεογραφικό πρακτορείο Hibya

RayHaber χρησιμοποιεί cookies