Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού θα αγοράσει 31 εκπαιδευόμενους

το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού θα δεχθεί εκπαιδευόμενους καλλιτέχνες
το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού θα δεχθεί εκπαιδευόμενους καλλιτέχνες

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού θα λάβει Διεθνή Καλλιτέχνη


Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

1 - Όντας Τούρκος πολίτης,

2 - Για να ολοκληρώσετε την ηλικία των 18 από την ημερομηνία των εξετάσεων,

3 - Να μην στερηθούν τα δημόσια δικαιώματα,

4 - Ακόμα κι αν έχουν παρέλθει οι περίοδοι που ορίζονται στο άρθρο 53 του τουρκικού ποινικού κώδικα · Εγκλήματα κατά της κρατικής ασφάλειας, εγκλήματα κατά της συνταγματικής τάξης και λειτουργία αυτής της εντολής, υπεξαίρεση, εκβιασμός, δωροδοκία, κλοπή, απάτη, απάτη, απάτη, κατάχρηση απάτης, δόλια, ακόμη και αν καταδικαστεί σε φυλάκιση ή συγχώρεση για ένα έτος ή περισσότερο για εσκεμμένο έγκλημα Να μην καταδικαστεί για χρεοκοπία, αναταραχή στο διαγωνισμό, κακή απόδοση απόδοσης, περιουσιακά στοιχεία ξεπλύματος χρημάτων ή εγκλήματα λαθρεμπορίου,

5 - Δεν έχει καμία σχέση με τη στρατιωτική θητεία ανδρών υποψηφίων, δεν είναι στην ηλικία της στρατιωτικής θητείας, εάν είναι στην ηλικία της στρατιωτικής θητείας, έχει ενεργήσει στρατιωτική θητεία ή ανέβαλε ή μεταφέρθηκε στην εφεδρική τάξη,

6 - Δεν έχει διανοητική αναπηρία που μπορεί να τον εμποδίσει να εκτελεί συνεχώς το καθήκον του.

Β - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

1 - Έχοντας αποφοιτήσει από επίσημα και ιδιωτικά ωδεία ή σχολεία με μουσικό τμήμα ή έχοντας ειδική μουσική εκπαίδευση,

2 - Για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών που ορίζονται στα άρθρα 92, 94, 96 και 98 του κανονισμού της Προεδρικής Συμφωνικής Ορχήστρας.

Γ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ

Έντυπα αιτήματος εργασίας του Υπουργείου μας http://www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr Μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση διαδικτύου. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τη φόρμα αίτησης εργασίας και άλλα έγγραφα στο άρθρο "Δ" αυτής της ανακοίνωσης, όπως pdf, jpeg κ.λπ. Προετοιμασία σε μορφή (μη ανανεώσιμη μορφή αρχείου), csosinav@ktb.gov.t είναι πρέπει να στείλουν στη διεύθυνση e-mail σε διαδραστικό περιβάλλον. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση έως την προθεσμία της 24ης Ιουλίου 2020, 23:00 από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης των εξετάσεων στην Επίσημη Εφημερίδα. Δεν είναι ευθύνη του ιδρύματος να μην φτάσει στο ίδρυμα λόγω προβλημάτων που προκύπτουν από καθυστερήσεις αποστολής e-mail μετά την προθεσμία υποβολής της αίτησης.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να λάβουν μέρος σε εξετάσεις σε περισσότερα από ένα υποκαταστήματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει μια φόρμα αίτησης εργασίας ξεχωριστά για τα υποκαταστήματα που έχουν επιλέξει ή έχουν επισημάνει κάθε υποκατάστημα που θέλουν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις ξεχωριστά στη φόρμα αίτησης εργασίας.

Ο κατάλογος των υποψηφίων που έχουν τους προαναφερόμενους όρους ως αποτέλεσμα της εξέτασης των εντύπων αίτησης εργασίας και των συνημμένων εγγράφων και οι οποίοι είναι επιλέξιμοι να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, www.cso.gov.t είναι ve www.guzelsanatlar.ktb.gov.t είναι Θα ανακοινωθεί στις διευθύνσεις διαδικτύου και οι υποψήφιοι δεν θα ειδοποιηθούν ξεχωριστά.

Τα Έγγραφα Συμμετοχής στις Εξετάσεις των Υποψηφίων θα σταλούν στη διεύθυνση e-mail που καθορίζεται στη φόρμα αίτησης εργασίας.

Όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για την αίτηση θα αποσταλούν σε ένα διαδραστικό περιβάλλον όπως αναφέρεται παραπάνω, και οι αιτήσεις ή τα έγγραφα που υποβάλλονται για αίτηση ή μέσω ταχυδρομείου θα επιστραφούν χωρίς επεξεργασία.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται με ελλιπή, λανθασμένα έγγραφα ή μετά την προθεσμία δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία. Όσοι δεν στέλνουν τα έγγραφά τους εντελώς και χωρίς λάθη μέχρι την προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις. Το ίδρυμα δεν θα φέρει καμία ευθύνη εναντίον εκείνων που δεν μπορούν να πάρουν τις εξετάσεις με αυτόν τον τρόπο.

Δ - ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1 - Πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εκμάθησης ή του εγγράφου εξόδου που δηλώνει ότι έχει αποφοιτήσει από επίσημα και ιδιωτικά ωδεία ή σχολές με μουσικό τμήμα ή έχει λάβει ειδική μουσική εκπαίδευση,

2 - Γραπτό βιογραφικό σημείωμα με αριθμό ταυτότητας της Τουρκικής Δημοκρατίας.

3 - Έντυπο αίτησης εργασίας στον εταιρικό ιστότοπο.

Ε - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1- Οι υποψήφιοι πρέπει να έρθουν στις εξετάσεις με τους πιανίστες τους. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να έρθουν με τα δικά τους όργανα, εκτός από τα εντυπωσιακά όργανα-τυμπάνι και άρπα.

2- Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν τη λίστα ρεπερτορίων (10 το καθένα) σχετικά με τα έργα που θα παίξουν στις εξετάσεις.

F - ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΠΟ

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο Μέγαρο Μουσικής της Προεδρικής Συμφωνικής Ορχήστρας στο Talatpaşa Bulvarı No: 38 ALTINDAĞ / ANKARA.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Γ - ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 05/08/2020 στις 10:00 και σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων που πρέπει να υποβληθούν για τις εξετάσεις, ποια ημέρα θα λάβουν τις εξετάσεις σύμφωνα με τις ημερομηνίες των εξετάσεων και τα υποκαταστήματα των υποψηφίων. www.guzelsanatlar.ktb.gov.t είναι ve www.cso.gov.t είναι θα ανακοινωθεί στις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι παρόντες στον τόπο όπου θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την ώρα των εξετάσεων και μαζί τους, Έγγραφο εισόδου, φωτογραφία και εγκεκριμένο έγγραφο ταυτότητας (δελτίο ταυτότητας, άδεια οδήγησης ή διαβατήριο), λίστα ρεπερτορίων (10 το καθένα) σχετικά με το έργο που πρέπει να παίξετε στις εξετάσεις Τα πρωτότυπα των εγγράφων που αποστέλλονται σε ένα διαδραστικό περιβάλλον (πρωτότυπο ή πιστοποιημένο από το ίδρυμα που δηλώνει ότι έχουν αποφοιτήσει από επίσημα και ιδιωτικά ωδεία ή μουσικά τμήματα ή έχουν λάβει ειδική μουσική εκπαίδευση, γραπτό βιογραφικό στον ιστότοπο της Αρχής, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού TR ταυτότητας). φόρμα με υγρή υπογραφή) και τρεις φωτογραφίες 4.5 x 6 cm. Οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν μέρος στις εξετάσεις με τη σειρά του αριθμού των υποψηφίων.

H - ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με πρακτικό τρόπο. Σύμφωνα με τα υποκαταστήματα, η εξέταση θα γίνει ως εξής:

1 - Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στην εξέταση αποδοχής οργάνων ορχηστρικών χορδών πρέπει να παίξουν με επιτυχία τα ακόλουθα έργα:

α) Μελέτη της επιλογής τους,

β) Ένα σονάτα της επιλογής τους (με το πιάνο).

γ) Ένα κοντσέρτο της επιλογής τους, (με πιάνο) (Το πιάνο δεν είναι απαίτηση για το διπλό μπάσο.)

δ) Αποκρυπτογράφηση ενός κομματιού ορχήστρας ή έργων που επιλέγονται από την εξεταστική επιτροπή.

2 - Οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στην εξέταση αποδοχής των οργάνων ανέμου πρέπει να παίξουν με επιτυχία τα ακόλουθα έργα:

α) Μελέτη της επιλογής τους,

β) Ένα σονάτα της επιλογής τους, ή ένα κοντσέρτο ή ένα κομμάτι (με πιάνο)

γ) Γκαμ

δ) Αποκρυπτογράφηση ενός κομματιού ορχήστρας ή έργων που επιλέγονται από την εξεταστική επιτροπή.

3 - Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην εξέταση αποδοχής για όργανα κρουστών πρέπει να παίξουν με επιτυχία τα ακόλουθα έργα:

α) Timpani, Glockensipiel, Xiliphon σε κάποιο βαθμό, τα έργα της επιλογής τους για πιάνο και όλα τα όργανα της ομάδας drum,

β) Αποκρυπτογράφηση των ορχηστρικών έργων που επέλεξε η εξεταστική επιτροπή.

Οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στην εξέταση αποδοχής άρπ πρέπει να παίξουν με επιτυχία τα ακόλουθα έργα:

α) Μελέτη της επιλογής τους,

β) Ένα σονάτα της δικής τους επιλογής,

γ) Ένα κοντσέρτο της επιλογής τους,

δ) Αποκρυπτογράφηση ενός κομματιού ορχήστρας ή έργων που θα επιλεγούν από την εξεταστική επιτροπή.

I - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΙΟΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Για να θεωρηθεί επιτυχής στις εξετάσεις εισαγωγής, ο μέσος όρος βαθμού βαθμού που πρέπει να δοθεί από την επιτροπή εξετάσεων πρέπει να έχει 100 ακέραιους αριθμούς πάνω από 70. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών που αποκτήθηκαν στις εν λόγω εξετάσεις καθορίζει τη συνολική σειρά επιτυχίας. Εκείνοι που παίρνουν τουλάχιστον 70 πλήρεις πόντους ως ο μέσος όρος βαθμολογίας θεωρούνται επιτυχημένοι. Σύμφωνα με τη μέση βαθμολογία που αποκτήθηκε από την εν λόγω εξέταση, το ραντεβού θα πραγματοποιηθεί ξεκινώντας από το υψηλότερο σημείο και ο αριθμός των κενών θέσεων που ανακοινώθηκαν θα θεωρηθεί επιτυχής για την υποψήφια είσοδο. Αλλα

Το να έχει βαθμολογία 70 και άνω για τους υποψηφίους δεν είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα διορισμού στο αρμόδιο προσωπικό. Μεταξύ των νικητών, εκείνοι που έχουν ολοκληρώσει την επαγγελματική εκπαίδευση και εκείνοι που είναι νεότεροι προτιμούνται σε περίπτωση ισότητας.

Μια αναπληρωματική λίστα μπορεί να ανακοινωθεί όσο και ο αριθμός των κενών θέσεων που θα οριστούν. Εάν υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν να διοριστούν ή να ακυρωθούν από τα κύρια μέλη που έχουν περάσει τις εξετάσεις, μπορεί να γίνει ραντεβού μεταξύ των αναπληρωματικών υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας. Τα δικαιώματα της εφεδρικής λίστας λήγουν στο τέλος του πρώτου έτους από την ημερομηνία των εξετάσεων, εάν πραγματοποιηθεί νέα εξέταση για τον ίδιο τίτλο προσωπικού πριν από το τέλος αυτής της περιόδου, κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης αυτής της εξέτασης.

I - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η λίστα των νικητών της εξέτασης είναι www.cso.gov.t είναι ve www.guzelsanatlar.ktb.gov.t είναι θα ανακοινωθεί μέσω διευθύνσεων Διαδικτύου και δεν θα γίνει γραπτή ειδοποίηση στον υποψήφιο για τους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευόμενους. Εκείνοι που διαπιστώνεται ότι έχουν κάνει ψευδείς δηλώσεις κατά τη διάρκεια ή μετά την εξέταση δεν θα διοριστούν καθιστώντας τις εξετάσεις άκυρες.

Για τα θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού της Προεδρικής Συμφωνικής Ορχήστρας που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα με ημερομηνία 28/01/1970 και αριθ. 13411.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ


Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar