Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας θα αγοράσουν 13 συμβασιούχους ειδικούς πληροφορικής

Το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών σύναψε συμβούλους εμπειρογνώμονες πληροφορικής για πρόσληψη
Το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών σύναψε συμβούλους εμπειρογνώμονες πληροφορικής για πρόσληψη

Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας, που θα προσληφθεί στο Τμήμα Επεξεργασίας Δεδομένων, στο Παράρτημα 375 του Διατάγματος Νόμου αριθ. 6 και βάσει αυτού του άρθρου, στις Μονάδες Επεξεργασίας Πληροφοριών Μεγάλης Κλίμακας των Δημόσιων Ιδρυμάτων και Οργανισμών που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της 31.12.2008 και με αριθμό 27097. Σύμφωνα με το 8ο άρθρο του Κανονισμού για τις Αρχές και τις Διαδικασίες σχετικά με την απασχόληση συμβασιούχου προσωπικού πληροφορικής, 13 (δεκατρία) συμβασιούχοι υπάλληλοι πληροφορικής θα προσληφθούν με την τοποθέτηση που θα γίνει σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας της προφορικής εξέτασης που θα διεξαχθεί από το Υπουργείο μας.

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


α) Να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 657 του Νόμου αριθ.

β) Να αποφοιτήσει από τα τετραετή μηχανολογία υπολογιστών, μηχανική λογισμικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού, ηλεκτρονικής μηχανικής, ηλεκτρολογικής ηλεκτρονικής και βιομηχανικής μηχανικής των σχολών ή ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων η ισοδυναμία έχει γίνει αποδεκτή από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης,

γ) Τα τμήματα που έγιναν δεκτά από τα τμήματα μηχανικής των σχολών που παρέχουν εκπαίδευση για τέσσερα χρόνια εκτός από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο β), τα τμήματα της επιστήμης-λογοτεχνίας, της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών επιστημών, των τμημάτων που παρέχουν εκπαίδευση στον υπολογιστή και της τεχνολογίας και τα τμήματα στατιστικών, μαθηματικών και φυσικής, απόφοιτος από θεωρίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, (Οι απόφοιτοι του τμήματος που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 2 φορές το ανώτατο όριο των μηνιαίων ακαθάριστων συμβάσεων)

δ) Έχοντας τουλάχιστον 3 (τρία) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας για λογισμικό, σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού, διαχείριση αυτής της διαδικασίας ή για την εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων δικτύου μεγάλης κλίμακας, τουλάχιστον 5 (πέντε) χρόνια για άλλους, (Κατά τον προσδιορισμό της επαγγελματικής εμπειρίας, λαμβάνεται υπόψη το προσωπικό εξυπηρέτησης του οποίου το προσωπικό υπόκειται στον Νόμο αριθ. 657 ως Προσωπικό Πληροφοριών ή στο άρθρο 4 του ίδιου Νόμου και στο συμβατικό καθεστώς που υπάγεται στον Νόμο αριθ. 399 του Διατάγματος και στις περιόδους υπηρεσίας που τεκμηριώνονται ως Προσωπικό Πληροφορικής στον ιδιωτικό τομέα που υπάγεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

δ) Για να τεκμηριώσουν ότι γνωρίζουν τουλάχιστον δύο από τις τρέχουσες γλώσσες προγραμματισμού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν γνώσεις σχετικά με το υλικό των περιφερειακών υπολογιστών και την καθιερωμένη διαχείριση και ασφάλεια δικτύου,

ε) Εάν το ενεργό καθήκον των ανδρών υποψηφίων δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία της στρατιωτικής θητείας ή έχει φτάσει στην ηλικία της στρατιωτικής θητείας, να έχει υπηρετήσει την ενεργό στρατιωτική θητεία ή να απαλλαγεί ή να αναβληθεί ή να μεταφερθεί στην εφεδρική τάξη.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο σε μία από τις ανακοινωθείσες θέσεις. Αφού συμπληρωθούν πλήρως και σωστά τα έγγραφα που αναφέρονται στην ανακοίνωση,

εφαρμογές μαζί · Από 07.05.2020 έως 22.05.2020, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu διεύθυνση

θα γίνει ηλεκτρονικά. Δεδομένου ότι οι αιτήσεις θα παραληφθούν ηλεκτρονικά ταχυδρομείου Οι αιτήσεις μέσω ή αυτοπροσώπως δεν γίνονται δεκτές.

Δεδομένου ότι οι αιτήσεις θα υποβληθούν με τον κωδικό πρόσβασης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι υποψήφιοι (www.turkiye.gov.t είναι) ο λογαριασμός πρέπει να είναι διαθέσιμος. Για να χρησιμοποιήσουν τον προαναφερόμενο λογαριασμό, οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν έναν κωδικό πρόσβασης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι υποψήφιοι, εφαρμόζουν προσωπικά το φάκελο που περιέχει τον κωδικό πρόσβασης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τις κεντρικές διευθύνσεις PTT.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩΓίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar