Η OGM θα προσλάβει τουλάχιστον 122 αποφοίτους γυμνασίου.

Το ogm θα κάνει τουλάχιστον δημόσιο προσωπικό απόφοιτο γυμνασίου
Το ogm θα κάνει τουλάχιστον δημόσιο προσωπικό απόφοιτο γυμνασίου

Δημοσίευση διαφήμισης από τη Γενική Διεύθυνση Δασοκομίας. Η ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε υπό τον τίτλο «Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας, Γενική Διεύθυνση Δασών, ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 2020» ανέφερε ότι τουλάχιστον 122 δημόσιο προσωπικό θα προσληφθούν μεταξύ των υποψηφίων απόφοιτων γυμνασίου.

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Για να πληροί τους γενικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 657 του Νόμου 48,
  • Ενώ εργάζεστε στο καθεστώς συμβασιούχου προσωπικού σύμφωνα με την παράγραφο (Β) του Άρθρου 657 του Νόμου 4 · Το συμβασιούχο προσωπικό τέθηκε σε ισχύ στην παράγραφο (Β) του άρθρου 1 του νόμου αριθ. 657 και με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 4 και σχετικά με εκείνους των οποίων οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών έχουν λήξει ή που έχουν υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων στο Παράρτημα-6.6.1978. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 και 15754 του παραρτήματος 1 των αρχών σχετικά με την επιχείρηση. Όσοι τοποθετούνται σε αυτές τις θέσεις δεν θα διοριστούν που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εξαιρέσεων που ορίζονται στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο του παραρτήματος Άρθρο 1 των αρχών σχετικά με την απασχόληση συμβασιούχου προσωπικού.
  • Οι αιτήσεις εκείνων που δεν έχουν τα συγκεκριμένα προσόντα και δεν μπορούν να τεκμηριώσουν δεν θα γίνουν αποδεκτές. Επιπλέον, τα συμβόλαια εκείνων που θεωρείται ότι έχουν εκδώσει πλαστά / άκυρα έγγραφα από αυτούς σε οποιαδήποτε ημερομηνία και ότι έχουν ετοιμάσει ένα ψεύτικο έγγραφο θα υπόκεινται σε δικαστική αγωγή εναντίον τους, ακόμη και αν η σύμβαση έχει υπογραφεί και ο δασμός έχει πληρωθεί, και αυτή η αμοιβή θα αντισταθμιστεί με το έννομο συμφέρον.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Έχοντας λάβει τουλάχιστον 2018 πόντους στην ομάδα KPSS (B) του 3, KPSSP94 και KPSSP60 πόντους,
  • Να μην είναι άνω των 36 ετών από την τελευταία ημερομηνία αίτησης,
  • Για όσους έχουν αποφοιτήσει από οποιοδήποτε πεδίο ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν υποβάλει αίτηση για τη θέση του προσωπικού υποστήριξης
  • Έχοντας άδεια C-class,
  • Όντας άνδρας,
  • Για όσους υποβάλλουν αίτηση για θέση δικηγόρου.
  • Να έχετε άδεια δικηγόρου

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩΓίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar