Μια πρόσκληση για παροχή διπλής υποστήριξης στους βιομηχάνους μέσω του TÜBİTAK

Δύο νέες κλήσεις για δημιουργία συνέργειας στη βιομηχανία μέσω του tubitak
Δύο νέες κλήσεις για δημιουργία συνέργειας στη βιομηχανία μέσω του tubitak

Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας έχει προετοιμάσει δύο νέες προσκλήσεις που θα δημιουργήσουν συνέργειες στη βιομηχανία μέσω του σχετικού ιδρύματος, TUBITAK. Ο υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Μουσταφά Βαράνκ ανακοίνωσε εκκλήσεις για διπλή υποστήριξη στους βιομηχάνους. Δηλώνοντας ότι θα υποστηρίξουν κοινά έργα που απαιτούν συνεργασία με τις κλήσεις της «Παραγγελίας Ε & Α» και της «Άδειας Ευρεσιτεχνίας», ο υπουργός Varank είπε, «Θα υποστηρίξουμε ένα νέο προϊόν με υψηλό δυναμικό εμπορευματοποίησης με την Εντολή Ε & Α. Στην κλήση άδειας ευρεσιτεχνίας, θα παρουσιάσουμε στον κλάδο τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που ανήκουν σε εταιρείες παραγωγής τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτών των δύο κλήσεων, θα δημιουργήσουμε όγκο έργου 60 εκατομμυρίων λιρών. " είπε.

ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ


Η Τουρκία, από τη μία πλευρά, συνεχίζει να αγωνίζεται με τον Covidien-19 με πλήρη ταχύτητα, ενώ διεξάγει επίσης μελέτες για να επιστρέψει την οικονομία σε πλήρη ταχύτητα. Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας συνεχίζει να υποστηρίζει ειδικά τους βιομηχανικούς οργανισμούς σε αυτήν τη δυναμική διαδικασία, όπου ανακοινώνονται καθημερινά νέα μέτρα. Το υπουργείο επιδίωξε τελικά να συμβάλει στη βιομηχανία προετοιμάζοντας δύο νέες κλήσεις.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε & Α ΚΛΗΣΗ

Η πρώτη πρόσκληση που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Varank ονομάζεται Πρόσκληση Υποστήριξης ΜΜΕ για Έργα Ε & Α βάσει παραγγελιών. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων Ε & Α που μπορούν γρήγορα να μετατραπούν σε προϊόντα και να έχουν υψηλό δυναμικό εμπορευματοποίησης. Η Çağrı ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα που θα αναπτυχθούν με Ε & Α και έτοιμα για πιθανούς πελάτες, ως κοινά έργα με μια Οργάνωση Πελατών. Με αυτήν την πρόσκληση, αναμένεται ότι τόσο η συνεργασία θα αυξηθεί όσο και οι δημόσιοι πόροι που διατίθενται για υποστήριξη Ε & Α θα χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά.

2 ΜΕΓΑΛΟ ΤΙΜ. Ανά έργο

Τουλάχιστον ένας Οργανισμός Προμηθευτών σε κλίμακα ΜΜΕ θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για κλήση. Ο προϋπολογισμός ανά έργο θα είναι έως και 2 εκατομμύρια TL στην πρόσκληση, όπου έργα Ε & Α με υψηλό δυναμικό εμπορευματοποίησης μπορούν να υποστηριχθούν από όλους τους τομείς και όλους τους τομείς της τεχνολογίας. Τα έργα θα αποτελούνται από δύο στάδια: ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών και εμπορευματοποίηση. Το πρώτο στάδιο θα είναι το πολύ 24 μήνες, και το δεύτερο στάδιο θα είναι σταθερό 24 μήνες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Η δεύτερη κλήση, που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Varank, ονομάζεται Πρόσκληση Υποστήριξης Μεταφοράς Τεχνολογίας Βασισμένη σε Ευρεσιτεχνίες. Στόχος του είναι να εφαρμόσει τις πατενταρισμένες τεχνολογίες που αναπτύσσονται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα ή περιοχές ανάπτυξης τεχνολογίας στη βιομηχανία με το μικρό όνομα που ονομάζεται Patent License.

ΚΟΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Στην πρόσκληση, τα πανεπιστήμια, οι ερευνητικές υποδομές, οι εταιρείες ανάπτυξης τεχνολογίας και τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας ορίζονται ως "Τεχνολογικό Ίδρυμα". Οι εταιρείες που θα αποκτήσουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που ανήκουν στο Ίδρυμα Παροχής Τεχνολογίας μέσω άδειας ή μεταβίβασης περιγράφονται ως Ιδρύματα Πελατών. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από κοινού από έναν οργανισμό πελατών και τουλάχιστον έναν πάροχο τεχνολογίας θα γίνουν αποδεκτές στην κλήση.

ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΜΜΕ

Τα έργα θα υποστηρίζονται έως και 60 μήνες. Εάν η οργάνωση πελατών είναι ΜΜΕ, το 15% θα προστεθεί στο ποσοστό υποστήριξης. Για κάθε έργο διατέθηκε προϋπολογισμός έως και ένα εκατομμύριο λίρες.

Υπουργοί Varank, 19 Τουρκία TUBITAK Covidien Platform που διοργανώθηκε από την Τουρκική Διαγνωστική Δύναμη, ακολουθώντας για τις δύο νέες προσκλήσεις στην ομιλία του στο συνέδριο, είπε:

ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ: Η πρώτη είναι η πρόσκληση υποστήριξης των ΜΜΕ για Έργα Ε & Α βάσει παραγγελιών. Εδώ, τουλάχιστον ένας οργανισμός προμηθευτή και μία εταιρεία πελατών σε κλίμακα ΜΜΕ - αυτό μπορεί επίσης να είναι μεγάλης κλίμακας οργανισμός - πρέπει να ισχύουν από κοινού. Δεν έχουμε περιορισμούς σε θέματα και τομείς. Ενώ οι ΜΜΕ αναπτύσσουν το προϊόν κάνοντας Ε & Α, ο Οργανισμός Πελατών θα υποστηρίξει την εκτέλεση του έργου Ε & Α όπως προορίζεται. Έτσι, οι πληροφορίες θα κοινοποιηθούν, θα διαδοθούν και θα μετατραπούν γρήγορα σε ένα προϊόν. Σε έργα που εστιάζουν στην Ε & Α, ο μηχανισμός συν-ανάπτυξης θα επιταχυνθεί και η νοοτροπία συνεργασίας θα διαδοθεί.

Η Αλληλεπίδραση θα αυξήσει: Η δεύτερη κλήση μας είναι να υποστηρίξουμε τη μεταφορά τεχνολογίας βάσει διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Υπάρχουν πατενταρισμένες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί σε πανεπιστήμια, ερευνητικές υποδομές και εταιρείες τεχνολογικών πάρκων. Η πρόσκλησή μας στοχεύει στη μεταφορά πατενταρισμένων τεχνολογιών στη βιομηχανία. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των οργανισμών παραγωγής τεχνολογίας και των πελατών τους θα αυξηθεί και θα υποστηριχθούν οι αγορές υπηρεσιών. Οι τεχνολογίες που προστατεύονται από εθνικά ή διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα μετατραπούν σε οικονομική αξία μέσω αδειοδότησης ή μεταβίβασης.Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar