Προειδοποίηση περί απαγόρευσης κυκλοφορίας από 11 μητροπολίτες δήμαρχους της CHP

απαγόρευση εγκατάλειψης του δημάρχου του δήμου δήμου της πόλης
απαγόρευση εγκατάλειψης του δημάρχου του δήμου δήμου της πόλης

11 Μητροπολίτες Δήμαρχοι της CHP προειδοποίησαν και πάλι για να μην λάβουν μη αναστρέψιμα μέτρα για την καταπολέμηση της επιδημίας COVID-19 και για να λάβουν τις σωστές αποφάσεις τη σωστή στιγμή. Οι πρόεδροι εξήγησαν ότι πολλοί επιστήμονες, αστικές οργανώσεις και οι τοπικές απόψεις τους ως τοπικοί διαχειριστές ήταν είτε «απαγόρευση της κυκλοφορίας των ωρών είτε πλήρης απομόνωση».


Παρακάτω, ο Μητροπολίτης της Κωνσταντινούπολης Ekrem İmamoğlu, ο Δήμαρχος της Άγκυρας, Mansur Yavaş, ο Μητροπολίτης της Σμύρνης, Tunç Soyer, ο Δήμαρχος Μητροπολίτης της Adana, Zeydan Karalar, ο Μητροπολίτης Eskişehir, Μητροπολίτης Yılmaz Büyükerşen, ο Δήμαρχος του Aydın, Μητροπολίτης, MÖlturlio, MÖtelorio Η δήλωση του Δημάρχου Μητροπολίτου Muğla Osman Gürün, του Δήμαρχου Mersin Metropolitan, Vahap Seçer, του Μητροπολίτη Tekirda Kad Kadir Albayrak, του Μητροπολίτη Hatay Lütfi Savaş:

«ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ,

Σήμερα, όταν αγωνιζόμαστε με την παγκόσμια επιδημία, είμαστε υποχρεωμένοι να μοιραστούμε τις απόψεις μας με μερικές από τις αποφάσεις που έχουν μεγάλη σημασία. Ως 11 Μητροπολίτες Δημάρχοι, μοιραζόμαστε την ακόλουθη πρόταση και καλέστε για να μην προκαλέσουμε μη αναστρέψιμα αποτελέσματα και να λάβουμε τα σωστά βήματα τη σωστή στιγμή:

 • Η κοινή γνώμη πολλών εθνικών και διεθνών επιστημόνων, πολλών ιδρυμάτων και οργανισμών που σχετίζονται με την αστική ζωή, από την οικονομία έως την υγεία, και εκείνων που διαχειρίζονται αυτές τις πόλεις είναι «κλείσιμο της απαγόρευσης ή πλήρους απομόνωσης». Πριν χάσουμε άλλο χρόνο, εφιστούμε την προσοχή στην ανάγκη αυτής της εφαρμογής ξανά. Η ανάπτυξη της εφαρμογής με εναλλακτικά μοντέλα είναι επίσης απαραίτητη όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά των πόλεων. Με αυτήν την απόφαση, είμαστε της γνώμης ότι η έναρξη της διαδικασίας δοκιμής στο σπίτι και μετά την εφαρμογή της καραντίνας θα είναι αποτελεσματική στην επιβράδυνση του ρυθμού διασποράς, όπως στα παραδείγματα των παγκόσμιων πόλεων που έχουν πάρει σοβαρό τρόπο.
 • Στο πλαίσιο της καταπολέμησης του Covid 19, υπάρχουν ορισμένα οικονομικά μέτρα που χρειάζονται επειγόντως οι τοπικές κυβερνήσεις. Τα στοιχεία που επισημαίνονται παρακάτω είναι σημαντικά για τη συνέχεια των δημοτικών υπηρεσιών:
 1. Τα πιστωτικά χρέη που προκύπτουν από τράπεζες και συμβάσεις, τα χρέη προς ιδιωτικά και νομικά πρόσωπα και δημόσιους οργανισμούς θα πρέπει να αναβληθούν για το 2020.
 2. Αύξηση των μεριδίων γενικού προϋπολογισμού και των ορίων δανεισμού των δήμων
 3. Στις δημόσιες συγκοινωνίες, είναι ζωτικής σημασίας να παρέχουμε εισοδηματική υποστήριξη από το Υπουργείο Οικονομικών για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Επιπλέον, το SCT δεν πρέπει να λαμβάνεται από το καύσιμο που χρησιμοποιείται στις δημόσιες συγκοινωνίες μέχρι να επιστρέψει στις συνήθεις δραστηριότητες μεταφοράς.
 4. Στο πλαίσιο των τιμολογίων που θα αναβληθούν για τρεις μήνες, οι προμήθειες δανείων πρέπει να παρέχονται από την Iller Bank ή τις δημόσιες τράπεζες σε αυτές τις διοικήσεις για τόκους και αποζημίωση μετά από 6 μήνες, προκειμένου να διατηρηθούν πλήρως οι συναλλαγές νερού και αποχέτευσης.
 5. Λόγω του κινδύνου της επιδημίας και του χρόνου που θα συνεχιστεί η επιδημία, δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή συσκέψεων της Συνέλευσης. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι συνεδριάσεις της συνέλευσης μπορούν να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω Διαδικτύου, ή θα πρέπει να εξεταστεί η ανάθεση εξουσίας στο Συμβούλιο προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργία των Δημοτικών Συνελεύσεων.
 6. Για τη χρηματοδότηση των δαπανών δημόσιας μεταφοράς και κοινωνικής στήριξης των δήμων, ο ΦΠΑ για αγαθά, υπηρεσίες και κατασκευαστικά έργα πρέπει να περιορίζεται για τουλάχιστον τρεις μήνες.
 • Η επιτάχυνση και η συνέχεια του συνεχιζόμενου συστήματος διανομής μάσκας είναι σημαντική. Όσον αφορά το φάσμα των υπηρεσιών, οι τοπικές διοικήσεις είναι τα ιδρύματα που έχουν τους πιο έντονους και οργανικούς δεσμούς με το κοινό. Από αυτή την άποψη, η παράδοση προστατευτικών μασκών στους δήμους Metropolitan και District ανάλογα με τον πληθυσμό τους και τη διανομή από τους δήμους θα επιταχύνει και θα διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού στην υπηρεσία. Οι δήμοι είναι ένα από τα πιο πολύτιμα ιδρύματα του κράτους που μπορούν να φτάσουν στα περισσότερα τριχοειδή της κοινωνίας στις πόλεις. Η ύπαρξη μηχανισμών αποφάσεων και επιβολής είναι πολύτιμη στην πράξη.
 • Οι επιτροπές πανδημίας που έχουν συσταθεί υπό την προεδρία όλων των επαρχιακών κυβερνήσεων περιγράφονται ως εξής: «Θα είναι υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των μέτρων για τη διατήρηση της διαδικασίας πρόληψης στο υψηλότερο επίπεδο». Συνιστούμε οι πίνακες πανδημίας, οι οποίες συγκεντρώνονται σε περιόδους που μπορούν να θεωρηθούν ως μεγάλες περιόδους, να συναντώνται συχνότερα προκειμένου να διασφαλιστεί η γρήγορη και αποτελεσματική λειτουργία. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η αρχή της διαφάνειας. Είναι σημαντικό για τα Πανδημικά Συμβούλια σε κάθε πόλη να δημοσιοποιούν δημόσια στο κοινό όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τον Ιό Κορόνα σε αυτήν την πόλη. γενικές παρατηρήσεις σχετικά με την Τουρκία είναι ήδη συνήθως εκτελείται από το Υπουργείο Υγείας. Η τακτική και διαφανής αποκάλυψη δεδομένων για συγκεκριμένες πόλεις θα πρέπει επίσης να γίνεται από τα Πανδημικά Συμβούλια.
 • Πλησιάζουμε σε μια πολύ σημαντική ημέρα, όπως η 23ή επέτειος της Εθνικής Κυριαρχίας και της Παιδικής Ημέρας της 100ης Απριλίου, που θα κρατήσουμε σταθερά τις εθνικές μας αξίες. Με την εκστρατεία που ξεκίνησε ο Πρόεδρος της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, κ. Mustafa Şentop, καλούμε να διαβάσουμε τον Εθνικό μας Ύμνο μαζί στις 23 στις 21.00 Απριλίου το απόγευμα. Στο 11ο έτος του 100 Μητροπολιτικού Δήμου, θα εργαστούμε για να γιορτάσουμε τις 23 Απριλίου με τον πιο ενθουσιώδη τρόπο στο σπίτι.
 • Είναι επίσης η αρχή του ευλογημένου μήνα του Ραμαζανιού, που συνδέει τις 23 Απριλίου με το πρωί της 24ης Απριλίου. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι δήμοι μας είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές και σωστές διευθύνσεις για να προσεγγίσετε τους άπορους κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, που είναι ο μήνας της φώτισης και της αλληλεγγύης. Ελπίζουμε ότι οι μέρες που θα φέρουμε την όμορφη χώρα μας στο φως είναι κοντά και ότι κανένας πολίτης δεν θα ανησυχεί.

Με εκτίμηση. "

απαγόρευση εγκατάλειψης του δημάρχου του δήμου δήμου της πόλης
απαγόρευση εγκατάλειψης του δημάρχου του δήμου δήμου της πόλης

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar