Υπουργείο Υγείας να προσλάβει 8844 Συμβεβλημένο Προσωπικό

Υπουργείο Υγείας να αναλάβει συμβασιούχο προσωπικό
Υπουργείο Υγείας να αναλάβει συμβασιούχο προσωπικό

Σύμφωνα με το άρθρο 657 του νόμου περί δημοσίων υπαλλήλων αριθ. 4 και το άρθρο 663 / Α του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 45, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η προσχολική εκπαίδευση, η εκπαίδευση, Συνολικά 8.844 συμβεβλημένοι ιατροί θα προσληφθούν στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ο Οδηγός Προτιμήσεων KPSS 2020/4, ο οποίος περιλαμβάνει συμβεβλημένες θέσεις υγειονομικού προσωπικού που μπορούν να προτιμηθούν σε δευτεροβάθμια, συγγενή και προπτυχιακό επίπεδο, θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του ÖSYM.

2018-KPSS Προπτυχιακά, 2018-KPSS Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 2018-KPSS Associate Πτυχίο αποτελέσματα εξετάσεις θα χρησιμοποιηθούν για τις θέσεις στο προπτυχιακό επίπεδο σε διαδικασίες προτίμησης.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους μεταξύ της 14ης και 20ης Φεβρουαρίου 2020 εισάγοντας τον αριθμό ταυτότητας TR και τον κωδικό πρόσβασης στην ιστοσελίδα του ÖSYM σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον οδηγό προτιμήσεων. Οι κατάλογοι προτιμήσεων που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή αποστέλλονται στο ÖSYM ή στο Υπουργείο Υγείας δεν ισχύουν.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να επιλέξουν στις θέσεις Audiologist, Perfusionist, Speech and Language Therapist και Health Physicist και οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφείς τομείς (ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΜΑΣΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ) μέχρι τις 18:2020 στις 17.00 Φεβρουαρίου 6, Υπουργείο Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών-Γενικής Εργασίας Η Διεύθυνση πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Κτίριο Πρόσθετων Υπηρεσιών (GMK Bulvarı No: 2 Floor: XNUMX Kızılay / ANKARA).

Υποψήφιοι που δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση Συμβολαιογραφικό αντίγραφο της τουρκικής ταυτότητας / δελτίου ταυτότητας με την αναφορά και συμβολαιογραφικό αντίγραφο του διπλώματος / πιστοποιητικού αποφοίτησης σε επίπεδο μεταπτυχιακού / διδακτορικού (ή αντίγραφο της απόφασης YÖK που λαμβάνεται ως πρόσθετο όνομα, εάν είναι απαραίτητο) από το πανεπιστήμιο Family Θα μπορούν να επικοινωνήσουν με την επίσημη διεύθυνση αλληλογραφίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών - Γενική Διεύθυνση Εργασίας (Υπουργείο Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών - Γενική Διεύθυνση Εργασίας Emek Mh. 17. Cd. No: 13 Çankaya / ANKARA) με συστημένη επιστολή. Οι αναφορές που δεν έχουν προσέλθει στο ίδρυμα από τις 18 Φεβρουαρίου 2020 δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία.

Οι υποψήφιοι που θα κάνουν άλλη επιλογή εκτός από θέσεις όπως οι Ακτινολόγοι, οι Αισθητολόγοι, οι Ομιλητές και οι Γλωσσολόγοι και οι Φυσικοί της Υγείας, που έχουν αποφοιτήσει από μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα, δεν θα υποβάλουν αίτηση στο Υπουργείο Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών-Γενική Διεύθυνση.

Οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει ή έχουν αποφοιτήσει από την αίτηση με αίτηση της Προεπιλογής Προσωρινής Προσωπικού του Κράτους δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Armin

sohbet

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar