νέο σετ τρένων υψηλής ταχύτητας έφτασε στην Άγκυρα
06 Άγκυρα

Νέο σετ τρένων υψηλής ταχύτητας έρχεται στην Άγκυρα

"Με την έναρξη λειτουργίας όλων των σετ τρένων, το δεύτερο από τα οποία προβλέπεται να παραδοθεί αυτόν τον μήνα, ο ημερήσιος αριθμός επιβατών YHT από 22 χιλιάδες προγραμματίζεται να αυξηθεί σε περίπου 2020 χιλιάδες το 30 και 2021 χιλιάδες το 40." 12 σετ YHT που εξακολουθούν να παράγονται στη Γερμανία [Περισσότερα ...]

Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό
Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό

Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό. Στις μονάδες του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα παρακάτω, τα σχετικά άρθρα του Νόμου αριθ. 2547, τα σχετικά άρθρα των «Κανονισμών Προαγωγής και Διορισμού σε Μέλη της Σχολής» που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της 12.06.2018 και «Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης [Περισσότερα ...]

Το Πανεπιστήμιο Ege θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό
Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Ege θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό

2547 μέλη καθηγητών θα προσληφθούν στις ακόλουθες μονάδες του Πανεπιστημίου Ege σύμφωνα με τον Νόμο περί Ανώτατης Εκπαίδευσης αριθ. 68 και τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού για την Προαγωγή και το Διορισμό σε Μέλη της Σχολής. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 657 του νόμου αριθ. 48 των δημοσίων υπαλλήλων. [Περισσότερα ...]

υποτροφία θα κάνει το ακαδημαϊκό προσωπικό
Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Bursa Uludağ θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό

Το Πανεπιστήμιο Bursa Uludağ θα προσλαμβάνει ακαδημαϊκό προσωπικό. Σύμφωνα με τον Νόμο περί Ανώτατης Εκπαίδευσης Νο. 2547 και τις διατάξεις των κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού του νόμου, οι μονάδες που συνδέονται με την Πρύτανη της Τουρκίας Bursa Uludağ University University και τα κριτήρια διορισμού που καθορίζονται από τη Γερουσία του Πανεπιστημίου μας [Περισσότερα ...]

Τουρκία σύμβαση του άνθρακα θα είναι οι μηχανικοί μελετητής
Θέσεις εργασίας

Η Τουρκία να κάνει Άνθρακα Συμβόλαιο αγοράς Μηχανικός

Η Τουρκία για τον Άνθρακα Διάταγμα Νο. 399 υπόκειται σε συμβατικό καθεστώς κατά την πρόσληψη μηχανικών. Η ποσόστωση και τα προσόντα του προσωπικού μηχανικού που θα απασχοληθεί σύμφωνα με τα αποτελέσματα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων αναφέρονται στην ανακοίνωση. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στην επίσημη εφημερίδα. [Περισσότερα ...]

Υπουργείο Γεωργίας και Δασών να συμβληθεί προσωπικό
Θέσεις εργασίας

Πρόσληψη προσωπικού από το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών

Το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών δημοσίευσε μια νέα ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο DPB, το Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας θα προσλάβει 25 άτομα μεταξύ 09 Νοεμβρίου και 2019 Δεκεμβρίου 9. Υπουργείο Γεωργίας και Δασών, [Περισσότερα ...]

ο υπουργός οικονομικών και υπουργείων οικονομικών θα κάνει έλεγχο του θησαυρού
Θέσεις εργασίας

Υπουργείο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υπαλλήλων για την Αγορά Ελεγκτών Ταμείου

Θα πραγματοποιηθεί εξέταση εισόδου για την πρόσληψη έως και 8 εκπαιδευόμενων ελεγκτών θησαυροφυλακίου στο προσωπικό του 15ου βαθμού "Trainee Treasury Controller" στην κατηγορία Γενικών Διοικητικών Υπηρεσιών που θα προσληφθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομικών. ΕΞΕΤΑΣΗ [Περισσότερα ...]

Το πανεπιστήμιο yozgat bozok θα αναθέσει την πρόσληψη προσωπικού στο συμβόλαιο
Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Yozgat Bozok θα προσλάβει συμβεβλημένο προσωπικό

Προσωπικό με σύμβαση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Yozgat Bozok ή άλλες μονάδες που θα διοριστούν από το Πρύτανη, με βάση την βαθμολογία βαθμολογίας KPSS (Ομάδα Β) 2018, σύμφωνα με το άρθρο 657 / Β του νόμου αριθ. 4 και το διάταγμα αριθ. 06/06 με ημερομηνία 1978/7/15754 [Περισσότερα ...]

το πανεπιστήμιο galatasaray θα συμβληθεί προσωπικό
Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Galatasaray θα προσλάβει συμβεβλημένο προσωπικό

Τροποποίηση στις Αρχές για την Απασχόληση Συμβασιούχου Προσωπικού που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα με ημερομηνία 657 και αριθ. 4, που επισυνάπτεται στο Διάταγμα της 06.06.1978 και αριθ. 7/15754 που θα απασχοληθεί σύμφωνα με την παράγραφο (Β) του Άρθρου 28.06.2007 του Νόμου αριθ. 26566 [Περισσότερα ...]

το τμήμα θρησκευτικών υποθέσεων θα κάνει την πρόσληψη του προσωπικού με προφορική συνέντευξη
Θέσεις εργασίας

Το Τμήμα Θρησκευτικών Υποθέσεων θα προσλάβει καθηγητή PDR

Στην επαρχιακή οργάνωση της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων. Οι υποψήφιοι που θα προσκληθούν στις θέσεις των οποίων η τάξη, ο τίτλος, η εκπαιδευτική κατάσταση και ο αριθμός καθορίζονται παρακάτω, 2018 (τρεις) φορές τον αριθμό των κενών θέσεων που καθορίζονται στον πίνακα, με βάση τη σειρά βαθμολογίας KPSS 2019 και 3 [Περισσότερα ...]

marmara πανεπιστήμιο συμβάσει προσωπικό πληροφόρησης
Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Μαρμαρά είναι συμβαλλόμενο προσωπικό πληροφορικής

"Αρχές σχετικά με την απασχόληση προσωπικού τεχνολογίας πληροφοριών με σύμβαση σε μονάδες επεξεργασίας πληροφοριών μεγάλης κλίμακας δημόσιων ιδρυμάτων και οργανισμών, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα με ημερομηνία 31/12/2008 και με αριθμό 27097, που θα απασχοληθούν με πλήρη απασχόληση στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Μαρμαρά. [Περισσότερα ...]

μόνιμη δίκη του Ανώτατου Δικαστηρίου θα κάνει την αγορά των εργαζομένων
Θέσεις εργασίας

Η Προεδρία του Ανώτατου Δικαστηρίου θα προβαίνει σε Συμβόλαιο Προσλήψεων Προσωπικού

Η «Απαίτηση Εξετάσεων» των Αρχών σχετικά με την Απασχόληση Συμβασιούχου Προσωπικού που τέθηκε σε ισχύ με το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 657/4/06 και αριθ. 06/1978 σύμφωνα με την παράγραφο (Β) του Τροποποιητικού Άρθρου 7 του Νόμου Νο. 15754 για τους Δημόσιους Υπαλλήλους, που θα απασχοληθεί στο σώμα του Ανώτατου Δικαστηρίου [Περισσότερα ...]

Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα προσλάβει συμβασιούχο προσωπικό
Θέσεις εργασίας

Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα συνάπτει Συμβόλαιο Προσλήψεων Προσωπικού

Η προεδρία της TCA θα προσλάβει συμβασιούχο προσωπικό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο DPB, η Προεδρία της TCA θα προσλάβει προσωπικό μεταξύ 29 Νοεμβρίου και 16 Δεκεμβρίου 2019. Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα προσληφθεί στη Μονάδα Πληροφορικής του Τουρκικού Ελεγκτικού Συνεδρίου. TC [Περισσότερα ...]

tokat gaziosmanpasa πανεπιστήμιο θα κάνει το ακαδημαϊκό προσωπικό
Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Tokat Gaziosmanpaşa θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό

2547 μέλη καθηγητών θα προσληφθούν σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Νόμου περί Ανώτατης Εκπαίδευσης Νο. 94 και του Κανονισμού για την Προαγωγή και το Διορισμό σε Μέλη της Σχολής, καθώς και τις Απαιτήσεις Εφαρμογής και τις Αρχές Εφαρμογής για το Προσωπικό του Πανεπιστημίου Tokat Gaziosmanpaşa. Απαιτούνται έγγραφα [Περισσότερα ...]

Τουρκία σύμβαση του άνθρακα θα είναι οι μηχανικοί μελετητής
Θέσεις εργασίας

Η Τουρκία να κάνει Άνθρακα Συμβόλαιο αγοράς Μηχανικός

Παραγωγή και Ηλεκτρονική Επαρχιακή Οργάνωση TTK. Στο πλαίσιο του κανονισμού για την εξέταση και την ανάθεση συμβαλλόμενων μηχανικών που θα απασχοληθούν σε έργα μηχανικών ανασκαφών των διευθύνσεων μηχανικών λειτουργιών, 399 μηχανικοί με συμβατικό καθεστώς θα προσληφθούν με την επιφύλαξη του νόμου αριθ. 45 του διατάγματος. Γραπτή και προφορική [Περισσότερα ...]

kirklareli θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό
Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Kırklareli θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό

Τα σχετικά άρθρα του νόμου αριθ. 2547 και το 657ο άρθρο του νόμου περί δημοσίων υπαλλήλων με αριθμό 48 και το κανονικό προσωπικό του ακαδημαϊκού προσωπικού στα κρατικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι [Περισσότερα ...]

κρατικά αρχεία για την πρόσληψη συμβασιούχου προσωπικού
Θέσεις εργασίας

Προεδρία των κρατικών αρχείων

Η Διεύθυνση Κρατικών Αρχείων θα προσλαμβάνει συμβασιούχο προσωπικό. Το προσωπικό θα προσληφθεί για να προσληφθεί σε μονάδες της Άγκυρας και της Κωνσταντινούπολης στα Κρατικά Αρχεία της Προεδρίας. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μεταξύ 2-13 Δεκεμβρίου 2019. Εξετάσεις επαγγελματικής πρακτικής και Επαναφορά και προφορικές εξετάσεις [Περισσότερα ...]

ο διοικητής της παράκτιας ασφάλειας θα κάνει συνεχείς αγορές εργασίας
Θέσεις εργασίας

Η Ακτοφυλακή Διοίκησης θα κάνει συνεχή πρόσληψη εργαζομένων

Η εντολή της ακτοφυλακής θα προσλαμβάνει μόνιμα εργαζόμενους. Η Ακτοφυλακή διοίκησε δημοσίευσε μια νέα ειδοποίηση πρόσληψης σήμερα. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη διαφήμιση, στην εντολή υποστήριξης επισκευής Marmara και Straits μέσω της ακτοφυλακής URKUR, στο προσωπικό που καθορίζεται στο περιεχόμενο της διαφήμισης. [Περισσότερα ...]

τεχνικό πανεπιστήμιο της Μέσης Ανατολής
Θέσεις εργασίας

Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Μέσης Ανατολής να προσλάβει

Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Μέσης Ανατολής θα προσλάβει μόνιμους εργαζόμενους. 4857 άτομα θα προσληφθούν στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Μέσης Ανατολής για να εργαστούν στις Υπηρεσίες Καθαρισμού και Υπηρεσίες Προστασίας και Ασφάλειας σε θέση μόνιμου εργαζομένου που υπόκειται στον Εργατικό Νόμο αριθ. 55. μέση Ανατολή [Περισσότερα ...]

το τμήμα θρησκευτικών υποθέσεων θα κάνει την πρόσληψη του προσωπικού με προφορική συνέντευξη
Θέσεις εργασίας

Η Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων θα προσλάβει προσωπικό με προφορική συνέντευξη

Η Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων δημοσίευσε ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού. Στη δήλωση που έγινε, αναφέρθηκε ότι οι αγορές θα πραγματοποιηθούν στους παραγωγούς, τους καμεραμάν, τους συναρμολογητές και τους ηχογράφους. Η Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων προσλαμβάνει προσωπικό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, 2 προπτυχιακοί παραγωγοί, [Περισσότερα ...]

ο γενικός διευθυντής ασφάλειας στην παράκτια ζώνη θα λαμβάνει συνεχείς εργαζόμενους
Θέσεις εργασίας

Γενική Διεύθυνση Αστικής Ασφάλειας για την πρόσληψη Μόνιμων Εργαζομένων (Εργαζόμενοι 81)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα με ημερομηνία 02/12/2019, η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας της Ακτής θα προσλάβει 42 Μόνιμους Εργαζόμενους για τις θέσεις των Gemici (39) και Yağcı (81), υπό την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι γυμνασίου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 06.12.2019 (περιλαμβάνεται) Master [Περισσότερα ...]

ο γενικός διευθυντής ασφάλειας στην παράκτια ζώνη θα λαμβάνει συνεχείς εργαζόμενους
Θέσεις εργασίας

Γενική Διεύθυνση Αστικής Ασφάλειας για την πρόσληψη Μόνιμων Εργαζομένων (Εργαζόμενοι 48)

Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας της Ακτής θα προσλαμβάνει συνεχώς εργαζόμενους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας στην Ακτή, με ημερομηνία 02/12/2019, ο Διαχειριστής Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (25), ο Καπετάνιος (3), ο Αναπληρωτής Καπετάνιος (8), υπό την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον πτυχιούχος άδειας. [Περισσότερα ...]

μόνιμη δίκη του Ανώτατου Δικαστηρίου θα κάνει την αγορά των εργαζομένων
Θέσεις εργασίας

Η Προεδρία του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα κάνει προσλήψεις

Να προσληφθεί στις υπηρεσίες της Προεδρίας του Ακυρωτικού Δικαστηρίου · Το άρθρο 657 / Δ του νόμου αριθ. 4, ο εργατικός νόμος αριθ. 4857 και ο κανονισμός σχετικά με τις διαδικασίες και τις αρχές πρόσληψης υπαλλήλων σε δημόσιους οργανισμούς και οργανισμούς, μέσω του URKUR, από τον οργανισμό μας. [Περισσότερα ...]

ναυτιλιακές εταιρείες από το
33 Mersin

Ναυτιλιακές εταιρείες του Ουζμπεκιστάν

Δεδομένου ότι η διεθνής οδική μεταφορά φορτηγών είναι μια από τις απαραίτητες μεθόδους σήμερα όσον αφορά τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, πολλές εταιρείες logistics έχουν αρχίσει να λειτουργούν στη χώρα μας. Είναι σπάνια μεταξύ αυτών των εταιρειών που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες. [Περισσότερα ...]

Εργαλείο συντήρησης καλωδίων
RAYMARKET

Οχήματα συντήρησης Catenary - Mercedes και Renault

Mercedes Atego 8 τόνους γερανού. Περιστρεφόμενη πλατφόρμα μονού βραχίονα, βάση στήριξης υψηλού ρεύματος κάτω από την πλατφόρμα, βραχίονας σύρματος σύρματος, καλάθι γερανού (υδραυλική). Renault Midlum 360 ton γερανός Περιστρεφόμενη πλατφόρμα Single boom 8, Under platform [Περισσότερα ...]

Σχετικά άρθρα και διαφημίσεις