νέο σετ τρένων υψηλής ταχύτητας έφτασε στην Άγκυρα
06 Άγκυρα

Νέο σετ τρένων υψηλής ταχύτητας έρχεται στην Άγκυρα

Iyla Με την έναρξη λειτουργίας των αμαξοστοιχιών, η δεύτερη από τις οποίες πρόκειται να παραδοθεί αυτό το μήνα, ο αριθμός των καθημερινών επιβατών YHT από το 22 σε χιλιάδες θα αυξηθεί σε περίπου 2020 χιλ. Σε 30 και 2021 χιλ. Στο 40. [Περισσότερα ...]

Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό
Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό

Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, τα ονόματα των παρακάτω σχετικών άρθρων του Νόμου Αρ 2547 μονάδες, 12.06.2018 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία «Κανονισμοί Διδασκαλία Σύνθεση Προώθηση και Διορισμός» του [Περισσότερα ...]

Το Πανεπιστήμιο Ege θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό
Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Ege θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό

Τα μέλη ΔΕΠ 2547 θα προσληφθούν σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τους Κανονισμούς Προώθησης και Διορισμού των μελών του Τμήματος. Υποψήφιοι, 68 Δημόσιοι Υπάλληλοι Νόμος 657. [Περισσότερα ...]

υποτροφία θα κάνει το ακαδημαϊκό προσωπικό
Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Bursa Uludağ θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό

Το Πανεπιστήμιο Bursa Uludağ θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό. Με τις διατάξεις του Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση αριθμημένες 2547 και τους κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί βάσει αυτού του νόμου, η απόφαση της Γερουσίας του Πανεπιστημίου μας καθορίζεται από [Περισσότερα ...]

Τουρκία σύμβαση του άνθρακα θα είναι οι μηχανικοί μελετητής
Θέσεις εργασίας

Η Τουρκία να κάνει Άνθρακα Συμβόλαιο αγοράς Μηχανικός

Τουρκία Άνθρακα νομοθετικό διάταγμα αριθ 399 υπόκεινται σε εργασιακό καθεστώς σε μηχανικούς πρόσληψη κάνει. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γραπτής και προφορικής εξέτασης, η ποσόστωση και τα προσόντα του προσωπικού μηχανικού που θα απασχολείται αναφέρονται στη διαφήμιση. Οι αιτήσεις που ανακοινώθηκαν [Περισσότερα ...]

Υπουργείο Γεωργίας και Δασών να συμβληθεί προσωπικό
Θέσεις εργασίας

Πρόσληψη προσωπικού από το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών

Το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών εξέδωσε νέα ανακοίνωση πρόσληψης. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών ΔΑΠ Δεκέμβριο 25 09 2019 μέχρι σήμερα με την πρόσληψη του Νοεμβρίου 9 [Περισσότερα ...]

ο υπουργός οικονομικών και υπουργείων οικονομικών θα κάνει έλεγχο του θησαυρού
Θέσεις εργασίας

Υπουργείο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υπαλλήλων για την Αγορά Ελεγκτών Ταμείου

8, η οποία ανήκει στην κατηγορία των Γενικών Διοικητικών Υπηρεσιών και θα απασχολείται από το Συμβούλιο Ελέγχου Δημοσίων Ταμείων του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομικών. αγορά του ελεγκτή Treasury Treasury 15 για τον υπάλληλο ελεγκτή Treasury Treasury Controller [Περισσότερα ...]

το πανεπιστήμιο galatasaray θα συμβληθεί προσωπικό
Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Galatasaray θα προσλάβει συμβεβλημένο προσωπικό

Νόμος 657 για τους δημοσίους υπαλλήλους. παράγοντα του εδαφίου (β) να απασχολούνται κατά ημερομηνία 4 και 06.06.1978 / 7 διάταγμα που συνδέονται ημερομηνία 15754 28.06.2007 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Συμβόλαιο [Περισσότερα ...]

το τμήμα θρησκευτικών υποθέσεων θα κάνει την πρόσληψη του προσωπικού με προφορική συνέντευξη
Θέσεις εργασίας

Το Τμήμα Θρησκευτικών Υποθέσεων θα προσλάβει καθηγητή PDR

Προεδρία θρησκευτικών υποθέσεων στην επαρχιακή οργάνωση. παρακάτω ποιότητας, τον τίτλο, το επίπεδο εκπαίδευσης και τον αριθμό του προσωπικού, όπως ορίζεται στις 2018 και 2019 χρόνια KPSS βαθμολογία με βάση τον αριθμό των κενών θέσεων που ορίζεται στον πίνακα [Περισσότερα ...]


marmara πανεπιστήμιο συμβάσει προσωπικό πληροφόρησης
Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Μαρμαρά είναι συμβαλλόμενο προσωπικό πληροφορικής

Προκειμένου να απασχολείται με πλήρες ωράριο στο Τμήμα Επεξεργασίας Πληροφοριών του Πανεπιστημίου του Μαρμαρά, οι Συμβάσεις ΜΜΕ σε Μονάδες Επεξεργασίας Πληροφοριών Μεγέθους Δημόσιων Ιδρυμάτων και Οργανισμών δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα Αρ. 31 / 12 / 2008 [Περισσότερα ...]

μόνιμη δίκη του Ανώτατου Δικαστηρίου θα κάνει την αγορά των εργαζομένων
Θέσεις εργασίας

Η Προεδρία του Ανώτατου Δικαστηρίου θα προβαίνει σε Συμβόλαιο Προσλήψεων Προσωπικού

που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι δημόσιοι υπάλληλοι Νόμο 657 4 διαφορετικά. ουσίας (Β) σύμφωνα με την παράγραφο 06 / 06 / 1978 ημερομηνία 7 / 15754 θεσπίστηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών αρ Συμβασιούχοι υπάλληλοι [Περισσότερα ...]

Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα προσλάβει συμβασιούχο προσωπικό
Θέσεις εργασίας

Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα συνάπτει Συμβόλαιο Προσλήψεων Προσωπικού

Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα προσλάβει συμβασιούχο προσωπικό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην DPB, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα προσλάβει προσωπικό μεταξύ του 29 Νοέμβριο και του 16 Δεκεμβρίου 2019. Προσωπικό προς πρόσληψη, TCA [Περισσότερα ...]

tokat gaziosmanpasa πανεπιστήμιο θα κάνει το ακαδημαϊκό προσωπικό
Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Tokat Gaziosmanpaşa θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό

Το Πανεπιστήμιο Tokat Gaziosmanpaşa του Πανεπιστημίου 2547 αριθμούσε το Νόμο και τους Κανονισμούς για την Προώθηση και Διορισμό των μελών του Τμήματος και το Πανεπιστήμιο Tokat Gaziosmanpaşa μέλη της Σχολής 94 Απαιτήσεις Εφαρμογών και Αρχές Εφαρμογής [Περισσότερα ...]