Υπουργείο Δικαιοσύνης να προσλάβει συμβασιούχο προσωπικό

υπουργείο Δικαιοσύνης
υπουργείο Δικαιοσύνης

Η ανακοίνωση των προμηθειών για 50 μηχανικούς δημόσιου προσωπικού δημοσιεύθηκε για να ανατεθεί στα συμβεβλημένα στελέχη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πηγή: Υπουργείο Δικαιοσύνης 50 Πρόσληψη Προσωπικού Δημοσίου! KPSS 60 - Προσλήψεις συμβασιούχων υπαλλήλων


Οι αρχές της "Συμβασιούχου Προσωπικού Εργασίας" του άρθρου 657, εδάφιο (Β) του Νόμου περί Δημοσίων Υπαλλήλων αρ. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 06 της «Εξέτασης» και τις διατάξεις των Κανονισμών Εξέτασης, Διορισμών και Μεταφορών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, βαθμολογία 06-KPSS (Ομάδα Β), 1978 φορές της κενής θέσης για κάθε ομάδα. Μεταξύ των υποψηφίων, το συμβεβλημένο προσωπικό θα προσληφθεί σε 7 θέσεις μηχανικού με την τοποθέτηση που θα γίνει σύμφωνα με την επιτυχία της προφορικής εξέτασης που θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο μας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ I-ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
a) 657 Νόμος Αρ. Υπαλλήλων 48 Άρθρο για την κάλυψη των απαιτήσεων,
b) 2018- Για να έχει γίνει εξέταση KPSS (B) και να έχει τουλάχιστον 3 βαθμούς από τον τύπο βαθμολογίας KPSSP60,
c) Να είναι απόφοιτος τουλάχιστον προπτυχιακού επιπέδου. (οι σχετικές ενότητες παρατίθενται παρακάτω)

Ομάδα Εφαρμογών Αποφοίτησε Τμήμα Προσωπικό
Ομάδα 1 Java
προγραμματισμός
 Μηχανική Υπολογιστών
 Μηχανική Υπολογιστών και Λογισμικού
 Μηχανική συστημάτων υπολογιστών
 Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων
 Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική Μηχανική
 Ηλεκτρονική Μηχανική
 Ηλεκτρονική και επικοινωνιακή μηχανική
 Μηχανική Λογισμικού
10
Ομάδα 2 Δοκιμές Λογισμικού  Μηχανική Υπολογιστών
 Μηχανική Υπολογιστών και Λογισμικού
 Μηχανική συστημάτων υπολογιστών
 Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων
 Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική Μηχανική
 Ηλεκτρονική Μηχανική
 Ηλεκτρονική και επικοινωνιακή μηχανική
 Μηχανική Λογισμικού
 Βιομηχανική Μηχανική
 Βιομηχανική και Συστήματα Μηχανικών
 Μαθηματική Μηχανική
3
3. Διαχείριση βάσεων δεδομένων ομάδας  Μηχανική Υπολογιστών
 Μηχανική Υπολογιστών και Λογισμικού
 Μηχανική συστημάτων υπολογιστών
 Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων
 Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική Μηχανική
 Ηλεκτρονική Μηχανική
 Ηλεκτρονική και επικοινωνιακή μηχανική
 Μηχανική Λογισμικού
4
Ομάδα 4 και δίκτυο
διαχείριση
 Μηχανική Υπολογιστών
 Μηχανική Υπολογιστών και Λογισμικού
 Βιομηχανική Μηχανική
 Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική Μηχανική
 Ηλεκτρονική Μηχανική
 Ηλεκτρονική και επικοινωνιακή μηχανική
 Μηχανική Λογισμικού
 Μαθηματική Μηχανική
8
5. Διαχείριση ομάδας Pardus  Μηχανική Υπολογιστών
 Μηχανική Υπολογιστών και Λογισμικού
 Μηχανική συστημάτων υπολογιστών
 Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων
 Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική Μηχανική
 Ηλεκτρονική Μηχανική
 Ηλεκτρονική και επικοινωνιακή μηχανική
 Μαθηματική Μηχανική
 Μηχανική Λογισμικού
2
Ομάδα 6
Διαχείριση ενέργειας
 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική Μηχανική
3
7. Ομαδοποίηση ήχου και βίντεο
συστήματα
 Μηχανική Υπολογιστών
 Μηχανική Υπολογιστών και Λογισμικού
 Μηχανική συστημάτων υπολογιστών
 Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων
 Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική Μηχανική
 Ηλεκτρονική Μηχανική
 Ηλεκτρονική και επικοινωνιακή μηχανική
 Μαθηματική Μηχανική
 Μηχανική Λογισμικού
 Βιομηχανική Μηχανική
4
Ομάδα 8
Ασφάλεια Πληροφοριών
 Μηχανική Υπολογιστών
 Μηχανική συστημάτων υπολογιστών
 Μηχανική Υπολογιστών και Λογισμικού
 Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική Μηχανική
 Ηλεκτρονική και επικοινωνιακή μηχανική
 Ηλεκτρονική Μηχανική
 Μηχανική Λογισμικού
 Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων
 Ιατροδικαστική Πληροφορική
7
9. Διαδικασία ποιότητας ομάδας
διαχείριση
 Βιομηχανική Μηχανική
 Βιομηχανική και Συστήματα Μηχανικών
 Μηχανική Υπολογιστών
 Μηχανική Λογισμικού
 Μαθηματική Μηχανική
4
 Μηχανική Υπολογιστών και Λογισμικού
 Μηχανική συστημάτων υπολογιστών
 Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων
 Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική Μηχανική
 Ηλεκτρονική Μηχανική
 Ηλεκτρονική και επικοινωνιακή μηχανική
 Ιατροδικαστική Πληροφορική
 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 Μηχανική ενεργειακών συστημάτων
10. Ο προγραμματισμός του Grup.Net  Μηχανική Υπολογιστών
 Μηχανική Υπολογιστών και Λογισμικού
 Μηχανική συστημάτων υπολογιστών
 Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων
 Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική Μηχανική
 Ηλεκτρονική Μηχανική
 Ηλεκτρονική και επικοινωνιακή μηχανική
 Μαθηματική Μηχανική
 Βιομηχανική Μηχανική
 Βιομηχανική και Συστήματα Μηχανικών
 Μηχανική Λογισμικού
5
ΣΥΝΟΛΟ 50

Β-ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
1η ΟΜΑΔΑ
1. Απόφοιτοι των Τετραετών Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Λογισμικού, Μηχανικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Μηχανικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Ηλεκτρονικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρονικών και Επικοινωνιών ή Τμήματα Μηχανικών Λογισμικού των σχολών ή ισοδύναμων φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ον
2. Να αποδείξει ότι έχει τουλάχιστον 6 μήνες εμπειρίας στον τομέα του λογισμικού, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης λογισμικού (από την ημερομηνία εφαρμογής)
3. Για να τεκμηριώσει ότι έχει τη γνώση / εμπειρία για την ανάπτυξη εφαρμογών στην πλατφόρμα JAVA,
4. Κατά προτίμηση.
α. Για να έχουμε γνώση σχετικά με την αντικειμενοστρεφή ανάλυση και το σχεδιασμό,
β. Για να έχετε το επίπεδο γνώσης και βασικές γνώσεις SQL για την ανάπτυξη εφαρμογών με βάσεις δεδομένων RDBMS,
γ. Έχοντας το επίπεδο της γνώσης να υλοποιήσει ένα έργο που χρησιμοποιεί εργαλεία ORM,
δ. Για να έχετε γνώση σχετικά με τη διεπαφή προγραμματισμού με την Java Swing,
ε. Έχοντας γνώση σε τουλάχιστον ένα από τα εργαλεία αναφοράς (Στυλ αναφοράς, Έκθεση Jasper κλπ.),
στ. Έχοντας γνώση των αρχιτεκτονικών SOAP και REST Web Service,
ζ. Για να έχετε γνώση σχετικά με τα Πλαίσια Ιστού (Spring MVC, Struts, Vaadin, JSF κλπ.),
h. Να έχετε γνώση σχετικά με τα πλαίσια πλαισίου JavaScript (γωνιακά, αντιδραστικά, κ.λπ.).

2. ΟΜΑΔΑ
1. Τετραετή Τεχνολογία Υπολογιστών, Μηχανική Υπολογιστών και Λογισμικού, Μηχανική Υπολογιστικών Συστημάτων, Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων, Μηχανική Ηλεκτρονικών Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρονική Μηχανική, Ηλεκτρονική και Επικοινωνιακή Μηχανική, Μηχανική Λογισμικού, Βιομηχανική Μηχανική, Βιομηχανική Μηχανική και Μηχανική Συστημάτων ή Τμήματα Μαθηματικής Μηχανικής των σχολών έχει αποφοιτήσει από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό των οποίων η ισοδυναμία είναι αποδεκτή από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης,
2. Αποδείξτε ότι έχετε τουλάχιστον 10 χρόνο εμπειρίας στη διαχείριση βάσεων δεδομένων (από την ημερομηνία εφαρμογής) για βάση δεδομένων Oracle 11g / 12g / 2c ή τρέχουσας έκδοσης και βάση δεδομένων IBM DB8 Version 1 ή τρέχουσας έκδοσης,
3. Κατά προτίμηση.
α. Για να έχετε γνώση σχετικά με την αρχιτεκτονική,
β. Για να έχετε γνώση SQL,
γ. Για να έχετε γνώση της βάσης δεδομένων PostgreSQL,
δ. Έχοντας γνώση του SQL Tuning,
ε. PL / SQL γνώση να έχει.

3. ΟΜΑΔΑ
1. Τετραετής Μηχανική Υπολογιστών, Μηχανική Υπολογιστών και Λογισμικού, Μηχανική Υπολογιστικών Συστημάτων, Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων, Μηχανική Ηλεκτρονικών Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρονική Μηχανική, Ηλεκτρονική και Επικοινωνιακή Μηχανική ή Λογισμικό
Οι απόφοιτοι των τμημάτων μηχανικής ή των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων η ισοδυναμία είναι αποδεκτή από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης,
2. Για να αποδείξει ότι έχει τουλάχιστον ένα χρόνο εμπειρίας σε τεχνικές και μεθόδους δοκιμών λογισμικού (από την ημερομηνία εφαρμογής)
3. Κατά προτίμηση.
α. Για να έχετε επίπεδο γνώσεων για την ανάπτυξη εφαρμογών στην πλατφόρμα JAVA,
β. Για να έχουμε γνώση σχετικά με την αντικειμενοστρεφή ανάλυση και το σχεδιασμό,
γ. Για να έχετε γνώση σχετικά με τη βάση δεδομένων και τον προγραμματισμό σε βασικό επίπεδο,
δ. Για να έχετε βασικές γνώσεις SQL,
ε. Για να έχετε γνώση σχετικά με τη διεπαφή, την απόδοση, την παλινδρόμηση και τη δοκιμή φορτίου,
στ. Για να έχετε γνώση σχετικά με το Σελήνιο, το Αγγούρι, τα Silktest εργαλεία,
ζ. Δυνατότητα εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων.

4. ΟΜΑΔΑ
1. Η Τετραετής Μηχανική Υπολογιστών, Computer Va. Διαχείριση λειτουργικών συστημάτων UNIX / AIX / LINUX ή συστημάτων αποθήκευσης / δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (δίσκος, ταινία, εικονικοποίηση δίσκων, SAN κ.λπ.)
β. Διαχείριση βάσεων δεδομένων σε IBM database έκδοση 2 post ή έκδοση βάσης δεδομένων Oracle 8g μετά τις εκδόσεις
γ. Λειτουργικά συστήματα και διαχείριση μεγάλης κλίμακας τομέα σε εκδόσεις μετά το Microsoft Server 2012,
δ. Διαχείριση δικτύων πληροφοριών (δρομολογητής και διακόπτης) σε ένα σύστημα με τουλάχιστον 10.000 εσωτερικούς χρήστες,
3. Κατά προτίμηση.
α. Η εμπειρία στη διαχείριση διακομιστών που παρέχουν υπηρεσίες DHCP, DNS, IIS (Υπηρεσίες Internet Information Services) σε τουλάχιστον μεγάλα συστήματα πληροφοριών,
β. Για να πιστοποιηθεί για οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα UNIX / AIX / LINUX,
γ. Για να έχετε πιστοποιητικό MCSA ή MCSE ή να έχετε τουλάχιστον 2012 ώρες εκπαίδευσης για μεταγενέστερες εκδόσεις με Windows Server 50,
δ. Εμπειρία στη διαχείριση Virtualization Server (VMware ή Red Hat Virtualization) Systems,
ε. Πιστοποιητικό VMware και Red Hat Virtualization,
στ. Εμπειρία στη γλώσσα δέσμης ενεργειών.

5. ΟΜΑΔΑ
1. Τετάρτη Τεχνολογία Υπολογιστών, Μηχανική Υπολογιστών και Λογισμικού, Μηχανική Υπολογιστικών Συστημάτων, Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων, Μηχανική Ηλεκτρονικών Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρονική Μηχανική, Ηλεκτρονική και Επικοινωνιακές Μηχανικές, Μαθηματικά
Οι απόφοιτοι των τμημάτων μηχανικής ή λογισμικού ή των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό των οποίων η ισοδυναμία είναι αποδεκτή από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης,
2. Να πιστοποιήσει ότι έχει τουλάχιστον ένα χρόνο εμπειρίας στη διαχείριση οποιουδήποτε λειτουργικού συστήματος Linux (από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)
3. Κατά προτίμηση.
α. Για να έχετε γνώση για το Pardus OS,
β. Για να έχουμε γνώση σχετικά με τα συστήματα που βασίζονται στο Debian,
γ. Γνώση των υπηρεσιών διαχείρισης διακομιστών Enterprise (DNS, DHCP, LDAP),
δ. Για να έχετε γνώση της κωδικοποίησης σεναρίων (Bash, Python)
ε. Να έχουν γνώση σχετικά με τη διαχείριση του δικτύου και την ασφάλεια.

6. ΟΜΑΔΑ
1. Οι απόφοιτοι των τετραετών τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών των σχολών ή των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό των οποίων η ισοδυναμία είναι αποδεκτή από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης,
2. Σε εθνικό πανεπιστήμιο συνδεδεμένο με την YÖK. Για να έχουν λάβει τουλάχιστον ένα από τα μαθήματα Aklama Grounding "," High Voltage Technique "," High Voltage Circuit Breakers Tesis και Harm Harmonics σε Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις veya ή τα μαθήματα που έχουν εγκριθεί ή δηλωθεί / γίνει αποδεκτή από την YÖK ή το πανεπιστήμιο που αποφοίτησε από αυτά,
3. Κατά προτίμηση.
α. Για να έχετε εμπειρία σε περιοχές συντήρησης, επισκευής ή εγκατάστασης χαμηλής τάσης / υψηλής τάσης,
β. Να αποκτήσετε πιστοποιητικό εμπειρογνωμοσύνης για την επαγγελματική ασφάλεια.

7. ΟΜΑΔΑ
1. Το Συμβούλιο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δέχεται την τετραετή Τεχνολογία Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Λογισμικού, Μηχανικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Μηχανικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Μηχανικών Ηλεκτρονικής Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής, Μηχανικών Ηλεκτρονικών και Επικοινωνιών, Μαθηματικής Μηχανικής, Μηχανικών Λογισμικού ή Βιομηχανικής Μηχανικής. αποφοίτησε από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό,
2. Για να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον ένα χρόνο εμπειρίας στον τομέα των συστημάτων ήχου και βίντεο (Video Conferencing) (από την ημερομηνία εφαρμογής),
3. Κατά προτίμηση. να έχετε οποιαδήποτε πιστοποίηση για συστήματα ήχου, βίντεο ή βιντεοδιάσκεψης.

8. ΟΜΑΔΑ
1. Τετραετής Τεχνολογία Υπολογιστών, Μηχανική Υπολογιστικών Συστημάτων, Τεχνολογία Υπολογιστών και Λογισμικού, Μηχανική Ηλεκτρονικής Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρονική και Επικοινωνιακές Μηχανικές, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική Λογισμικού, Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων
ή Τμήματα Ιατροδικαστικής Πληροφορικής ή ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό των οποίων η ισοδυναμία είναι αποδεκτή από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης,
2. Ασφάλεια CCNA, CEH, CISSP, CISA, COBIT, PCI DSS, λογιστής ISO / IEC 27001 κλπ. έγγραφα που έχουν συμμετάσχει σε διεθνώς αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον τομέα της ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών εκπαιδεύσεων),
3. Να αποδείξει ότι έχει τουλάχιστον ένα έτος γνώσης / εμπειρίας (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) σε έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους τομείς,
α. Έλεγχος διείσδυσης και ευπάθειας,
β. Ασφάλεια Λογισμικού και Συστήματος,
γ. Διαχείριση αρχείων καταγραφής,
δ. Συστήματα Διαχείρισης Ταυτότητας,
ε. Βασικό δίκτυο, TCP / IP, πληροφορίες δικτύου, θύρες και πρωτόκολλα,
στ. Τα συστήματα ασφαλείας όπως το τείχος προστασίας, το IPS, το IDS, το WAF, το DDOS, το AV, το NAC, το SIEM και το PAM,
ζ. Λειτουργικά συστήματα Windows, Linux και Unix,
h. Η εξάλειψη της κυβερνητικής νοημοσύνης και των τρωτών σημείων,
i. Έλεγχος ασφαλείας δικτύου,
ι. Web servers όπως Microsoft IIS, Apache, Tomcat και Nginx,
k. Cloud, Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Ασφάλεια Intranet και Ασφάλεια Wifi,
l. Αξιολόγηση και αξιολόγηση του κυβερνοχώρου.
4. Κατά προτίμηση.
α. Καλή γνώση των αγγλικών,
β. Κυριαρχεί στις διαχειριστικές, φυσικές και τεχνικές προοπτικές της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

9. ΟΜΑΔΑ
1. Η τετραετής Βιομηχανική Μηχανική, Βιομηχανική Μηχανική και Τεχνολογία Συστημάτων, Μηχανική Υπολογιστών, Μηχανική Λογισμικού, Μαθηματική Μηχανική, Μηχανική Υπολογιστών και Λογισμικού, Μηχανική Υπολογιστικών Συστημάτων, Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής, Τμήματα Μηχανικής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ενεργειακών Συστημάτων ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό των οποίων η ισοδυναμία γίνεται αποδεκτή από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης
2. Να πιστοποιήσει ότι έχει ενεργό ρόλο στις διαδικασίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ISO 9001 ή 27001,
3. Να έχει τουλάχιστον 1ετή εμπειρία στον τομέα των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας (από την ημερομηνία εφαρμογής)
4. Κατά προτίμηση.
α. Για να έχει γνώση σχετικά με τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών και τη διαχείριση των εφαρμογών επιχειρηματικών σχεδίων,
β. Για να έχουν γνώση σχετικά με τον εντοπισμό, την ανάλυση και τη μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών,
γ. Για να αποκτήσουν κυρίαρχο ρόλο στη διαχείριση της ποιότητας και τα πρότυπα ποιότητας,
δ. Για να έχει εμπειρία στον προσδιορισμό και ταξινόμηση των επιχειρηματικών αναγκών σύμφωνα με τις στρατηγικές και τα σχέδια,
ε. Έχοντας την ικανότητα και τη γνώση για να μετρήσετε τον αντίκτυπο των επιχειρηματικών διαδικασιών σε έργα,
στ. Για να έχετε γνώση σχετικά με το σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών πληροφοριών ISO 20000 και τις διαδικασίες του κύκλου ζωής του λογισμικού,
ζ. Για να έχετε πληροφορίες σχετικά με τα στάδια πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας,
h. Να αποκτήσουν τις γνώσεις του εσωτερικού ελέγχου για να διενεργούν ελέγχους ποιότητας.

10. ΟΜΑΔΑ
1. Τετάρτη Τεχνολογία Υπολογιστών, Μηχανική Υπολογιστών και Λογισμικού, Μηχανική Υπολογιστικών Συστημάτων, Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων, Μηχανική Ηλεκτρονικών Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρονική Μηχανική, Ηλεκτρονική και Επικοινωνιακές Μηχανικές, Μαθηματικά
Οι απόφοιτοι των τμημάτων Μηχανικών, Βιομηχανικής Μηχανικής, Μηχανικών Βιομηχανίας και Συστημάτων ή Μηχανικής Λογισμικού,
2. Να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του λογισμικού, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης λογισμικού (από την ημερομηνία εφαρμογής)
3. Για να έχετε γνώση / εμπειρία σχετικά με τον προγραμματισμό .NET Framework και C #
4. Κατά προτίμηση.
α. Για να έχετε γνώση σχετικά με τα ASP.NET WebForms και τα ASP.NET, MVC,
β. Για να έχουμε γνώση σχετικά με την αντικειμενοστρεφή ανάλυση και το σχεδιασμό,
γ. Για να έχετε το επίπεδο γνώσης και βασικές γνώσεις SQL για την ανάπτυξη εφαρμογών με βάσεις δεδομένων RDBMS,
δ. Για να έχετε γνώση σχετικά με τα HTML5, CSS, Bootstrap,
ε. Για να έχετε γνώση σχετικά με τις αρχιτεκτονικές WCF, SOAP και REST Web Service,
στ. Για να έχετε γνώση σχετικά με το JSON, το XML, το JavaScript, το jQuery,
ζ. SVN, TFS κ.λπ. να έχουν γνώση σχετικά με τις εφαρμογές έκδοσης.

ΙΙ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-1 Έντυπο αίτησης,
2) Έντυπο προτίμησης του Παραρτήματος-2, (Στη φόρμα προτιμήσεων, είναι υποχρεωτική η διευκρίνιση της ομάδας που έχει εφαρμοστεί και εάν δεν προσδιοριστεί, η εφαρμογή θα θεωρηθεί άκυρη. Μπορούν να επιλεγούν περισσότερες από μία ομάδες εφόσον πληρούνται οι όροι εφαρμογής. )
3) έγγραφο αποτελεσμάτων 2018-KPSS,
4) Το πρωτότυπο αντίγραφο του εγγράφου εκπαίδευσης ή του εγκεκριμένου δείγματος από το σχετικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το πρωτότυπο ή το εγκεκριμένο δείγμα από το σχετικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, εάν το πιστοποιητικό εκπαίδευσης έχει ληφθεί από το εξωτερικό, ένα αντίγραφο του εγγράφου είναι επαρκές και εάν έχουν δικαίωμα να λάβουν την προφορική εξέταση, τα πρωτότυπα του εγγράφου θα συγκριθούν με τα αντίγραφα.
5) πιστοποιητικό και άλλα έγγραφα που υποδεικνύουν το επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας του υποψηφίου,
6) Φωτογραφία συνέχιση, (θα προετοιμαστεί και θα υπογραφεί με χειρόγραφες)
7) Πιστοποιητικό στρατιωτικού καθεστώτος ανδρών υποψηφίων (μπορεί να ληφθεί από την ηλεκτρονική κυβέρνηση δημιουργώντας ένα έγγραφο γραμμωτού κωδικού),
8) Παράρτημα-3 Έντυπο Διερεύνησης Ασφάλειας, (Συμπλήρωση του εντύπου του Παραρτήματος-3 σύμφωνα με το τμήμα belletilen WARNING doldurul, προετοιμασία 3 τεμαχίων, πλήρωση με υπολογιστή, κολλήσεις φωτογραφιών, υπογραφή σχετικού τμήματος και μη χρήση άλλης μορφής
απαιτείται.)
9) Γραπτή δήλωση ότι δεν υπάρχει εμπόδιο για την υγεία (Παράρτημα-4),
10) Πιστοποιητικό διασφάλισης ή υπηρεσίας SSI που παρουσιάζει την επαγγελματική πείρα των υποψηφίων. Πρέπει να ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον εκείνων που υποβάλλουν ψευδή έγγραφα ή κάνουν δηλώσεις. Εάν πραγματοποιηθούν αναθέσεις, οι αναθέσεις τους ακυρώνονται. Χορηγήθηκαν αμοιβή από τη διοίκηση
Αυτό το τέλος θα χρεωθεί με νόμιμο ενδιαφέρον.

ΙΙΙ-ΜΟΡΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΤΟΠΟΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ
Μετά τη συμπλήρωση του εντύπου αίτησης και προτίμησης με ηλεκτρονικό υπολογιστή και υπογραφή από τον αιτούντα τα έγγραφα που αναφέρονται στην ανακοίνωση και τις αιτήσεις από τις 27/01/2020 μέχρι το τέλος των ωρών εργασίας της 10/02/2020 Υπουργείο Δικαιοσύνης Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Κεντρικής Οργάνωσης Διεύθυνση Υποκαταστημάτων Υπουργεία / Η διεύθυνση ANKARA πρέπει να γίνει προσωπικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να φτάσει στο Υπουργείο μας εντός της προθεσμίας.
Οι αιτήσεις για υποψηφίους που υποβάλλουν έγγραφα που λείπουν μετά την ημερομηνία αυτή λόγω ταχυδρομικών καθυστερήσεων και άλλων λόγων και εκείνων που χρησιμοποιούν άλλο έντυπο αίτησης δεν θα γίνονται δεκτά.

IV - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Όσοι δικαιούνται να λάβουν την προφορική εξέταση και ο τόπος και η ημερομηνία της εξέτασης θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του Υπουργείου μας.

V- ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΙΜΗ
Το ακαθάριστο ποσό που αναφέρεται στην εγκύκλιο αριθ. 04 του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομικών με ημερομηνία 07/2019/205248 είναι 6.756,12 Τούρκικες λίρες. Η πληρωμή μπορεί να φθάσει έως και 1,9 φορές το ακαθάριστο μισθό που ορίζεται από την Αρχή. Οι μισθολογικές αυξήσεις που πρέπει να πραγματοποιούνται από τη Μονάδα για την οποία εργάζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την τρέχουσα χρήση, προστίθενται στον τρέχοντα μισθό του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι πληροφορίες και οι προσκλήσεις που πρέπει να υποβληθούν στους υποψηφίους σε όλα τα στάδια αυτής της εξέτασης, από την αίτηση έως την πρόσληψη, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.adalet.gov.t είναι) μέσω της διαφήμισης. Ανακοινώνεται στους υποψηφίους και στο κοινό.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩΓίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar