Γενική Διεύθυνση Αστικής Ασφάλειας για την πρόσληψη Μόνιμων Εργαζομένων (Εργαζόμενοι 81)

ο γενικός διευθυντής ασφάλειας στην παράκτια ζώνη θα λαμβάνει συνεχείς εργαζόμενους
ο γενικός διευθυντής ασφάλειας στην παράκτια ζώνη θα λαμβάνει συνεχείς εργαζόμενους

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα 02 / 12 / 2019, η Γενική Διεύθυνση Αστικής Ασφάλειας θα αγοράσει τους Μόνιμους Εργαζομένους της 42 για τις θέσεις των Sailor (39) και Yağcı (81), υπό τον όρο ότι είναι τουλάχιστον πτυχιούχος γυμνασίου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 06.12.2019 (συμπεριλαμβάνεται)


• Να είσαι κύριος ναύτης ή κύριος.
• Να έχετε τουλάχιστον (2) χρόνια ναυτικής υπηρεσίας στο Master Sailor ή υψηλότερο προσόν και να το τεκμηριώσετε.
• Να έχουν τα πιστοποιητικά (stcw κ.λπ.) και τα έγγραφα που απαιτούνται από όλους τους ισχύοντες και διεθνείς κανόνες που σχετίζονται με την αρμοδιότητά του.
• Ο αιτών ή / και ο υποψήφιος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τις πρακτικές σχετικά με τους μισθούς, τις αποζημιώσεις, τα ασφάλιστρα, τις υπερωρίες, την κατάρτιση, τον τόπο εργασίας και παρόμοιους όρους εργασίας που εφαρμόζονται στο χώρο εργασίας. Διαφορετικά, η 1 έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.
• Οι υποψήφιοι θα γίνουν στην εργασία εάν διεξαχθούν έρευνες ασφαλείας και έρευνα αρχείων σχετικά με τους υποψηφίους που δικαιούνται να εργαστούν.
• Ο υποψήφιος που θα απασχολείται εντός αυτού του πεδίου εφαρμογής θεωρείται ότι έχει δώσει τη συγκατάθεσή του να εργαστεί στον τόπο που ορίζει ο Οργανισμός.
• Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με τη διαδικασία προμηθειών. Οι ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του οργανισμού θα γίνονται στο τμήμα και δεν θα πρέπει να γίνονται περαιτέρω ειδοποιήσεις στις διευθύνσεις.

• Να έχετε ελάχιστο όριο λιπαντικού.
• Τουλάχιστον 2 έτη θαλάσσιας υπηρεσίας σε oiler ή υψηλότερα προσόντα και το έγγραφο.
• Να έχουν τα πιστοποιητικά (stcw κ.λπ.) και τα έγγραφα που απαιτούνται από όλους τους ισχύοντες και διεθνείς κανόνες που σχετίζονται με την αρμοδιότητά του.
• Ο αιτών ή / και ο υποψήφιος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τις πρακτικές σχετικά με τους μισθούς, τις αποζημιώσεις, τα ασφάλιστρα, τις υπερωρίες, την κατάρτιση, τον τόπο εργασίας και παρόμοιους όρους εργασίας που εφαρμόζονται στο χώρο εργασίας. Διαφορετικά, η 1 έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.
• Οι υποψήφιοι θα γίνουν στην εργασία εάν διεξαχθούν έρευνες ασφαλείας και έρευνα αρχείων σχετικά με τους υποψηφίους που δικαιούνται να εργαστούν.
• Ο υποψήφιος που θα απασχολείται εντός αυτού του πεδίου εφαρμογής θεωρείται ότι έχει δώσει τη συγκατάθεσή του να εργαστεί στον τόπο που ορίζει ο Οργανισμός.
• Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με τη διαδικασία προμηθειών. Οι ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του οργανισμού θα γίνονται στο τμήμα και δεν θα πρέπει να γίνονται περαιτέρω ειδοποιήσεις στις διευθύνσεις.

Περιγραφή 1- Οι αιτήσεις των υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση στους καταλόγους υποψηφίων υπαλλήλων που υπόκεινται σε συναλλαγματική ισοτιμία, εκτός από το επίπεδο λυκείου και ισοδύναμης σχολικής εκπαίδευσης, θα είναι άκυρες. Συμβολαιογράφος 25.12.2019 Ρύθμιση προέρχονται από την ημερομηνία που ορίζεται ως Business Τουρκίας είναι να γίνει για να δημιουργηθεί το σύστημα, αλλά ο οργανισμός μας θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία αυτή για να καθορίσει την ημερομηνία της συναλλαγής θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα.

Περιγραφή 2- Οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των όρων αίτησης που ανακοινώνονται στους καταλόγους υποψηφίων που αποστέλλονται στον οργανισμό μας, θα θεωρούνται άκυρες.

Περιγραφή 3- Στους υποψήφιους καταλόγους που αποστέλλονται στον οργανισμό μας, η προφορική εξέταση (συνέντευξη) των επιλέξιμων υποψηφίων θα γίνει από την εξεταστική επιτροπή που θα εγκατασταθεί στο χώρο εργασίας και η κατάταξη επιτυχίας θα καθοριστεί με τον αριθμητικό μέσο όρο των βαθμών που λήφθηκαν κατά την προφορική εξέταση.

Περιγραφή 4- Είναι άκυρο να υποβληθεί αίτηση για την οργάνωση, τις εφαρμογές μας ή ιστοσελίδων από Επιχειρηματικού Συμβουλίου Τουρκίας στη διαδικασία εφαρμογής, μπορεί να γίνεται αναφορά με τη μετάβαση προσωπικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Τουρκία Επιχειρηματικού Συμβουλίου.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩΓίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar