Πρόσληψη προσωπικού από το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών

Υπουργείο Γεωργίας και Δασών να συμβληθεί προσωπικό
Υπουργείο Γεωργίας και Δασών να συμβληθεί προσωπικό

Το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών εξέδωσε νέα ανακοίνωση πρόσληψης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύεται μέσω DPB, το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών θα προσλάβει προσωπικό 25 από το 09 μέχρι τον Νοέμβριο και το 2019 μέχρι τον Δεκέμβριο του 9.


Το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών, Τμήμα Επεξεργασίας Δεδομένων, βασιζόμενο στο άρθρο 375 του Παραρτήματος 6 και με βάση αυτό το άρθρο, το Söz Contractual Informatics στις Μονάδες Επεξεργασίας Πληροφοριών Μεγάλης Κλίμακας των Δημόσιων Ιδρυμάτων και Οργανισμών που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 31.12.2008 και αριθμήθηκε στο 27097. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού για τις Αρχές και τις Διαδικασίες Απασχόλησης Προσωπικού, το 9 (εννέα) Συμβεβλημένο Προσωπικό Πληροφορικής θα προσληφθεί με την τοποθέτηση που θα γίνει σύμφωνα με την επιτυχία της γραπτής εξέτασης που θα διεξαχθεί από το Υπουργείο μας.

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

a) Για την εκπλήρωση των όρων που καθορίζονται στο άρθρο 657 του νόμου περί δημοσίων υπαλλήλων αριθ. 48,

b) τετραετές σχολές μηχανικών υπολογιστών, ανάπτυξη λογισμικού, ηλεκτρολόγων μηχανικών, ηλεκτρονικών μηχανικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανικών και τμήμα βιομηχανική μηχανική ή έχουν αποφοιτήσει από αυτά ισοδυναμία του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης δέχθηκε τις ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό,

c) (β) εκτός από εκείνα που καθορίζονται στις τετραετείς σχολικές μονάδες των σχολών μηχανολογίας, των επιστημών και της λογοτεχνίας, των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών επιστημών, των τμημάτων πληροφορικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, των στατιστικών, των τμημάτων των μαθηματικών και της φυσικής ή της ισοδυναμίας τους με την ανώτατη εκπαίδευση που αποδέχεται το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό (Οι απόφοιτοι του τμήματος αυτού μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το ανώτατο όριο του μηνιαίου ακαθάριστου συμβολαίου της 2)

γ) Να έχει τουλάχιστον 3 (τρία) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα του λογισμικού, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης λογισμικού και της διαχείρισης αυτής της διαδικασίας ή στην εγκατάσταση και διαχείριση μεγάλων συστημάτων δικτύου για τουλάχιστον 5 (τρία) χρόνια και για άλλα τουλάχιστον 657 (πέντε) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Κατά τον προσδιορισμό της πείρας, λαμβάνονται υπ 'όψιν οι υπηρεσίες που υπάγονται στο νόμο αριθ. 4 ή οι συμβατικές υπηρεσίες που υπόκεινται στο νομοθετικό διάταγμα 399 με την υποπαράγραφο Β του άρθρου XNUMX του ίδιου νόμου και τις περιόδους υπηρεσίας που τεκμηριώνονται ως προσωπικό ΙΤ στον ιδιωτικό τομέα που υπάγεται στο ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης.

d) Παροχή γνώσεων σχετικά με το υλικό των περιφερειακών υπολογιστών και την καθιερωμένη διαχείριση και ασφάλεια δικτύου, τεκμηριώνοντας ότι γνωρίζουν τουλάχιστον δύο από τις τρέχουσες γλώσσες προγραμματισμού,

e) Για τους άνδρες υποψήφιους, εάν δεν έχουν φθάσει στην ηλικία ενεργού στρατιωτικής θητείας ή έχουν φθάσει στην ηλικία στρατιωτικής θητείας, πρέπει να έχουν υπηρετήσει ως ενεργό στρατιωτική θητεία ή έχουν απαλλαγεί ή αναβληθεί ή έχουν μεταφερθεί στην τάξη αποθεματικών.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

1- Αναφορές? Μεταξύ 25.11.2019 - 09.12.2019, https://www.turkiye.gov.tr/tarimorman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης. Δεδομένου ότι οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως.

2- Admissions θα γίνει με τον κωδικό πρόσβασης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υποψήφιοι (η www.turkiye.gov.t) ο λογαριασμός είναι υποχρεωτική. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποκτήσουν έναν κωδικό πρόσβασης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προκειμένου να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον λογαριασμό. Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν αυτοπροσώπως τον φάκελο που περιέχει τον κωδικό πρόσβασης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τις κεντρικές διευθύνσεις PTT, παρουσιάζοντας την ταυτότητα με τον τουρκικό αριθμό ταυτότητας.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

a) Βιογραφικό σημείωμα (Το σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου θα εκπονηθεί ως μία σελίδα και θα μεταφορτωθεί σε "Άλλες πληροφορίες" κατά την εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.)

b) Το έγγραφο υπηρεσίας SSI, (σελίδα ηλεκτρονικής δημόσιας εγγραφής και υπηρεσίας SSI, γραμμωτά έγγραφα, εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια της ενότητας "Άλλες πληροφορίες" θα μεταφορτωθεί.)

c) Το έγγραφο που υποδεικνύει την επαγγελματική πείρα που αναφέρεται στο άρθρο 3 των Γενικών Όρων (Είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι η επαγγελματική πείρα μεταβιβάζεται ως ενημερωτικό προσωπικό, θα μεταφορτωθεί στην ενότητα "Άλλες πληροφορίες" κατά την υποβολή της αίτησης μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης).

d) Το έγγραφο που δηλώνει ότι γνωρίζει τουλάχιστον δύο τρέχουσες γλώσσες προγραμματισμού που αναφέρονται στο στοιχείο δ) του τίτλου γενικών όρων (αντίγραφο που δείχνει τουλάχιστον το μάθημα προγραμματισμού του εξαμήνου 2, πιστοποιητικό συμμετοχής / εξέτασης κλπ.) (Εφαρμογή που εκπονείται από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με μία σελίδα) θα μεταφορτωθούν στην ενότητα "Άλλες πληροφορίες".)
e) Τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα που υποδεικνύουν την επαγγελματική πείρα ή την πείρα που απαιτείται για κάθε θέση στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ως αποτέλεσμα της εξέτασης των αιτήσεων, το σύνολο των εβδομήντα τοις εκατό της βαθμολογίας KPSS (βαθμολογία KPSS του υποψηφίου που δεν υποβάλλει βαθμολογία KPSS ή 70 θεωρείται ως 10) και τριάντα τοις εκατό της βαθμολογίας ξένης γλώσσας (το ποσοστό εκείνων που δεν υποβάλλουν βαθμολογία ξένης γλώσσας θα θεωρείται μηδέν) Ο μέγιστος αριθμός XNUMX (δέκα) χρόνων για κάθε τίτλο θα κληθεί στη γραπτή εξέταση, ξεκινώντας με την υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με την κατάταξη.

Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι με την ίδια βαθμολογία στην τελευταία θέση σύμφωνα με αυτή την κατάταξη, όλοι αυτοί οι υποψήφιοι θα γίνουν δεκτοί για την εξέταση.

Κατάλογος υποψηφίων που μπορούν να λάβουν γραπτές εξετάσεις https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο. Επιπλέον, δεν θα γίνει γραπτή ειδοποίηση ή ειδοποίηση.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο σε μία από τις ανακοινωθείσες θέσεις.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Οι ερωτήσεις των εξετάσεων θα καλύπτουν όλα τα θέματα που καθορίζονται στους τεχνικούς και ειδικούς όρους της θέσης στην οποία ισχύουν. 10 (δέκα) ερωτήσεις θα μοιραστούν μεταξύ των ανακοινωθέντων θέσεων. Οι συνήθεις ερωτήσεις θα καλύπτουν τα τρέχοντα θέματα πληροφορικής.

Ο χρόνος και ο τόπος της εξέτασης μαζί με τον κατάλογο των υποψηφίων που μπορούν να λάβουν γραπτές εξετάσεις https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο.

Που πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβει τη γραπτή εξέταση, 3, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας δημοσίευσης μετά τη δημοσίευση του καταλόγου των επιλέξιμων για να πάρει την γραπτή εξέταση (τρία) Γεωργίας και το Υπουργείο Δασών στην εργάσιμων ημερών Τμήμα Μηχανογράφησης θα είναι σε θέση να ασκήσει έφεση, κάνοντας ένα γραπτό αίτημα στην Προεδρία. Οι τυχόν αντιρρήσεις που δεν έχουν κατατεθεί εντός της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Οι αντιρρήσεις θα οριστικοποιηθούν από την εξεταστική επιτροπή εντός 3 (τρεις) εργάσιμων ημερών. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν γραπτώς στον ενδιαφερόμενο.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Οι υποψήφιοι που βαθμολογούν το 100 και περισσότεροι από το πλήρες σκορ 70 στο τέλος της γραπτής εξέτασης https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB 9 (εννέα) ευγενείς, 9 (εννέα) υποψήφιοι αναπληρωματικών θα ανακοινωθούν ως νικητές.

αρχής γενομένης από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων έχει ως αποτέλεσμα αντιρρήσεις για την Πληροφορική Τμήμα 3 (τρεις) πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός μιας εργάσιμης ημέρας θα αξιολογηθούν από την επιτροπή εξέτασης και από το αντίστοιχο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή οργανισμό.

Εάν τα αποτελέσματα είναι ίσα στην γραπτή εξέταση, Εάν η διάρκεια της επαγγελματικής πείρας είναι μεγαλύτερη και η διάρκεια της επαγγελματικής πείρας είναι ίση, θα ληφθεί υπόψη η πιο πρόσφατη ημερομηνία αποφοίτησης πανεπιστημίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Γραπτά αποτελέσματα εξετάσεων https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB ιστοσελίδες. Επιπλέον, δεν θα γίνει γραπτή ειδοποίηση ή ειδοποίηση.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩΓίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar