Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό

Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό
Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό

Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό Σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού για την Προώθηση και Διορισμός στο Ακαδημαϊκό Προσωπικό giren που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 2547 και τα σχετικά άρθρα του Νόμου με αριθμό 12.06.2018, ο Καθηγητής, Το προσωπικό 9 θα προσληφθεί στα μέλη του.

Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση στο Προσωπικό των Καθηγητών: Τα βιογραφικά τους σημειώματα, αναφέροντας επίσης το όνομα του κύριου ερευνητικού έργου σε μορφή PDF (υπογεγραμμένο), Documents Associated Professor, Λίστες Δημοσιεύσεων, Επιστημονικές Εκδόσεις (παρουσιάζουν μία από τις δημοσιεύσεις τους ως κύρια ερευνητική εργασία) έργα, παραστάσεις και συναφή έγγραφα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συνεχιζόμενες και τελειωμένες στη διδακτορική τους διατριβή, ικανότητες στην τέχνη ή το έργο του πλοιάρχου, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων και πληροφοριών σχετικά με τις συνεισφορές στην πανεπιστημιακή διοίκηση 6 προετοιμασμένες σε μορφή PDF με το CD ή τη φορητή μνήμη της Προεδρίας του Προσωπικού πρέπει να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως.

Για να υποβάλετε αίτηση στους καθηγητές:

1- Οι αιτήσεις υποβολής αιτήσεων, στις οποίες διευκρινίζουν επίσης το όνομα της κύριας ερευνητικής εργασίας,

2- Έντυπο Αίτησης για το Ακαδημαϊκό Προσωπικό 1 με Βιομετρικές Φωτογραφίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Προσωπικού του Πανεπιστημίου (που θα χρησιμοποιηθεί για Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές),

3- Έρευνα 2 Ασφαλείας και Αρχείο Έρευνας (Βιομετρική Φωτογραφία),

4- Ποινικό μητρώο εγγραφών,

5- Βιογραφικό σημείωμα και Κατάλογος Δημοσιεύσεων, Πιστοποιητικό Αναπληρωτή Καθηγητή, Πιστοποιητικό Ξένων Γλωσσών, Διπλώματα (Bachelor, Master, Διδακτορικό, Ανώτερος Έλεγχος Τέχνης, Εμπειρία),

6- 1 βιομετρικές φωτογραφίες (που ελήφθησαν τους τελευταίους έξι μήνες),

7- Αντίγραφο ταυτότητας

8- Θα πρέπει επίσης να είναι παρόντες μαζί τους ως κύριο ερευνητικό έργο.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Προσωπικό του Αναπληρωτή Καθηγητή: Θα πρέπει να απευθυνθούν προσωπικά στο Τμήμα Προσωπικού της Πρυτανείας μαζί με το CD ή τη Φορητή Μνήμη που έχουν εκπονηθεί σε μορφή 4 PDF, συμπεριλαμβανομένων των βιογραφικών σημειωμάτων, των Αναπληρωτικών Καθηγητών, των Εκδόσεων και των Επιστημονικών Μελετών και Εκδόσεων.

Αναπληρωτές Καθηγητές

1- Έντυπο Αίτησης για το Ακαδημαϊκό Προσωπικό 1 με Βιομετρικές Φωτογραφίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Προσωπικού του Πανεπιστημίου (που θα χρησιμοποιηθεί για Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές),

2- Έρευνα 2 Ασφαλείας και Αρχείο Έρευνας (Βιομετρική Φωτογραφία),

3- Ποινικό μητρώο εγγραφών,

4- Βιογραφικό σημείωμα και Κατάλογος Δημοσιεύσεων, Πιστοποιητικό Αναπληρωτή Καθηγητή, Πιστοποιητικό Ξένων Γλωσσών, Διπλώματα (Bachelor, Master, Διδακτορικό, Ανώτερος Έλεγχος Τέχνης, Εμπειρία),

5- 1 Βιομετρικές Φωτογραφίες (που έχουν ληφθεί το τελευταίο εξάμηνο)

6- Η φωτοτυπία του αναγνωριστικού είναι επίσης απαραίτητη.
Υποψήφιοι για να υποβάλουν αίτηση στο προσωπικό του διδακτορικού προσωπικού του ιατρού: Βιογραφικά σημειώματα, Εφαρμογή στο Προσωπικό, Ερευνητικό Έντυπο Ασφαλείας Αριθμών 2 και Βιογραφικό Έντυπο Αρχείου (Βιομετρική Φωτογραφία), Νομικά Εγγραφα, Διδακτορικά Έγγραφα, Βιβλιοθήκες, Επιστημονική Εργασία και Δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος Προσωπικού του Πανεπιστημίου. Το 4 CD ή η φορητή μνήμη, το οποίο είναι έτοιμο σε μορφή PDF, θα πρέπει να ισχύει για τις σχετικές μονάδες αυτοπροσώπως.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1- Για όλους τους τίτλους που ανακοινώθηκαν, η ισοτιμία των διπλωμάτων που έχουν αποκτηθεί από ξένες χώρες πρέπει να εγκριθεί και να πιστοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο Διαπανεπιστημιακής Διοίκησης.

2- 657 του νόμου αριθ. 48. Πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις του.

3- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν καμία υποχρέωση της κρατικής υπηρεσίας.

4- Οι άνδρες υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για αυτές τις θέσεις δεν θα πρέπει να έχουν το καθεστώς του Δικαστηρίου ή άλλου από άποψη στρατιωτικής θητείας.

5- Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στις αρμόδιες μονάδες εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της διαφήμισης στην Επίσημη Εφημερίδα.

6- Προθεσμία υποβολής αίτησης: 15. Ημέρα.

7- Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως. Οι αιτήσεις με αλληλογραφία δεν γίνονται δεκτές.

8- Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση στα στελέχη οφείλουν να συμπεριλάβουν τους βαθμολογημένους πίνακες των επιστημονικών τους εκδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια ακαδημαϊκής προαγωγής και διορισμού του πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

9- Παράρτημα 2547 του Νόμου Αρ. 38. (Νόμος αριθ. 2547 αριθ. 50 Άρθρο 1 του πρώτου εδαφίου στοιχείο δ) για την απασχόληση διδακτορικού διπλώματος ή την επάρκεια της τέχνης στο πανεπιστήμιο που δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

10- Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση σε καθηγητές ή / και αναπληρωτές καθηγητές που δεν έχουν παρακολουθήσει προφορικά τον Αναπληρωτή Καθηγητή οφείλουν να συμπληρώσουν το Έντυπο Αίτησης για Προφορική εξέταση καθηγητή στη σελίδα του Τμήματος Προσωπικού και να το υποβάλουν στη Μονάδα Αναπληρωτών Καθηγητών του Τμήματος Προσωπικού.

11- μας διαφήμισης http://www.istanbul.edu.tr/ διαθέσιμη στο

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Αναζήτηση σιδηροδρομικών ειδήσεων

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar