Η περιγραφή των κυλιόμενων κυλιόμενων κλιμάκων στους σταθμούς του μετρό

εγώ από τους σταθμούς του μετρό
εγώ από τους σταθμούς του μετρό

Η Γενική Διεύθυνση EGO του Μητροπολιτικού Δήμου της Άγκυρας ανέφερε ότι οι επισκευές των ελαττωματικών κυλιόμενων κλιμάκων στους σταθμούς του μετρό θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν.

X 14 τον Οκτώβριο δήλωση 2019 σχετικά με τις μη λειτουργούσες κυλιόμενες σκάλες στους σταθμούς του μετρό. Υπάρχουν συνολικές μονάδες 508 (κυλιόμενες σκάλες, ανελκυστήρες, απενεργοποιημένες πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες) στις γραμμές του μετρό Άγκυρα, Ankaray και Teleferic. οι κυλιόμενες σκάλες, το σημαντικότερο στοιχείο του συστήματος εργασίας, οι σπασμένες αλυσίδες χειρός και τα σπασμένα λόγω της αποτυχίας της συντήρησης των σκαλών που προκλήθηκε από την έλλειψη προβλημάτων συντήρησης, τονίστηκε το πρόβλημα της προμήθειας ανταλλακτικών στο πλαίσιο της προηγούμενης περιόδου.

Επιπλέον, η δήλωση, 28 August 2019, προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα της νέας προσφοράς. Διαπιστώθηκε ότι τα ανταλλακτικά που προμηθεύτηκαν μετά την προκήρυξη άρχισαν να εγκαθίστανται στις κυλιόμενες σκάλες που ήταν ελαττωματικές από την 5 Οκτώβριο 2019 και τα προβλήματα θα επιλυθούν το συντομότερο δυνατόν σε σχέση με τον δείκτη εργασιακής ικανότητας του αντισυμβαλλόμενου τον Οκτώβριο.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, αμέσως μετά τον διαγωνισμό για την εξάλειψη των σφαλμάτων, ξεκίνησαν οι εργασίες.

1 Από τον Οκτώβριο 2019, ο αριθμός κλειστών χεριών ήταν 20, ενώ το 17 μεταφέρθηκε στο 2019 από τον Νοέμβριο 2. ο αριθμός των μονάδων που απενεργοποιήθηκαν λόγω βλάβης της βηματικής αλυσίδας έχει μειωθεί από το 14 στο 6.

Οι σταθμοί του μετρό που προς το παρόν κλείνονται με ορισμένα σημεία εξόδου λόγω βλάβης ζώνης χειρός:

• Έξοδος πλατφόρμας Necatibey Highway Side Platform

• Κυλιόμενη σκάλα ΑΚΜ

Σταθμοί του μετρό οι οποίοι επί του παρόντος είναι κλειστοί σε ορισμένα σημεία εξόδου λόγω βλάβης της βηματικής αλυσίδας:

• Έξοδος από την Συντακτική Μονάρχη του Σταθμού Kızılay

• Έξοδος βιβλιοθήκης σταθμού εθνικής βιβλιοθήκης

• Σταθμός MTA Public Exit

• Έξοδος 1.nci του Βοτανικού Σταθμού

• Έξοδος 2.nci του Βοτανικού Σταθμού

• Έξοδος εξόδου σταθμού 4

Οι επισκευές των ελαττωματικών κυλιόμενων κλιμάκων στους προαναφερθέντες σταθμούς θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό. "

Αναζήτηση σιδηροδρομικών ειδήσεων

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar