Τεχνική επιτροπή της βιομηχανίας σιδηροδρομικών συστημάτωντεχνική επιτροπή βιομηχανικών σιδηροδρόμων
τεχνική επιτροπή βιομηχανικών σιδηροδρόμων

παραγωγής για τον τομέα των σιδηροδρόμων στην Τουρκία, ανιχνεύοντας την τρέχουσα κατάσταση της δυναμικότητας εισαγωγής ή εξαγωγής, καθιστώντας την εργασία εκσυγχρονισμού για τη βελτίωση της ποιότητας και να κάνει συστάσεις στο θέμα αυτό Rail Βιομηχανία Τεχνική Επιτροπή (RAY-ΤΕΚ) ιδρύθηκε.

Το ανακοινωθέν Oluşum σχετικά με τη σύσταση και τα καθήκοντα της τεχνικής επιτροπής για τη βιομηχανία των σιδηροδρομικών συστημάτων του Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα και τέθηκε σε ισχύ.

Σιδηροδρομική βιομηχανία τεχνικής επιτροπής για την ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (NO ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: SVGmu-2019 / 1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Σκοπός, Πεδίο Εφαρμογής, Βάση και Ορισμοί

σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1 - (1) Ο σκοπός αυτού του ανακοινωθέντος είναι: αναπτυξιακών σχεδίων, πολιτικών στα ετήσια προγράμματα και τις στρατηγικές, προσδιορισμός των στόχων και των πολιτικών σιδηροδρομικά συστήματα, η βιομηχανική πολιτική, η ανάπτυξη του τομέα, εντοπίζοντας τις λύσεις των προβλημάτων, προκειμένου τεχνικής επιτροπής διαμορφώνεται και να καθορίσει τις διαδικασίες εργασίας και τις αρχές αυτής της επιτροπής.

έκταση

ΑΡΘΡΟ 2 - (1) Το παρόν ανακοινωθέν καλύπτει τα καθήκοντα και τις αρχές της τεχνικής επιτροπής βιομηχανίας σιδηροδρόμων (RAY-TEK), η οποία αποτελείται από εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών και οργανισμών που σχετίζονται με τη βιομηχανία σιδηροδρομικών συστημάτων και τους εκπροσώπους του τομέα.

υποστήριξη

ΑΡΘΡΟ 3 - (1) Το ανακοινωθέν 10 / 7 / 2018 της 30474 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε 1 Νο προεδρικές Οργανισμός για την πρώτη παράγραφο του 388 άρθρο του Προεδρικού Διατάγματος (δ) 29 με φράγματος / 6 / 2001 της 4703 Νο Προετοιμασία Τεχνικών Κανονισμών του προϊόντος και βάσει του νόμου για την εφαρμογή του.

Ορισμοί

ΑΡΘΡΟ 4 - (1) Σε αυτό το ανακοινωθέν.

 1. α) Υπουργείο: Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας,
 2. β) Γενικός Διευθυντής: Γενικός Διευθυντής Βιομηχανίας και Παραγωγικότητας,
 3. γ) Κεντρικά γραφεία: Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και Παραγωγικότητας,

δ) Rail: Σε επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, που μπορεί να είναι υψηλής ταχύτητας, συμβατικά, προαστιακός, μετρό, τραμ, ελαφρύ τρένο, monorail, μαγνητική αιώρηση (maglev) γραμμές και οι γραμμές αυτές καλύπτουν κάθε όχημα που μπορεί να τρέξει σε συστήματα συνολικά, η

 1. δ) RAY-ONE: Στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου 5 στοίχημα ανακοινωθέν που αποτελείται από εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων και της Τεχνικής Επιτροπής Σιδηροδρομικών Βιομηχανίας,
 2. ε) Γραμματεία: Τεχνική Επιτροπή για γραμματείας στη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και παραγωγικότητα ορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες,

εκφράζει

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Σύνθεση RAY-TEK, διαδικασίες εργασίας και αρχές και υποχρεώσεις

Σχηματισμός του RAY-TEK

ΑΡΘΡΟ 5 - (1) Το RAY-TEK αποτελείται από εκπροσώπους των ακόλουθων οργανισμών και οργανισμών:

 1. α) Δύο μέλη που εκπροσωπούν τη Γενική Διεύθυνση.
 2. β) Μέλος που εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Επιθεώρησης Βιομηχανικών Προϊόντων.
 3. γ) Μέλος που εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικών Ζωνών του Υπουργείου.

ç) Το Υπουργείο είναι μέλος που εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εξωτερικών Σχέσεων.

 1. δ) μέλος του Υπουργείου που εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση Κινήτρων Ε & Α.
 2. ε) Το Υπουργείο είναι μέλος της Γενικής Διεύθυνσης Εκκίνησης Κινήτρων και Ξένου Κεφαλαίου.
 3. στ) Μέλος που εκπροσωπεί το Υπουργείο Εμπορίου.
 4. ζ) Μέλος που εκπροσωπεί την Προεδρία της Προεδρίας Στρατηγικής και Προϋπολογισμού.

ð) Μέλος του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών που εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση Κανονισμού Σιδηροδρόμων.

 1. η) Μέλος που εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων Υποδομής του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

i) Η Δημοκρατία της Τουρκίας είναι ένα μέλος που εκπροσωπεί την Γενική Διεύθυνση Σιδηροδρόμων.

 1. i) Η Δημοκρατία της Τουρκίας, ένα μέλος που εκπροσωπεί το κράτος Σιδηροδρόμων Μεταφορών Joint Stock Company.
 2. ι) Locomotive και Μηχανή Industry Corporation της Τουρκίας (TÜLOMSAŞ) που αντιπροσωπεύει ένα μέλος.
 3. ια) Wagon Industry Corporation της Τουρκίας (TÜVASAŞ) που αντιπροσωπεύει ένα μέλος.
 4. ιβ) Η Τουρκία σιδηροδρομικό Μηχανήματα Βιομηχανίας Joint Stock Company (TÜDEMSAŞ) που αντιπροσωπεύει ένα μέλος.
 5. ιγ) Τρία μέλη από πανεπιστήμια που εκπροσωπούν το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 6. n) μέλος που εκπροσωπεί την Προεδρία Ανάπτυξης και Υποστήριξης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.
 7. o) μέλος του Τουρκικού Ινστιτούτου Προτύπων (TSE).

δ) Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Ερευνητικό Συμβούλιο της Τουρκίας (TUBITAK) που αντιπροσωπεύει ένα μέλος.

 1. ιστ) μέλος που εκπροσωπεί την τουρκική αρχή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων.
 2. r) μέλος που εκπροσωπεί την τουρκική υπηρεσία διαπίστευσης.
 3. η) ένα μέλος που εκπροσωπεί την Τουρκία Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων της Ένωσης.

είναι μέλος που εκπροσωπεί την Ένωση Επιμελητηρίων Τούρκων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων.

 1. t) Ένα μέλος που εκπροσωπεί την Τουρκία Εξαγωγέων Συνέλευση.
 2. u) Μέλος που εκπροσωπεί την Ένωση Σιδηροδρομικών Μεταφορικών Συστημάτων και Βιομηχάνων.

ü) Μέλος που εκπροσωπεί τη Συλλογική Συλλογική Ομοσπονδία Συστημάτων Μεταφορών της Ανατολίας.

 1. v) μέλος που εκπροσωπεί τη Συλλογή Συστημάτων Σιδηροδρομικών Συστημάτων.
 2. γ) Μέλος του Κέντρου Έρευνας και Δοκιμών του Εθνικού Σιδηροδρομικού Συστήματος.
 3. z) Μέλος που εκπροσωπεί την ένωση φορέων εκμετάλλευσης σιδηροδρομικού συστήματος.
 4. αα) ένα μέλος που εκπροσωπεί την Ένωση των Δήμων της Τουρκίας.
 5. ββ) Μέλος που εκπροσωπεί την Εταιρεία Δοκιμών και Αξιολόγησης TRtest.
 6. γγ) μέλος της βιομηχανίας και εμπορίου της βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα του Καράμπουκ.

(2) Τα μέλη του RAY-TEK καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα και οργανισμούς για δύο χρόνια κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου και κοινοποιούνται στο Υπουργείο.

(3) Σε περίπτωση αλλαγής της ιδιότητας μέλους του RAY-TEK, τα νέα στοιχεία του μέλους κοινοποιούνται στο Υπουργείο.

μελών (4) RAIL-TEK σε περίπτωση καταγγελίας λόγω της λήξης της θητείας, εάν οι αλλαγές που έγιναν στην ανακοίνωση του υπουργείου, ο εκπρόσωπος των μελών της επιτροπής είναι αποδεκτή, θα συνεχιστεί για τα επόμενα δύο χρόνια.

Αρχές και αρχές λειτουργίας του RAY-TEK

ΑΡΘΡΟ 6 - (1) Οι αρχές και οι διαδικασίες λειτουργίας του RAY-TEK έχουν ως εξής:

 1. α) Οι συνεδριάσεις διεξάγονται στις ημερομηνίες που κρίνονται κατάλληλες από τη Γενική Διεύθυνση.
 2. β) Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τη Γενική Διεύθυνση. Τα μέλη του RAY-TEK γνωστοποιούν εγγράφως τα αιτήματά τους στον Πρόεδρο RAY-TEK ή στη Γενική Διεύθυνση για το θέμα της ημερήσιας διάταξης για την επόμενη συνεδρίαση.
 3. γ) RAY-ΤΕΚ, ως αποτέλεσμα της επιστολής πρόσκλησης που περιέχει την ημερήσια διάταξη του Υπουργείου, ο συνολικός αριθμός των μελών τουλάχιστον 1 / 2 που συλλέγονται από και λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία.

ç) Η RAY-TEK προεδρεύεται από τον Γενικό Διευθυντή ή τον εκπρόσωπο του Υπουργείου που θα εξουσιοδοτηθεί από αυτόν.

 1. δ) Οι υπηρεσίες γραμματείας της RAY-TEK εκτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση.
 2. ε) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη συνεδρίαση εγγράφονται στο βιβλίο απόφασης και ένα παράδειγμα της απόφασης αποστέλλεται από τη Γραμματεία RAY-TEK στα μέλη μετά τη συνεδρίαση.
 3. στ) Σε κάθε συνεδρίαση, η σελίδα του βιβλίου αποφάσεων που περιέχει τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση υπογράφεται από τα μέλη της RAY-TEK.
 4. ζ) Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη από την RAY-TEK, μπορούν να κληθούν ως παρατηρητές σχετικοί οργανισμοί, οργανισμοί και σχετικοί εκπρόσωποι του τομέα. Οι παρατηρητές δεν έχουν τα δικαιώματα των μελών RAY-TEK.

Τα καθήκοντα του RAY-TEK

ΑΡΘΡΟ 7 - (1) Τα καθήκοντα του RAY-TEK είναι τα εξής:

 1. α) Όσον αφορά τη σιδηροδρομική βιομηχανία. να καταβάλουν προσπάθειες για να καθορίσουν την τρέχουσα κατάσταση παραγωγής, εισαγωγής ή εξαγωγής και να διεξαγάγουν μελέτες για την ανάπτυξη, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα και η ποιότητα.
 2. β) Να παρακολουθήσει τις εργασίες της βιομηχανίας σιδηροδρομικών συστημάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία, ιδίως τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να διατυπώσει συστάσεις στους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου.
 3. γ) Την παρακολούθηση των εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών στον κλάδο των σιδηροδρομικών συστημάτων και τη διατύπωση συστάσεων για την ανάπτυξη ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ της χώρας μας και άλλων ξένων χωρών.

ç) Να προσδιοριστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στους τομείς που σχετίζονται με τη σιδηροδρομική βιομηχανία και να διατυπωθούν συστάσεις για τη λύση.

 1. δ) Οι βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στη σχετική νομοθεσία, ανάλογα με τις αναθεωρήσεις και νέες τεχνικές θα είναι έτοιμη να εξετάσει το σχέδιο νόμου, τις έρευνες και τις ανάγκες που εντοπίζονται να προτείνει νέα νομοθεσία.
 2. ε) Να προσδιορίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχετικοί τομείς ή / και θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας που σχετίζεται με τη βιομηχανία των σιδηροδρομικών συστημάτων και να αναπτύξει λύσεις σε αυτά τα ζητήματα.
 3. στ) Να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον κόσμο και στη χώρα μας σχετικά με τη βιομηχανία σιδηροδρομικών συστημάτων, να διατυπώνει απόψεις και προτάσεις σχετικά με τα προβλήματα και τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο.
 4. ζ) Να διατυπώνει απόψεις και προτάσεις σχετικά με τον καθορισμό των στρατηγικών για το μέλλον της βιομηχανίας σιδηροδρομικών συστημάτων.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Διάφορες και Τελικές Διατάξεις

Αξιολόγηση των αποφάσεων του RAY-TEK

ΑΡΘΡΟ 8 - (1) Οι αποφάσεις του RAY-TEK είναι συμβουλευτικές και οι αποφάσεις που λαμβάνονται αξιολογούνται από το Υπουργείο.

δύναμη

ΑΡΘΡΟ 9 - (1) Το παρόν ανακοινωθέν τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης.

εκτελεστικός

ΑΡΘΡΟ 10 - (1) Οι διατάξεις του παρόντος ανακοινωθέντος εκτελούνται από τον Υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

Reklamlar

Ειδήσεις τρένων υψηλής ταχύτηταςΠροσφορές σιδηροδρόμων της εβδομάδας

22 / 04 / 2019 για εβδομάδα συμβάντων

Αυτή η εβδομάδα πλοήγησης

Φόρτωση Εκδηλώσεις
Sal 23
Δεν βρέθηκαν συμβάντα
Cum 26
Δεν βρέθηκαν συμβάντα
Sat 27
Δεν βρέθηκαν συμβάντα
Sun 28
Δεν βρέθηκαν συμβάντα

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει το spam. Μάθετε πώς επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.