Το δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστερήσεων στους επιβάτες που ταξιδεύουν με σιδηρόδρομοτο δικαίωμα αποζημίωσης των επιβατών που ταξιδεύουν με σιδηρόδρομο
το δικαίωμα αποζημίωσης των επιβατών που ταξιδεύουν με σιδηρόδρομο

Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών εκπόνησε κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με σιδηρόδρομους. Ο κανονισμός περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες, από τις επιστροφές εισιτηρίων έως την αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος, τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται στους μη εκπαιδευμένους επιβάτες.

κανονισμοί καθορίζουν τα δικαιώματα των ατόμων που θα ταξιδέψουν με σιδηροδρομικά οχήματα στην Τουρκία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 1 - (1) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι: Πριν από το ταξίδι τους επιβάτες που ταξιδεύουν σιδηροδρομικώς, κατά τη διάρκεια, και μετά από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν σε ατυχήματα και περιστατικά που τους αφορούν, για τον καθορισμό των υποχρεώσεων που πρέπει να πληρούνται από τις οργανώσεις που προσφέρουν τις συνθήκες και τις υπηρεσίες προς τους επιβάτες ότι αυτός ο νόμος ισχύει και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την επιθεώρηση και τη ρύθμιση των αρχών.

έκταση

ΑΡΘΡΟ 2 - (1) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο υπηρεσιών υποδομής χώρο με ένα ταξιδιωτικό έγγραφο για τους εξυπηρετούν τους επιβάτες και το χειριστή σιδηροδρομικό σταθμό, μεσίτες, καλύπτει τους φορείς σταθμό και το σταθμό.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

α) Υπηρεσίες δημόσιων σιδηροδρομικών μεταφορών ανεξάρτητες από το εθνικό δίκτυο σιδηροδρομικών υποδομών και εκείνες που παρέχουν υπηρεσίες και υπηρεσίες σε σιδηροδρομικές υποδομές που δημιουργούνται για την κάλυψη των αναγκών εσωτερικής μεταφοράς επιβατών συγκεκριμένης επιχείρησης ή οργανισμού,

β) Περιοχές υπηρεσιών και πάροχοι υπηρεσιών στις υποδομές που είναι ανεξάρτητες από το εθνικό δίκτυο σιδηροδρομικών υποδομών, όπως τουριστικές, ιστορικές, ψυχαγωγικές, μουσειακές εκθέσεις, παραστάσεις και παρόμοιες χρήσεις,

γ) Υπηρεσίες εσωτερικών μεταφορών στο εθνικό δίκτυο σιδηροδρομικών υποδομών

Δεν καλύπτει.

υποστήριξη

ΑΡΘΡΟ 3 - (1) Ο παρών κανονισμός. 10 / 7 / 2018 30474 ημερομηνία και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1 478 Προεδρικό Οργάνωση της πρώτης παραγράφου του άρθρου σχετικά με το Προεδρικό Διάταγμα (γ) βασίζονται σε μένα.

Ορισμοί

ΑΡΘΡΟ 4 - (1) Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

α) Οργανισμός: σιδηροδρομικές μεταφορές στην περιοχή? εμπορικός αντιπρόσωπος, εμπορικά αναπληρωτή, υπάλληλος πωλήσεων ή υπάλληλοι και εξαρτάται από τη βάση της συμβάσεως χωρίς τίτλο ενός συγκεκριμένου τόπου ή περιοχής στην διαμεσολάβηση της συμφωνίας σχετικά με μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις τρένο είναι μόνιμα και να μάθουν ένα επάγγελμα για να κάνουν συμβάσεις μεταφοράς για λογαριασμό του πιστοποιητικού Υπουργείου και άδεια που εκδίδεται φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και εταιρείες,

β) Εισιτήριο: Εισιτήριο ή εισιτήρια για σύμβαση μεταφοράς σε συνεχή σιδηροδρομική υπηρεσία που παρέχεται από έναν ή περισσότερους σιδηροδρομικούς μεταφορείς,

γ) Αγοραστής: Το πρόσωπο στο οποίο παραδίδονται οι αποσκευές που αναφέρονται στο παραστατικό μεταφοράς αποσκευών,

δ) Όχημα: Το ποδήλατο, το ποδήλατο ή / και τα μοτοποδήλατα που μεταφέρονται στην αμαξοστοιχία ο επιβάτης ταξιδεύει,

δ) Αποσκευές: Το ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο είναι ο όγκος, το μέγεθος και το βάρος που ο επιβάτης δεν μπορεί να μεταφέρει, αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθεί στον προορισμό στο τέλος του ταξιδιού,

ε) Πιστοποιητικό μεταφοράς αποσκευών: Το έγγραφο που εκδίδεται για τη μεταφορά αποσκευών από τον φορέα σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας που δείχνει ότι οι αποσκευές έχουν παραληφθεί από τον επιβάτη,

στ) Κουπόνι αποδείξεως αποσκευών: Το έγγραφο που προσδιορίζει τον επιβάτη στον οποίο ανήκει η αποσκευή,

ζ) Υπουργός: Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών,

Υπουργείο: Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών,

η) Commuter μεταφορές: το κέντρο της πόλης ή το δίκτυο Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή που συνδέεται με αστικοποιημένες περιοχές, επαρχιακό και τη γύρω περιοχή μεταξύ του μετρό, ελαφρού σιδηροδρόμου και των επιβατικών μεταφορών που εκτελούνται με παρόμοια συστήματα,

i) Εισιτήριο: ταξιδιωτικό έγγραφο,

i) Ο φορέας εκμετάλλευσης της σιδηροδρομικής υποδομής: η σιδηροδρομική υποδομή για την ασφαλή λειτουργία του Ταμιευτηρίου και δημόσιους φορείς που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρονται για την εκπαίδευση χειριστών και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων,

ι) Γενική Διεύθυνση Ρυθμιστικών Υποθέσεων Σιδηροδρόμων: Μονάδα εξυπηρέτησης του Υπουργείου που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των εργασιών και των εργασιών που πρέπει να εκτελέσει το Υπουργείο βάσει του παρόντος Κανονισμού,

k) Σιδηροδρομικό σύστημα: Τα διαρθρωτικά και επιχειρησιακά υποσυστήματα των σιδηροδρομικών διαδικασιών στο σύνολό τους και η λειτουργία και διαχείριση τους,

l) Διαχειριστής σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας: Δημόσια νομικά πρόσωπα και εταιρείες εξουσιοδοτημένες από το Υπουργείο να μεταφέρουν φορτίο ή / και επιβατική μεταφορά στο εθνικό δίκτυο σιδηροδρομικής υποδομής,

m) Χειραποσκευές: Επιβατικό υπό έλεγχο και την ευθύνη τους, ο ίδιος υποστήριξε ότι ταξίδεψε με άμαξες, οι φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών συρμών καθορίζεται από τις διαστάσεις και το βάρος των αποσκευών,

ιδ) Τα άτομα με αναπηρία ή / και της κινητικότητας περιορίζεται πρόσωπο: σωματική, ψυχική και αισθητηριακές ικανότητες ενός ή περισσοτέρων από οποιαδήποτε από τις μόνιμες ή προσωρινές με τους περιορισμούς κατά τη χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς λόγω των διαφόρων επιπέδων των θυμάτων και την κατάσταση όλων των επιβατικών υπηρεσιών που προσφέρονται, ιδιαίτερη προσοχή στις ατομικές ανάγκες και την προσαρμογή που απαιτεί

o) Αγαθά: Χωρίς τον επιβάτη στην αμαξοστοιχία, είναι δυνατή η μεταφορά φορητών, μη εμπορικών αντικειμένων στον όγκο, το μέγεθος, το βάρος και την ποικιλία που καθορίζονται από τον φορέα σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας.

ö) Σταθμός: Μεγάλος σιδηροδρομικός σταθμός όπου οι ανάγκες των σιδηροδρομικών μεταφορών ικανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό,

π) Διαχειριστής Σταθμού και Σταθμού: Δημόσια νομικά πρόσωπα και εταιρείες εξουσιοδοτημένες από το Υπουργείο για τη λειτουργία σταθμού ή σταθμού,

r) Καθυστέρηση: Η διαφορά μεταξύ του αναμενόμενου χρόνου άφιξης και της πραγματικής / πραγματικής ώρας άφιξης σύμφωνα με το δημοσιευμένο χρονοδιάγραμμα,

s) Αποστολέας: το πρόσωπο που παραδίδει τα εμπορεύματα, προσδιορίζει τον αγοραστή και υπογράφει το παραστατικό μεταφοράς αποσκευών,

στ) Σταθμός: Οι χώροι όπου εκτελούνται οι υπηρεσίες μεταφορών από το TCDD, ο σιδηρόδρομος και οι εγκαταστάσεις μεταφοράς επιβατών ή / και φορτίου,

t) Ατύχημα: Ένα ανεπιθύμητο, απροσδόκητο, ξαφνικό και ακούσιο συμβάν ή αλυσίδα συμβάντων με επιβλαβείς συνέπειες όπως υλικές ζημιές, θάνατος, τραυματισμό,

u) Περιστατικό: Απρόβλεπτες, μη αναμενόμενες καταστάσεις εκτός του ορισμού του ατυχήματος που επηρεάζουν τη λειτουργία ή / και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού συστήματος,

ü) Κράτηση: Πριν από το ταξίδι, ο επιβάτης πρέπει να αποκτήσει το δικαίωμα να ταξιδέψει με κράτηση στην αμαξοστοιχία και να το τεκμηριώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά,

v) RID: Κανονισμός για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων,

y) ταξιδιωτικό έγγραφο: χαρτί ή / και ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο και καταγραμμένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπό τους όρους που καθορίζονται για το ζητούμενο ταξίδι · ένα εισιτήριο που παρέχει ένα ή περισσότερα δρομολόγια με χρέωση, όρους ισχύος και ειδικούς όρους,

ζ) σιδηροδρομικές υπηρεσίες δημόσιων αστικών μεταφορών: τα εθνικά σιδηροδρομικά δεν είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο υποδομής στο κέντρο της πόλης ή αστικό κέντρο, προσφέρονται για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς μεταξύ της επαρχίας και της γύρω μητροπολιτική περιοχή, τραμ, προαστιακό και παρόμοια σιδηροδρομικών συστημάτων με τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών,

αα) Μεταφορέας: Δημόσια νομικά πρόσωπα και εταιρείες που παρέχουν μεταφορικές υπηρεσίες εκτός των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων,

ββ) Σύμβαση μεταφοράς: η σύμβαση μεταφοράς εμπορευμάτων δωρεάν ή δωρεάν μεταξύ του σιδηροδρομικού φορέα ή του πράκτορα ή του επιβάτη ή του αποστολέα,

Reklamlar

Ειδήσεις τρένων υψηλής ταχύτηταςΠροσφορές σιδηροδρόμων της εβδομάδας

22 / 04 / 2019 για εβδομάδα συμβάντων

Αυτή η εβδομάδα πλοήγησης

Φόρτωση Εκδηλώσεις
Sal 23
Δεν βρέθηκαν συμβάντα
Cum 26
Δεν βρέθηκαν συμβάντα
Sat 27
Δεν βρέθηκαν συμβάντα
Sun 28
Δεν βρέθηκαν συμβάντα

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει το spam. Μάθετε πώς επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.