Αναγγελία Διαγωνισμού: Τα έργα οδικής ανανέωσης θα πραγματοποιηθούν με μηχανή γρήγορης ανανέωσης της οδού μεταξύ σταθμών Argıthan-Kadınhanı.

TCDD. Λειτουργία 7. Περιφερειακή Διεύθυνση
Τα έργα οδικής ανανέωσης θα πραγματοποιηθούν με μηχανή γρήγορης οδικής ανανέωσης μεταξύ σταθμών Argıthan-Kadınhanı.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΘΕΜΑΤΑ


Άρθρο 1 - Πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη επιχείρησης
1.1. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.
α) Όνομα: TCDD 7. Περιφερειακός διευθυντής Αφιόν Καραχισάρ
β) Διεύθυνση: Aliçetinkaya Mah. GAR / Αφιόν Καραχισάρ
γ) Αριθμός τηλεφώνου: 0 272 2137621 / 301
δ) Αριθμός φαξ: 0 272 2141943
ε) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: http://www.tcdd.gov.tr (Tcddihalekomisyonuafyon@mynet.co Ι)
στ) Επωνυμία / Επώνυμο / Τίτλος του οικείου προσωπικού: Yıldıray BAŞOL - 7. Περιφερειακός Διευθυντής Οδών
1.2. Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την προσφορά επικοινωνώντας με το προσωπικό από τις παραπάνω διευθύνσεις και αριθμούς.
Άρθρο 2- Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης
Η υπηρεσία του αντικειμένου του διαγωνισμού.
α) Όνομα: Argıth η-Kadınhanı μεταξύ των σταθμών μηχάνημα με Fast Track Ανανέωση τρόπο ενημέρωσης εργασία που πρέπει να γίνει με 4 44 μήνες για τις μηνιαίες τους εργαζόμενους των υπηρεσιών (σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή) θέσεων εργασίας.
β) Αριθμός εγγραφής JCC: 2015 / 19352
γ) Ποσό και είδος: 4 εργαζόμενος για το μήνα, 44 μήνα, Σύνολο: 176 εργαζόμενος θα λειτουργήσει.
δ) Τόπος: Argıthan- Kadınhanı μεταξύ των σταθμών.
ε) Άλλες πληροφορίες: Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να παρέχει όλα τα είδη μηχανημάτων, συσκευών, κάθε είδους συνθήκες εργασίας, υλικά και εργαζομένους που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
Άρθρο 3 - Πληροφορίες Διαγωνισμού
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό:
α) Διαδικασία σύναψης συμβάσεων: σύμφωνα με το Νόμο 4734 3-g της TCDD Προϊόντα και Υπηρεσίες κανονισμού Προμηθειών, διαγωνισμό άρθρου 15 -Ανοικτά.
β) Διαγωνισμός του TCDD (διεύθυνση): 7. Περιφερειακό Γραφείο Aliçetinkaya Mah.
GAR / Αφιόν Καραχισάρ
γ) Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12 / 03 / 2015
δ) Χρόνος προσφοράς: 15 / 30
ε) Συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού: TCDD. Λειτουργία 7. Εκπαίδευση και συνάντηση
Αίθουσα - GAR / AFYONKARAHİSAR

Έγγραφο Διαγωνισμού-2015-19352

Οι προκηρύξεις διαγωνισμών που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν το πρωτότυπο έγγραφο.Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar