Αναγγελία Διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υλικού εξοπλισμού υλικού και λογισμικού (Halkalı Στο Κέντρο Logistics, στο πλαίσιο του Συστήματος συλλογής δεδομένων εκτελωνισμού και του συστήματος παρακολούθησης κάμερας)

TCDD Εταιρεία 1.
Συντήρηση συστήματος υλικού και λογισμικού και παροχή υπηρεσιών υλικού
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 1 - Πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη επιχείρησης
1.1. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.


α) Όνομα: Διεύθυνση TCDD 1.

β) Διεύθυνση: Διεύθυνση TCDD 1. Όροφος Haydarpaşa İSTANBUL

γ) Αριθμός τηλεφώνου: (0216) 337 82 14

δ) Αριθμός φαξ: (0216) 337 82 14

ε) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

στ) Όνομα / Επώνυμο του σχετικού προσωπικού: Suat AKCAN Αρχηγός της Επιτροπής

1.2. Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την προσφορά επικοινωνώντας με το προσωπικό από τις παραπάνω διευθύνσεις και αριθμούς.

Άρθρο 2- Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης

Η υπηρεσία του αντικειμένου του διαγωνισμού.

α) Όνομα: Υπηρεσία συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού και υλικού.

β) Αριθμός εγγραφής JCC: 2013 / 65797

γ) Ποσότητα και τύπος: Halkalı Προμήθεια του συστήματος υλικού και λογισμικού, των υπηρεσιών συντήρησης και υλικού που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του Συστήματος Συλλογής Δεδομένων και του Συστήματος Παρακολούθησης Κάμερας που βρίσκεται στο Κέντρο Logistics από 01 / 07 / 2013 T. έως 31 / 12 / 2013 T.

δ) Τόπος: Halkalı Κέντρο Logistics

ε) Άλλες πληροφορίες: Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Άρθρο 3 - Πληροφορίες Διαγωνισμού
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό:

α) Διαδικασία υποβολής προσφορών: Ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών.

β) Διεύθυνση της προμήθειας: Γραφείο της Επιτροπής των TCDD Διεύθυνσης xnumx.bölg Haydarpasa σταθμό Κτίριο xnumx.kat / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

γ) Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07 / 06 / 2013

δ) Χρόνος προσφοράς: 14.30

ε) Ο διαγωνισμός Επιτροπή τόπος συνάντησης: xnumx.bölg TCDD Διεύθυνση αγαθών και υπηρεσιών Προμηθειών του Προεδρείου της Επιτροπής των Haydarpasa σταθμό Κτίριο xnumx.kat / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προκηρύξεις διαγωνισμών που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν το πρωτότυπο έγγραφο.Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar