Εργασία: TCDD 415. Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Οδικών Ακτοπλοϊκών Απενεργοποιημένων Επισκευαστών Σιδηροδρομικών Γραμμών

TCDD 415. Επισκευαστής οδικής συντήρησης. Επισκευή Συντήρησης Συντήρησης Σιδηροδρόμων για Ατόμους


TCDDSİVAS 4.BLG.MUIDÜRLÜĞÜ 415.YOL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Προθεσμία: 08 Μάιος 2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 29 Απρίλιος 2013

Γενικοί όροι και σημειώσεις

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των όρων ζήτησης μπορούν να αποσταλούν από την Διεύθυνση Επαρχίας / Υποκαταστήματος μας στον τόπο της αίτησης εντός 10 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης ή http://www.iskur.gov.tr Μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της διεύθυνσης Διαδικτύου. - Επιφυλάσσεται το δικαίωμα της Αρχής και του αιτούντος δημόσιου φορέα και οργάνου να ακυρώσει την αίτηση και να ακυρώσει τη διαδικασία πρόσληψης. - Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στον τόπο και την ημερομηνία που καθορίζονται παρακάτω. -

Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αιτήσεις και εμφανίζονται στον τελικό κατάλογο, το εκπαιδευτικό καθεστώς, την εμπειρία, το καθεστώς προτεραιότητας, την απαίτηση ξένης γλώσσας κ.λπ. πριν από την γραπτή ή προφορική εξέταση, πρέπει να υποβάλουν στο δημόσιο ίδρυμα. Εκείνοι που δεν μπορεί να αποδείξει την υπόθεσή τους σε αυτό ή παραπλάνηση στην κατάταξη αφαιρεθεί από τον τελικό κατάλογο θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επαφών. - Κεντρική εξέταση του ατόμου δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται (πρωτογενή) με τον αριθμό των αιτήσεων, σύμφωνα με το ιστορικό έγγραφο προτεραιότητα στους υποψηφίους που υποβάλλουν αίτηση δεν θα υπερβαίνει τρεις φορές τα ονόματα και τις διευθύνσεις του καθεστώτος του επεξηγηματικές πληροφορίες, ο αιτών θα πρέπει να κοινοποιείται στους δημόσιους οργανισμούς και ιδρύματα. - Οι αιτήσεις θα γίνουν αποδεκτές την επόμενη εργάσιμη ημέρα, όταν η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι επίσημα αργία.

Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες: Memurlar.netΓίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar