Ανακοίνωση Διαγωνισμού: Αγορά Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Υπολογιστών και Τροφοδοτικών

Αγορά υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης υπολογιστών και τροφοδοτικών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (TCDD) 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. η προκήρυξη διαγωνισμού γίνεται με ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 4734 του περί Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου αριθ. 19. Λεπτομερείς πληροφορίες για την προσφορά είναι οι εξής:
Αριθμός καταχώρισης προσφοράς: 2012 / 177661
1 Διοίκησης
α) Διεύθυνση: Σιδηροδρομικός Σταθμός 1 58030 SIVAS CENTER / SIVAS
β) Αριθμός τηλεφώνου και φαξ: 3462217000 - 3462237677
γ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
δ) Η διεύθυνση διαδικτύου όπου μπορείτε να δείτε το έντυπο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Υπηρεσία του αντικειμένου του διαγωνισμού
α) Ποιότητα, τύπος και ποσότητα:
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση, τον τύπο και την ποσότητα της προσφοράς μπορούν να βρεθούν στις διοικητικές προδιαγραφές που περιέχονται στο έγγραφο υποβολής προσφορών στο EKAP (Electronic Public Procurement Platform).
β) Τόπος: TCDD Διεύθυνση xnumx.bölg λόγω της Σίβας, Erzincan, Ερζερούμ, Καρς, Αμάσεια, Σαμψούντα, Kayseri συνδέονται με τις κεντρικές και επαρχιακές επιχειρήσεις στην ταξιαρχία μας
γ) Διάρκεια: Ημερομηνία έναρξης 01.01.2013, ημερομηνία ολοκλήρωσης εργασίας 31.12.2013
3- Διαγωνισμός
α) Τοποθεσία: Muhsin YAZICIOĞLU Boulevard Station Αριθμός οδού: 1 SİVAS
β) Ημερομηνία και ώρα: 07.12.2012 - 14: 30
4. Όροι που πρέπει να λαμβάνονται στην προσφορά και τα απαιτούμενα έγγραφα και κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση της επάρκειας:
4.1. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό:
4.1.1. Το Εμπορικό Επιμελητήριο ή / και το Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή το Επιμελητήριο, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.
4.1.1.1. Σε περίπτωση πραγματικού προσώπου, ένα έγγραφο που να αναφέρει ότι έχει εγγραφεί στο Εμπορικό ή / και Βιομηχανικό Επιμελητήριο από το εγγεγραμμένο Εμπορικό Επιμελητήριο ή το σχετικό Εμπορικό Επιμελητήριο εντός του έτους της πρώτης ανακοίνωσης ή της ημερομηνίας του διαγωνισμού,
4.1.1.2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, με συστημένη εμπορίου, όπου η σχετική νομοθεσία ή / και τη βιομηχανία από την αίθουσα, κατά το έτος της πρώτης ανακοίνωσης ή την ημερομηνία του διαγωνισμού, δείχνει ότι η καταχώριση του νομικού προσώπου,
4.1.2. Δήλωση υπογραφής ή εγκύκλιο υπογραφής που να δείχνει ότι είναι εξουσιοδοτημένη να υποβάλλει προσφορές.
4.1.2.1. Σε περίπτωση πραγματικού προσώπου, συμβολαιογραφική δήλωση υπογραφής,
4.1.2.2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι εταίροι της οντότητας σύμφωνα με ενδιαφέρον, τα μέλη ή τους ιδρυτές των νομικών προσώπων στους αξιωματούχους της κυβέρνησης που δείχνει την τελευταία κατάσταση του δείχνει το εμπόριο ΦΕΚ μητρώου, ελλείψει των εν λόγω πληροφοριών είναι μια εμπορική Γραμματεία της Κυβερνήσεως δείχνει το εμπόριο Γραμματεία της Κυβερνήσεως ή τα θέματα που σχετίζονται με την εμφάνιση όλων των πληροφοριών συμβολαιογραφική εγκύκλιος υπογραφής νομικής προσωπικότητας με έγγραφα,
4.1.3. Επιστολή προσφοράς που καθορίζεται στη Διοικητική Προδιαγραφή.
4.1.4. Προσωρινή εγγύηση που ορίζεται στη Διοικητική Προδιαγραφή.
4.1.5 Το σύνολο ή μέρος του έργου που αποτελεί αντικείμενο της προσφοράς δεν μπορεί να γίνει σε υπεργολάβους.
4.2. Έγγραφα σχετικά με τα οικονομικά και οικονομικά προσόντα και τα κριτήρια που πρέπει να φέρουν τα έγγραφα αυτά:
Τα κριτήρια για την οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια δεν έχουν καθοριστεί από τη διοίκηση.
4.3. Έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα και τα κριτήρια που πρέπει να φέρουν τα έγγραφα αυτά:
Τα κριτήρια για τα επαγγελματικά και τεχνικά προσόντα δεν έχουν καθοριστεί από την Αρχή.
5 Η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη θα καθοριστεί με βάση την τιμή.
6. Μόνο οι εγχώριοι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν στην προσφορά.
7. Προβολή και αγορά του εγγράφου του διαγωνισμού:
7.1. Το έντυπο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών μπορεί να δει στη διεύθυνση της διοίκησης και μπορεί να αγοραστεί από το Γραφείο του TCDD Sivas 10.
7.2. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αγοράσουν το έντυπο της προσφοράς ή να το μεταφορτώσουν μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω του EKAP.
8. Προσφορές TCDD Διεύθυνση Σίβας xnumx.bölg μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα Αγαθών και Υπηρεσιών Προμηθειών Γραφείο της Επιτροπής (Ισόγειο), ή μπορεί να είναι το χέρι που παραδίδεται στη διεύθυνση, στην ίδια διεύθυνση ή να αποσταλούν μέσω συστημένης επιστολής αποδεικτικό παραλαβής.
9. Οι Προσφέροντες υποβάλλουν τις προσφορές τους στις τιμές μονάδας. Με τον προσφέροντα που υπέβαλε την προσφορά για το αποτέλεσμα της προσφοράς, η σύμβαση τιμής μονάδας υπογράφεται στη συνολική τιμή που υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της ποσότητας κάθε είδους και των προτεινόμενων μοναδιαίων τιμών για αυτά τα στοιχεία.
Σε αυτή την προσφορά θα υποβληθεί η προσφορά για το σύνολο των εργασιών.
10. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν προσφορά με το ποσό που καθορίζεται από αυτούς να μην είναι κατώτερη του% 3 της προσφερόμενης τιμής.
11. Η περίοδος ισχύος των προσφορών είναι 60 (εξήντα) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
12. Η προσφορά δεν μπορεί να υποβληθεί ως κοινοπραξία.


εγγράφου διαγωνισμού
Οι προσφορές που δημοσιεύσαμε στην ιστοσελίδα μας είναι για ενημερωτικούς σκοπούς και οι πηγές μας είναι ιστοσελίδες Επίσημη Εφημερίδα, Καθημερινές Εφημερίδες, Δημόσια Ιδρύματα και Οργανισμοί.


Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar