Ανακοίνωση Διαγωνισμού: Παραλαβή 2013 από τους οδηγούς για το έτος 4

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
2013 Έτος Σοφοφόρος για τη μεταφορά 4
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΛΟΥΜΑ
2013 Έτος TÜLOMSAŞ Η αγορά των οδηγών για υπηρεσίες μεταφορών θα προκηρυχθεί με ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 4734 του περί Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο αριθ. 19. Λεπτομερείς πληροφορίες για την προσφορά είναι οι εξής:
Αριθμός καταχώρισης προσφοράς: 2012 / 170677
1 Διοίκησης
α) Διεύθυνση: Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
β) τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου: 0 (222) 224 00 00 / 4435 - 0 (222) 225 50 60
γ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tulomsas@tulomsas.com.tr
δ) Η διεύθυνση διαδικτύου όπου μπορείτε να δείτε το έντυπο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Υπηρεσία του αντικειμένου του διαγωνισμού
α) Ποιότητα, τύπος και ποσότητα:
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση, τον τύπο και την ποσότητα της προσφοράς μπορούν να βρεθούν στις διοικητικές προδιαγραφές που περιέχονται στο έγγραφο υποβολής προσφορών στο EKAP (Electronic Public Procurement Platform).
β) Τοποθεσία: τόπος TÜLOMSAŞ, επαρχία Eskişehir και εκτός επαρχίας
γ) Διάρκεια: Ημερομηνία έναρξης 01.01.2013, ημερομηνία ολοκλήρωσης εργασίας 31.12.2013
3- Διαγωνισμός
α) Τοποθεσία: TÜLOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
β) Ημερομηνία και ώρα: 06.12.2012 - 14: 00
4. Όροι που πρέπει να λαμβάνονται στην προσφορά και τα απαιτούμενα έγγραφα και κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση της επάρκειας:
4.1. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό:
4.1.1. Το Εμπορικό Επιμελητήριο ή / και το Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή το Επιμελητήριο, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.
4.1.1.1. Σε περίπτωση πραγματικού προσώπου, ένα έγγραφο που να αναφέρει ότι έχει εγγραφεί στο Εμπορικό ή / και Βιομηχανικό Επιμελητήριο από το εγγεγραμμένο Εμπορικό Επιμελητήριο ή το σχετικό Εμπορικό Επιμελητήριο εντός του έτους της πρώτης ανακοίνωσης ή της ημερομηνίας του διαγωνισμού,
4.1.1.2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, με συστημένη εμπορίου, όπου η σχετική νομοθεσία ή / και τη βιομηχανία από την αίθουσα, κατά το έτος της πρώτης ανακοίνωσης ή την ημερομηνία του διαγωνισμού, δείχνει ότι η καταχώριση του νομικού προσώπου,
4.1.2. Δήλωση υπογραφής ή εγκύκλιο υπογραφής που να δείχνει ότι είναι εξουσιοδοτημένη να υποβάλλει προσφορές.
4.1.2.1. Σε περίπτωση πραγματικού προσώπου, συμβολαιογραφική δήλωση υπογραφής,
4.1.2.2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι εταίροι της οντότητας σύμφωνα με ενδιαφέρον, τα μέλη ή τους ιδρυτές των νομικών προσώπων στους αξιωματούχους της κυβέρνησης που δείχνει την τελευταία κατάσταση του δείχνει το εμπόριο ΦΕΚ μητρώου, ελλείψει των εν λόγω πληροφοριών είναι μια εμπορική Γραμματεία της Κυβερνήσεως δείχνει το εμπόριο Γραμματεία της Κυβερνήσεως ή τα θέματα που σχετίζονται με την εμφάνιση όλων των πληροφοριών συμβολαιογραφική εγκύκλιος υπογραφής νομικής προσωπικότητας με έγγραφα,
4.1.3. Επιστολή προσφοράς που καθορίζεται στη Διοικητική Προδιαγραφή.
4.1.4. Προσωρινή εγγύηση που ορίζεται στη Διοικητική Προδιαγραφή.
4.1.5 Το σύνολο ή μέρος του έργου που αποτελεί αντικείμενο της προσφοράς δεν μπορεί να γίνει σε υπεργολάβους.
4.2. Έγγραφα σχετικά με τα οικονομικά και οικονομικά προσόντα και τα κριτήρια που πρέπει να φέρουν τα έγγραφα αυτά:
Τα κριτήρια για την οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια δεν έχουν καθοριστεί από τη διοίκηση.
4.3. Έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα και τα κριτήρια που πρέπει να φέρουν τα έγγραφα αυτά:
Τα κριτήρια για τα επαγγελματικά και τεχνικά προσόντα δεν έχουν καθοριστεί από την Αρχή.
5 Η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη θα καθοριστεί με βάση την τιμή.
6. Μόνο οι εγχώριοι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν στην προσφορά.
7. Προβολή και αγορά του εγγράφου του διαγωνισμού:
7.1. Το έντυπο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών διατίθεται στη διεύθυνση της διοίκησης και μπορεί να αγοραστεί από το γραφείο προμηθειών TULOMSAŞ έναντι της 50 TRY (Turkish Lira).
Είναι επίσης δυνατή η αγορά του εγγράφου διαγωνισμού μέσω ταχυδρομείου. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά τα έγγραφα μέσω ταχυδρομείου, ταχυδρομικά τέλη που περιλαμβάνονται 60 TRY (Λίρα Τουρκίας) αμοιβή έγγραφο Εσκισεχίρ Υποκατάστημα Vakifbank πρέπει να κατατεθεί TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. Ταχυδρομική εκείνους που θέλουν να αγοράσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού μέσα πρέπει να στείλει τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την προμήθεια έγγραφο του διαγωνισμού και την απόδειξη πληρωμής για τη διεύθυνση του εγγράφου τέλος θα αποσταλεί στα έγγραφα του διαγωνισμού ζητήσει την εφαρμογή ανέφερε την ημερομηνία χορήγησης συμβάσεων εγγράφως ή στον αριθμό φαξ που φαίνεται παραπάνω. Το έντυπο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που αναφέρεται εντός δύο εργάσιμων ημερών. Αν τα έγγραφα του διαγωνισμού αποστέλλονται με το ταχυδρομείο, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες ή φτάσετε αργά ή ελλιπή λόγω της διοικητικής μας έγγραφο δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση. Η ημερομηνία αποστολής του εγγράφου θεωρείται ημερομηνία αγοράς του εγγράφου.
7.2. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αγοράσουν το έντυπο της προσφοράς ή να το μεταφορτώσουν μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω του EKAP.
8. Οι προσφορές μπορούν να παραδοθούν ιδιοχείρως στην διεύθυνση TÜLOMSAŞ Purchasing Supply Department μέχρι την ημερομηνία και ώρα της προσφοράς και μπορούν να αποσταλούν στην ίδια διεύθυνση με συστημένη επιστολή.
9. Οι Προσφέροντες υποβάλλουν τις προσφορές τους στις τιμές μονάδας. Με τον προσφέροντα που υπέβαλε την προσφορά για το αποτέλεσμα της προσφοράς, η σύμβαση τιμής μονάδας υπογράφεται στη συνολική τιμή που υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της ποσότητας κάθε είδους και των προτεινόμενων μοναδιαίων τιμών για αυτά τα στοιχεία.
Σε αυτή την προσφορά θα υποβληθεί η προσφορά για το σύνολο των εργασιών.
10. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν προσφορά με το ποσό που καθορίζεται από αυτούς να μην είναι κατώτερη του% 3 της προσφερόμενης τιμής.
11. Η περίοδος ισχύος των προσφορών είναι 30 (τριάντα) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
12. Η προσφορά δεν μπορεί να υποβληθεί ως κοινοπραξία.


εγγράφου διαγωνισμού
Οι προσφορές που δημοσιεύσαμε στην ιστοσελίδα μας είναι για ενημερωτικούς σκοπούς και οι πηγές μας είναι ιστοσελίδες Επίσημη Εφημερίδα, Καθημερινές Εφημερίδες, Δημόσια Ιδρύματα και Οργανισμοί.


Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar