Συμβάσεις Προμήθειας: Ankaray και Metro Rail Επιχειρησιακό Depot, Σταθμός Κυλιόμενες σκάλες κυλιόμενος διάδρομος που βρέθηκαν στην Ετήσια Συντήρηση-Επισκευή Ανελκυστήρας Φορτίου και άτομα με ειδικές ανάγκες Υπηρεσίες Προμηθειών Επιχειρήσεων του διαγωνισμού

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γενική Διεύθυνση Έργων Σιδηροδρομικών Συστημάτων


Ankaray και του μετρό Business Warehouse, βρέθηκε κυλιόμενες σκάλες του σταθμού κυλιόμενος διάδρομος με ειδικές ανάγκες και Τοποθετήστε Ετήσια των Ανελκυστήρας Υπηρεσίες συντήρησης-επισκευής για τις δημόσιες συμβάσεις των επιχειρήσεων στις προμήθειες των υπηρεσιών 4734 αρ απονέμεται από ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με 19 άρθρο του νόμου edilecektir.ankaray τις δημόσιες συμβάσεις και Metro Inns λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό έχουν ως εξής:
Αριθμός καταχώρισης προσφοράς: 2012 / 153513
1 Διοίκησης
α) Διεύθυνση: Αστυνομική Περιφέρεια Hipodrom Αριθμός Οδού: 5 A Block Block: 2 YENİMAHALLE ANKARA YENİMAHALLE / ANKARA
β) Αριθμός τηλεφώνου και φαξ: 3125071087 - 3125071330
γ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ali.altuner@ego.gov.tr
δ) Η διεύθυνση διαδικτύου όπου μπορείτε να δείτε το έντυπο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Υπηρεσία του αντικειμένου του διαγωνισμού
α) Ποιότητα, τύπος και ποσότητα:
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση, τον τύπο και την ποσότητα της προσφοράς μπορούν να βρεθούν στις διοικητικές προδιαγραφές που περιέχονται στο έγγραφο υποβολής προσφορών στο EKAP (Electronic Public Procurement Platform).
β) Τοποθεσία: Γενική Διεύθυνση Εγώ, Τμήμα Σιδηροδρομικών Συστημάτων
γ) Διάρκεια: Ημερομηνία έναρξης 01.01.2013, ημερομηνία ολοκλήρωσης εργασίας 31.12.2013

3- Διαγωνισμός
α) Τοποθεσία: Γενική Διεύθυνση του Τμήματος Σιδηροδρομικών Συστημάτων Εgo Emniyet Mah. Hipodrom Cad. Όχι: 5 Ένα μπλοκ 2. πτυχή
β) Ημερομηνία και ώρα: 05.12.2012 - 15: 00

4. Όροι που πρέπει να λαμβάνονται στην προσφορά και τα απαιτούμενα έγγραφα και κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση της επάρκειας:
4.1. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό:
4.1.1. Το Εμπορικό Επιμελητήριο ή / και το Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή το Επιμελητήριο, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.
4.1.1.1. Σε περίπτωση πραγματικού προσώπου, ένα έγγραφο που να αναφέρει ότι έχει εγγραφεί στο Εμπορικό ή / και Βιομηχανικό Επιμελητήριο από το εγγεγραμμένο Εμπορικό Επιμελητήριο ή το σχετικό Εμπορικό Επιμελητήριο εντός του έτους της πρώτης ανακοίνωσης ή της ημερομηνίας του διαγωνισμού,
4.1.1.2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, με συστημένη εμπορίου, όπου η σχετική νομοθεσία ή / και τη βιομηχανία από την αίθουσα, κατά το έτος της πρώτης ανακοίνωσης ή την ημερομηνία του διαγωνισμού, δείχνει ότι η καταχώριση του νομικού προσώπου,
4.1.1.3. Είναι υποχρεωτική η εγγραφή, άδεια, άδεια και ούτω καθεξής. έγγραφα

- συντήρηση της ανυψωμένης κυλιόμενης σκάλας, του πεζόδρομου και των ανελκυστήρων με αναπηρία και φορτία, Οι ανελκυστήρες Acak TS EN 13015 θα εκτελούνται σύμφωνα με την "Συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων - Κανόνες για τις οδηγίες συντήρησης ler. Ο αντισυμβαλλόμενος έχει το πιστοποιητικό TS EN 13015 και το πιστοποιεί.

4.1.2. Δήλωση υπογραφής ή εγκύκλιο υπογραφής που να δείχνει ότι είναι εξουσιοδοτημένη να υποβάλλει προσφορές.
4.1.2.1. Σε περίπτωση πραγματικού προσώπου, συμβολαιογραφική δήλωση υπογραφής,
4.1.2.2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι εταίροι της οντότητας σύμφωνα με ενδιαφέρον, τα μέλη ή τους ιδρυτές των νομικών προσώπων στους αξιωματούχους της κυβέρνησης που δείχνει την τελευταία κατάσταση του δείχνει το εμπόριο ΦΕΚ μητρώου, ελλείψει των εν λόγω πληροφοριών είναι μια εμπορική Γραμματεία της Κυβερνήσεως δείχνει το εμπόριο Γραμματεία της Κυβερνήσεως ή τα θέματα που σχετίζονται με την εμφάνιση όλων των πληροφοριών συμβολαιογραφική εγκύκλιος υπογραφής νομικής προσωπικότητας με έγγραφα,
4.1.3. Επιστολή προσφοράς που καθορίζεται στη Διοικητική Προδιαγραφή.
4.1.4. Προσωρινή εγγύηση που ορίζεται στη Διοικητική Προδιαγραφή.
4.1.5 Το σύνολο ή μέρος του έργου που αποτελεί αντικείμενο της προσφοράς δεν μπορεί να γίνει σε υπεργολάβους.
4.1.6 το έγγραφο που υποβάλλεται για να αποδείξει εργασιακή εμπειρία από νομικό πρόσωπο, εφόσον ανήκουν σε μια οντότητα συνεργάτη περισσότερο από το ήμισυ των μετοχών, το εμπόριο και τη βιομηχανία επιμελητήρια / διαπραγμάτευση στο δωμάτιο μέσα στα γραφεία του εμπορίου μητρώου ή ορκωτών λογιστών ή λογιστές που πραγματοποιήθηκε μετά την πρώτη ημερομηνία ανακοίνωσης από χρηματοοικονομικούς συμβούλους και το έγγραφο σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο, υποδεικνύοντας ότι αυτή η συνθήκη διατηρείται συνεχώς για το τελευταίο έτος από την ημερομηνία έκδοσής της.
4.2. Έγγραφα σχετικά με τα οικονομικά και οικονομικά προσόντα και τα κριτήρια που πρέπει να φέρουν τα έγγραφα αυτά:
4.2.1 Έγγραφα που πρέπει να παρέχονται από τράπεζες:
Προσφέρονται για όχι λιγότερο από 10% του κόστους της μη χρησιμοποιηθέν ποσό που καθορίζεται από την προθυμία των τραπεζών σε μετρητά ή πιστωτική μη μετρητά ή χωρίς περιορισμούς στις τραπεζικές καταθέσεις δείχνει τις συστατικές επιστολές,
Αυτό το κριτήριο μπορεί να επιτευχθεί με τη συγκέντρωση ποσών καταθέσεων και δανείων ή με την υποβολή πολλαπλών επιστολών αναφοράς τραπεζών.
4.2.2. Ισολογισμός στο τέλος του έτους ή ισοδύναμα έγγραφα του έτους που προηγείται του έτους κατά το οποίο θα δοθεί η προσφορά:
α) Οι υποψήφιοι που υποχρεούνται να δημοσιεύουν τον ισολογισμό τους σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, έχουν τον ισολογισμό στο τέλος του έτους ή τα τμήματα του ισολογισμού που δείχνουν ότι πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια,
β) δεν υπάρχει ανάγκη για μας να δημοσιεύσει τον ισολογισμό, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία πλειοδότες, στο τέλος του έτους του ισολογισμού ή του ισολογισμού παρέχει μια Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή πιστοποιητικό δημόσιας λογιστή που εκδίδεται σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο από χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να υποδείξει ότι τα μέρη της παράστασης που παρείχε τα απαραίτητα κριτήρια ή παροχή αυτών των κριτηρίων,
Στον ισολογισμό ή σε ισοδύναμα έγγραφα που παρουσιάζονται ·
α) η τρέχουσα αναλογία (κυκλοφορούν ενεργητικά / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,75,
β) Ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων / ιδίων κεφαλαίων είναι τουλάχιστον 0,15,
γ) Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων προς τους ίδιους πόρους είναι μικρότερος από το 0,50 και τα τρία αυτά κριτήρια αναζητούνται από κοινού.
Όσοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω κατά το προηγούμενο έτος μπορούν να υποβάλουν τα έγγραφά τους για τα τελευταία δύο χρόνια. Στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται ο μέσος όρος του νομισματικού ποσού των δύο τελευταίων ετών κατά πόσον τα κριτήρια επάρκειας επιτυγχάνονται κατά μέσο όρο.
Θα δώσει την αυτοαπασχολούμενοι, σύμφωνα με τις τιμές που παρουσιάζονται σε οργανωμένες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και έχει εγκριθεί περίληψη του βιβλίου του εισοδήματος από αυτοαπασχόληση, η αναλογία του συνολικού εισοδήματος του δείκτη συνολικών εξόδων του προηγούμενου έτους ή των δύο τελευταίων ετών τα έσοδα και τα έξοδα που μπορεί να βρεθεί στο μέσο όρο της χρηματικής αξίας τουλάχιστον (1,25) απαιτείται να αναζητηθεί . Ο πιστοποιημένος δημόσιος λογιστής ή ο δημόσιος λογιστής ή η φορολογική αρχή πρέπει να πιστοποιούνται.
4.2.3. Έγγραφα με όγκο επιχειρήσεων:
α) Κατάσταση αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν τον συνολικό κύκλο εργασιών για το έτος που προηγείται του έτους της προσφοράς,
β) τιμολόγια που εκδίδονται κατά το έτος που προηγείται του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η προσφορά, το οποίο αναφέρει το χρηματικό ποσό του τμήματος της υπηρεσίας ή του τμήματος των περατωθέντων εργασιών παροχής υπηρεσιών βάσει της δέσμευσης,
Αρκεί να υποβάλετε ένα από αυτά τα έγγραφα.
Τα συνολικά έσοδα από την προτεινόμενη 25% της τιμής, ενώ μέρος των συνεχιζόμενων εργασιών που διεξάγονται στο πλαίσιο της δέσμευσης ή το χρηματικό ποσό του τελικού έργου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 15% της προσφερόμενης τιμής. Το έγγραφο προσφοράς που σχετίζονται με τα κριτήρια που παρέχουν τα κριτήρια και είναι πρόθυμη να παράσχει κάθε επαρκείς.
Όσοι δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια κατά το προηγούμενο έτος μπορούν να υποβάλουν τα έγγραφά τους για τα τελευταία δύο χρόνια. Στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται ο μέσος όρος του νομισματικού ποσού των δύο τελευταίων ετών κατά πόσο μπορούν να επιτευχθούν τα κριτήρια ικανότητας.
4.3. Έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα και τα κριτήρια που πρέπει να φέρουν τα έγγραφα αυτά:
4.3.1. Έγγραφα εργασίας:
Έγγραφα που αναφέρουν την εργασιακή εμπειρία που σχετίζεται με το έργο που αποτελεί αντικείμενο της προσφοράς ή με παρόμοια έργα, τουλάχιστον το% 40 της προτεινόμενης τιμής κατά την τελευταία πενταετία,
4.4. Θέσεις εργασίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτέλεση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών:
Πιστοποιητικά ολοκλήρωσης εργασιών που σχετίζονται με εργασίες που σχετίζονται με υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και / ή οδών μετακίνησης σε ιδιωτικό ή ιδιωτικό τομέα εξετάζονται χωριστά ή μαζί.

5 Η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη θα καθοριστεί με βάση την τιμή.

6. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους εγχώριους και αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους.

7. Προβολή και αγορά του εγγράφου του διαγωνισμού:
7.1. Το έντυπο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών διατίθεται στη διεύθυνση της διοίκησης και το 200 TRY (Τουρκική λιρέτα) αντιστοιχεί στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Σιδηροδρόμων Eni Emniyet Mah. Hipodrom Cad. Όχι: 5 A Block Block: 2 Yenimahalle / ANKARA.
7.2. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αγοράσουν το έντυπο της προσφοράς ή να το μεταφορτώσουν μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω του EKAP.

8. Γενική Διεύθυνση Εγώ και Γενική Υπηρεσία Εγγράφων Emniyet Mah. Hipodrom Cad. Όχι: 5 Ένα δάπεδο Blok Ground μπορεί να παραδοθεί με το χέρι στη διεύθυνση Yenimahalle / ANKARA ή να αποσταλεί στην ίδια διεύθυνση με συστημένη επιστολή.

9. Οι Προσφέροντες υποβάλλουν τις προσφορές τους στις τιμές μονάδας. Με τον προσφέροντα που υπέβαλε την προσφορά για το αποτέλεσμα της προσφοράς, η σύμβαση τιμής μονάδας υπογράφεται στη συνολική τιμή που υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της ποσότητας κάθε είδους και των προτεινόμενων μοναδιαίων τιμών για αυτά τα στοιχεία.
Σε αυτό το διαγωνισμό, μπορεί να προσφερθεί μέρος.

10. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν προσφορά με το ποσό που καθορίζεται από αυτούς να μην είναι κατώτερη του% 3 της προσφερόμενης τιμής.

11. Η περίοδος ισχύος των προσφορών, 90 από την ημερομηνία της προσφοράς (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες.

12. Η προσφορά δεν μπορεί να υποβληθεί ως κοινοπραξία.

εγγράφου διαγωνισμού


Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar