Ανακοίνωση Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός για την αγορά του συστήματος ελέγχου της φωτογραφικής μηχανής του συνεργείου μηχανών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΙΑΣ LOCOMOTIVE STUDIO
ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ Coal Corporation (TCC) Τμήμα Προμηθειών


Η προμήθεια του συστήματος ελέγχου κάμερας του εργαστηρίου μηχανών έλξης θα προκηρυχθεί με ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4734 του περί Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο αριθ. 19. Λεπτομερείς πληροφορίες για την προσφορά είναι οι εξής:
Αριθμός καταχώρισης προσφοράς: 2012 / 141044
1 Διοίκησης
α) Διεύθυνση: Yayla Mahallesi Baglik Caddesi.Ihsan Soyak Street 2 67090 ZONGULDAK CENTER / ZONGULDAK
β) Αριθμός τηλεφώνου και φαξ: 3722512025 - 3722531273
γ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: bulent.ozgumus@taskomuru.gov.tr
ç) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εγγράφου του διαγωνισμού (εάν υπάρχει): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Το αντικείμενο της προσφοράς
α) Ποιότητα, τύπος και ποσότητα:
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση, τον τύπο και την ποσότητα της προσφοράς μπορούν να βρεθούν στις διοικητικές προδιαγραφές που περιέχονται στο έγγραφο υποβολής προσφορών στο EKAP (Electronic Public Procurement Platform).
β) Θέση: Τουρκία Άνθρακα Ίδρυμα Διεύθυνση Λιμένων και επιχειρηματικό στίβο σιδηροδρομικό μηχανών έλξης Workshop.
γ) Ημερομηνία παράδοσης: 45 ημερολογιακή ημέρα μετά την έναρξη της εργασίας.

3- Διαγωνισμός
α) Τόπος: TCC Γενικός Διευθυντής, Τμήμα Αγορών, Μπουλέντ Ετσεβίτ Caddesi, No: 125 67040 Ζονγκουλντάκ / Τουρκία
β) Ημερομηνία και ώρα: 16.10.2012 - 15: 00

4. Όροι που πρέπει να λαμβάνονται στην προσφορά και τα απαιτούμενα έγγραφα και κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση της επάρκειας:
4.1. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό:
4.1.1. Το Εμπορικό ή / και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή το σχετικό Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.
4.1.1.1. Αν υπάρχει ένα πραγματικό πρόσωπο, κατά το έτος της πρώτης ανακοίνωσης ή την ημερομηνία του διαγωνισμού, σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο ή / και Βιομηχανίας και σχετικές Εμπόρων και Βιοτεχνών υποδεικνύει ότι το έγγραφο έχει καταχωρηθεί στο δωμάτιο,
4.1.1.2. Σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο που αναφέρει ότι η νομική οντότητα είναι καταχωρημένη στο δωμάτιο από το Εμπορικό ή / και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
4.1.2. Δήλωση υπογραφής ή εγκύκλιος υπογραφής που υποδεικνύει ότι είναι εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει προσφορά.
4.1.2.1. Σε περίπτωση πραγματικού προσώπου, συμβολαιογραφική δήλωση υπογραφής,
4.1.2.2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι εταίροι της οντότητας σύμφωνα με ενδιαφέρον, τα μέλη ή τους ιδρυτές του νομικού προσώπου για τη διαχείριση των υπαλλήλων δηλώνοντας την τελευταία κατάσταση δείχνει Trade Gazette μητρώου, ελλείψει των εν λόγω πληροφοριών είναι μια εμπορική Γραμματεία της Κυβερνήσεως δείχνει το εμπόριο Γραμματεία της Κυβερνήσεως ή τα θέματα που σχετίζονται με την εμφάνιση όλων των πληροφοριών εξουσιοδοτημένες υπογραφές συμβολαιογραφική έγγραφα με νομική προσωπικότητα,
4.1.3. Επιστολή προσφοράς που καθορίζεται στη Διοικητική Προδιαγραφή.
4.1.4. Προσωρινή εγγύηση που ορίζεται στη Διοικητική Προδιαγραφή.
4.1.5 Οι υποψήφιοι υποβάλλουν το μέρος της προσφοράς στους υποτομέρους κατά την υποβολή των προσφορών.
4.2. Έγγραφα σχετικά με τα οικονομικά και οικονομικά προσόντα και τα κριτήρια που πρέπει να φέρουν τα έγγραφα αυτά:
Τα κριτήρια για την οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια δεν έχουν καθοριστεί από τη διοίκηση.
4.3. Έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα και τα κριτήρια που πρέπει να φέρουν τα έγγραφα αυτά:
Τα κριτήρια για τα επαγγελματικά και τεχνικά προσόντα δεν έχουν καθοριστεί από την Αρχή.

5 Η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη θα καθοριστεί με βάση την τιμή.

6. Μόνο οι εγχώριοι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν στην προσφορά.

7. Προβολή και αγορά του εγγράφου του διαγωνισμού:
7.1. Το έγγραφο του διαγωνισμού μπορεί να δει κανείς στην διοίκηση και 10 TRY (Λίρα Τουρκίας) Πρόβλεψη για TCC Προμηθειών Τμήμα Μπουλέντ Ετσεβίτ Caddesi No: 125 SCHOOL. TTK Άγκυρα Ξενώνας 7. Οδός (Ashkaabat Cd.) 19. Οδός αριθ. 22 Bahçelievler / ANKARA. μπορεί να αγοραστεί από.
7.2. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αγοράσουν το έντυπο της προσφοράς ή να το μεταφορτώσουν μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω του EKAP.

8. Προσφορές TCC μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της Γενικής Διεύθυνσης του Τμήματος Προμηθειών, Μπουλέντ Ετσεβίτ Caddesi, No: 125 67040 Ζονγκουλντάκ / Τουρκίας μπορεί να κατατεθούν ιδιοχείρως στη διεύθυνση, η ίδια διεύθυνση θα πρέπει να υποβάλλονται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή.

9. Οι προσφέροντες υποβάλλουν τις προσφορές τους στο κατ 'αποκοπήν ποσό. Ως αποτέλεσμα της προσφοράς, θα υπογραφεί σύμβαση κατ 'αποκοπή επί της συνολικής τιμής με τον υποψήφιο που έκανε την προσφορά.

10. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν προσφορά με το ποσό που καθορίζεται από αυτούς να μην είναι κατώτερη του% 3 της προσφερόμενης τιμής.

11. Η περίοδος ισχύος των προσφορών είναι 120 (εκατόν είκοσι) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

12. Η προσφορά δεν μπορεί να υποβληθεί ως κοινοπραξία.

εγγράφου διαγωνισμού


Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar