Προκήρυξη διαγωνισμού: 22.500 τόνος 60 E1 και 19.000 τόνος 49 E1 900 A Ποιότητα σιδηροδρομική ανάκτηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: H. NEVİN ŞEÇKİN
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΦΑΞ NO: 0 312 309 05 15 4129 4399 0 312 311 53 05
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ: 09 / 01 / 2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 15 / 02 / 2012 ΧΡΟΝΟΣ: 14: 00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: 500, - TL
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: 2011 / 205666
Ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση: malzemesiparis@tcdd.gov.tr


ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ (KG) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘ

22.500 TON 60 E1 και 19.000 TON 49 E1 900 ΑΓΟΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΑΓΟΡΑΝΤΑΙ.

41.500 ΤΟΝ

22.500 TON 60 E1 και 19.000 TON 49 E1 900 ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (TCDD)

22.500 60 E1 τόνους και τους τόνους λήψης ray 19.000 49 1 Ποιότητας E900 θα απονεμηθεί από ανοιχτό διαγωνισμό Νο 4734 19 σύμφωνα με το άρθρο του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων. Λεπτομερείς πληροφορίες για την προσφορά είναι οι εξής:

Αριθμός εγγραφής προσφοράς:

2011/205666

1 Διοίκησης

α) Διεύθυνση:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TCDD ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λεωφόρος Talatpaşa 06330 GAR / ALTINDAĞ / ANKARA

β) Αριθμός τηλεφώνου και φαξ:

3123090515 / 4399 - 3123115305

γ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

malzemesiparis@tcdd.gov.t είναι

ç) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εγγράφου του διαγωνισμού (εάν υπάρχει):

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Το αντικείμενο της προσφοράς

α) Ποιότητα, τύπος και ποσότητα:

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση, τον τύπο και την ποσότητα της προσφοράς μπορούν να βρεθούν στις διοικητικές προδιαγραφές που περιέχονται στο έγγραφο υποβολής προσφορών στο EKAP (Electronic Public Procurement Platform).

β) Τοποθεσίες παράδοσης:

Σε περίπτωση παράδοσης των σιδηροτροχιών από το εξωτερικό. Εργοδότης Rails CIF / CIP Iskenderun λιμάνι είναι στην αποβάθρα. Ο Αντισυμβαλλόμενος παραδίδει το όχημα στο χώρο του εργοστασίου.

γ) Ημερομηνία παράδοσης:

Για τους εγχώριους υποψήφιους: Μετά την υπογραφή της σύμβασης, το 1 από την κοινοποίηση της αρχικής εντολής που πρέπει να γίνει από τον αναθέτοντα φορέα στον ανάδοχο ή στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο αναθέτων φορέας για γνωστοποίηση. Χρονόμετρο 45 7.500 E60, 1 με διάλειμμα ημερολογίου 30, 2 στην ημερολογιακή ημέρα 7.500. 60 τόνοι κόμματος 1 E3, 7.500. 60 τόνοι κόμματος 1 E4, 6.500. 49 τόνοι κόμματος 1 E5, 6.500. 49 τόνοι κόμματος 1 E6, 6.000. η παρτίδα 49 τόνων θα παραδοθεί στο σύνολο της παρτίδας 1, συμπεριλαμβανομένης της σιδηροδρομικής γραμμής 6 E45. Για τους ξένους προσφέροντες: 1 εντός της ημερολογιακής ημέρας 7.500 από την ημερομηνία κοινοποίησης στον αντισυμβαλλόμενο από την ανταποκρίτρια τράπεζα στη χώρα του αντισυμβαλλομένου ότι η πιστωτική επιστολή που θα καθοριστεί σύμφωνα με τη ρήτρα πληρωμής της σύμβασης μετά την υπογραφή της σύμβασης. 60 τόνους κόμμα 1, 30 E2, 7.500 με 60 ημερολογιακή ημέρα διάλειμμα. 1 τόνοι κόμματος 3 E7.500, 60. 1 τόνοι κόμματος 4 E6.500, 49. 1 τόνοι κόμματος 5 E6.500, 49. 1 τόνοι κόμματος 6 E6.000, 49. Οι 1 τόνοι της γραμμής 6 EXNUMX θα παραδοθούν σε συνολική παρτίδα XNUMX.

3- Διαγωνισμός

α) Τοποθεσία:

Ο σιδηροδρομικός σταθμός TCDD Γενική Διεύθυνση Talatpasa Λεωφόρο 06330 / Άγκυρας / Τουρκία

β) Ημερομηνία και ώρα:

15.02.2012 - 14: 00

 1. Όροι που πρέπει να λαμβάνονται στην προσφορά και τα απαιτούμενα έγγραφα και κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση της επάρκειας:
  4.1. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό:
  4.1.1. Το Εμπορικό ή / και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή το σχετικό Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.
  4.1.1.1. Αν υπάρχει ένα πραγματικό πρόσωπο, κατά το έτος της πρώτης ανακοίνωσης ή την ημερομηνία του διαγωνισμού, σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο ή / και Βιομηχανίας και σχετικές Εμπόρων και Βιοτεχνών υποδεικνύει ότι το έγγραφο έχει καταχωρηθεί στο δωμάτιο,
  4.1.1.2. Σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο που αναφέρει ότι η νομική οντότητα είναι καταχωρημένη στο δωμάτιο από το Εμπορικό ή / και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
  4.1.2. Δήλωση υπογραφής ή εγκύκλιος υπογραφής που υποδεικνύει ότι είναι εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει προσφορά.
  4.1.2.1. Σε περίπτωση πραγματικού προσώπου, συμβολαιογραφική δήλωση υπογραφής,
  4.1.2.2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι εταίροι της οντότητας σύμφωνα με ενδιαφέρον, τα μέλη ή τους ιδρυτές του νομικού προσώπου για τη διαχείριση των υπαλλήλων δηλώνοντας την τελευταία κατάσταση δείχνει Trade Gazette μητρώου, ελλείψει των εν λόγω πληροφοριών είναι μια εμπορική Γραμματεία της Κυβερνήσεως δείχνει το εμπόριο Γραμματεία της Κυβερνήσεως ή τα θέματα που σχετίζονται με την εμφάνιση όλων των πληροφοριών εξουσιοδοτημένες υπογραφές συμβολαιογραφική έγγραφα με νομική προσωπικότητα,
  4.1.3. Επιστολή προσφοράς που καθορίζεται στη Διοικητική Προδιαγραφή.
  4.1.4. Προσωρινή εγγύηση που ορίζεται στη Διοικητική Προδιαγραφή.
  4.1.5 Το σύνολο ή μέρος του αντικειμένου της προμήθειας δεν μπορεί να γίνει σε υπεργολάβους.
  4.1.6 το έγγραφο που υποβάλλεται για να αποδείξει εργασιακή εμπειρία από νομικό πρόσωπο, εφόσον ανήκουν σε μια οντότητα συνεργάτη περισσότερο από το ήμισυ των μετοχών, η Τουρκία Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων της Ένωσης ή ορκωτών λογιστών ή λογιστές προς τα πίσω από την ημερομηνία του συνεδρίου μετά την πρώτη ημερομηνία ανακοίνωσης από χρηματοοικονομικούς συμβούλους ή συμβολαιογράφους και πραγματοποιήθηκε έγγραφο που αποδεικνύει ότι η κατάσταση αυτή προστατεύεται συνεχώς για το τελευταίο έτος,

4.2. Έγγραφα σχετικά με τα οικονομικά και οικονομικά προσόντα και τα κριτήρια που πρέπει να φέρουν τα έγγραφα αυτά:

4.2.1 Έγγραφα που πρέπει να ληφθούν από τράπεζες

Η τιμή της προσφοράς δείχνει την προθυμία να καθορίζεται από το ποσό των αχρησιμοποίητων μετρητών σε τράπεζες ή πιστωτικά δάνεια σε μετρητά δεν υπάρχουν περιορισμοί στις καταθέσεις ή γράμματα τράπεζα αναφοράς για όχι λιγότερο από 10%,
Αυτό το κριτήριο μπορεί να επιτευχθεί με τη συγκέντρωση ποσών καταθέσεων και δανείων ή με την υποβολή πολλαπλών επιστολών αναφοράς τραπεζών.

4.3. Έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα και τα κριτήρια που πρέπει να φέρουν τα έγγραφα αυτά:

4.3.1. Έγγραφα εργασίας:

Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες τελικής αποδοχής στο πλαίσιο σύμβασης που περιλαμβάνει την τιμή και παρουσιάζει το έγγραφο που δείχνει την εργασιακή εμπειρία που σχετίζεται με τα έργα ή παρόμοια έργα που υπόκεινται στην προσφορά, τουλάχιστον το 25% της τιμής προσφοράς ή την έκθεση δυναμικότητας παραγωγής 7.500 τόνους / μήνα.
Αρκεί να παρουσιάσετε ένα από αυτά τα δύο έγγραφα.

4.3.2. Έγγραφα που δείχνουν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή

α) Κατασκευαστής ή κατασκευαστής εγγράφων ή εγγράφων που δείχνουν ότι
β) ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος εάν ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος έχει έγγραφα ή έγγραφα
γ) Σε περίπτωση που οι ελεύθερες ζώνες στην Τουρκία που δραστηριοποιούνται στην ελεύθερη πιστοποιητικό λειτουργίας ζώνης παρουσιάζονται με ένα από τα παραπάνω έγγραφα.
Θεωρείται επαρκής για τους υποψήφιους να υποβάλλουν έγγραφα ή έγγραφα σύμφωνα με τους δικούς τους όρους από τα προαναφερόμενα έγγραφα. Ο υποψήφιος είναι πιστοποιημένος με τα ακόλουθα έγγραφα.

Έγγραφα ή έγγραφα που αναφέρουν ότι ο υποψήφιος ή ο προσφέρων είναι κατασκευαστής είναι:
α) Βιογραφικό πιστοποιητικό που εκδίδεται στο όνομα του υποψήφιου ή προσφέροντος,
β) Έκθεση χωρητικότητας που καταρτίζεται στο όνομα του υποψήφιου ή του προσφέροντος από το επάγγελμα του επαγγέλματος ή από το επαγγελματικό επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο προσφέρων,
γ) Πιστοποιητικό ικανότητας παραγωγής που εκδίδεται από το επάγγελμα ή το τμήμα του υποψηφίου ή προσφέροντος στο όνομα του υποψηφίου ή του προσφέροντος,
ç) Πιστοποιητικό εγχώριων αγαθών που εκδίδεται από το Επιμελητήριο του υποψηφίου ή του προσφέροντος για λογαριασμό του υποψηφίου ή του προσφέροντος και των προτεινόμενων εμπορευμάτων

4.3.3. Έγγραφα σχετικά με την έκθεση χωρητικότητας:

Οι παραγωγικές ικανότητες που καθορίζονται στα έγγραφα των κατασκευαστικών εταιρειών σχετικά με τις παραγωγικές ικανότητες είναι ελάχιστες. Το 7.500 θα είναι Τόνος / Μήνας.

4.3.4.

4.3.4.1. Έγγραφα ποιότητας:

πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας πρέπει να εκδίδεται από τον Οργανισμό Διαπίστευσης τουρκικό από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης ή του Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης Βρίσκεται στη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης των εθνικών θεσμικών οργάνων διαπίστευσης διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Αυτό φορείς πιστοποίησης, το Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης αμοιβαίας αναγνώρισης βρίσκονται σε εθνικά ιδρύματα διαπίστευσης διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης της Συνθήκης και ότι η συνέχιση της ισχύος των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τα ιδρύματα αυτά, η Τουρκία θα είναι ο Οργανισμός Διαπίστευσης πρέπει να επιβεβαιώνονται γραπτώς. Η ημερομηνία της προσφοράς ή οι επιστολές που ελήφθησαν κατά το προηγούμενο έτος είναι έγκυρες. Ωστόσο, διοργανώνεται από τον Οργανισμό Διαπίστευσης τουρκική ανακοινώθηκε από τους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης και διαπίστευσης TURKAK λάβετε επιβεβαίωση από την Αρχή Πιστοποίησης τουρκικά έγγραφα και πιστοποιητικά που φέρουν το εμπορικό σήμα δεν είναι υποχρεωτική. Αρκεί να ισχύει από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Στις συνεργασίες αρκεί ένας από τους εταίρους να υποβάλει το απαιτούμενο έγγραφο.

4.3.4.2. Έγγραφα σχετικά με το πρότυπο:

α) Οι προσφέροντες υποβάλλουν τα πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας EN ISO 9001 του κατασκευαστή μαζί με τις προσφορές τους.

Στις κοινοπραξίες, τουλάχιστον ένας εταίρος πρέπει να παράσχει αυτά τα έγγραφα, ανεξάρτητα από το ποσοστό σύμπραξης.

β) Τεχνική προδιαγραφή σιδηροδρόμων 2. Μια εξήγηση των βασικών χαρακτηριστικών των διαδικασιών παραγωγής του άρθρου 1 παρέχεται από τον κατασκευαστή με την πρόταση. Ο κατασκευαστής δεν τις τροποποιεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στο TCDD.

γ) Ο υποψήφιος υποβάλλει τις τελικές εκθέσεις δοκιμών επάρκειας και τις τελικές εκθέσεις δοκιμών αποδοχής μαζί με την προσφορά. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε δημόσιο φορέα, πανεπιστήμιο ή σε ένα από τα διαπιστευμένα εργαστήρια.
(Εάν ο κατασκευαστής είναι πρόθυμος από τον κατασκευαστή, εάν ο διαγωνιζόμενος είναι ο εξουσιοδοτημένος έμπορος από το εργοστάσιο για να κατασκευαστεί στις σιδηροτροχιές ποιότητας χάλυβα που καθορίζονται στην τεχνική προδιαγραφή TCDD 01 Rail), οι δοκιμές για όλες τις δοκιμές που αναφέρονται στο άρθρο 01 της TCDD 5.1 Rail Τεχνικές προδιαγραφές Προκειμένου τα αποτελέσματα των δοκιμών επάρκειας να είναι έγκυρα, οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται εντός των δύο τελευταίων ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 • Δοκιμασίες αποδοχής Εκθέσεις αποτελεσμάτων: Τα αποτελέσματα των δοκιμών για όλες τις δοκιμές που καθορίζονται στο τεύχος 01 της τεχνικής προδιαγραφής 01 της σιδηροδρομικής γραμμής 5.2 που πραγματοποίησε ο προσφέρων (εφόσον ο κατασκευαστής είναι πρόθυμος από τον κατασκευαστή, αν ο προσφέρων είναι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, στις σιδηροτροχιές ποιότητας χάλυβα που καθορίζονται από την τεχνική προδιαγραφή TCDD XNUMX Rail Προκειμένου οι εκθέσεις αποδοχής να είναι έγκυρες, οι δοκιμές πρέπει να διενεργούνται εντός των δύο τελευταίων ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 • Δοκιμές Προσόντων Οι τελικές εκθέσεις και οι δοκιμές αποδοχής που υποβάλλονται μαζί με την προσφορά δεν υποβάλλονται ή οι δοκιμές δεν περιλαμβάνουν τις δοκιμές που καθορίζονται στην τεχνική προδιαγραφή TCDD 01 Rail ή τα αποτελέσματα των εκθέσεων δεν πληρούν τις αναφερόμενες τιμές, ο προσφέρων θεωρείται ανεπαρκής και η προσφορά θεωρείται άκυρη.

Είναι υποχρεωτικό να πιστοποιούνται από τα όργανα διαπίστευσης του Τουρκικού Οργανισμού Διαπίστευσης ή από τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης για τη Συνεργασία Διαπίστευσης Διεθνούς Εργαστηρίου τα εργαστήρια και τα ιδρύματα επιθεώρησης στα οποία εκτελούνται οι δοκιμασίες επάρκειας ή οι εξετάσεις που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να διεξάγονται στο Δημόσιο Ίδρυμα ή σε Πανεπιστημιακά Εργαστήρια. Αρκεί να υποβάλετε έγγραφα και πιστοποιητικά που φέρουν το σήμα διαπίστευσης TURKAK για το εργαστήριο ή το ινστιτούτο ελέγχου που είναι διαπιστευμένο από την τουρκική υπηρεσία διαπίστευσης. Διεθνής συνεργασία για τη διαπίστευση σε εργαστήρια Για εργαστηριακούς και επιθεωρητικούς οργανισμούς διαπιστευμένους από τους φορείς διαπίστευσης που περιλαμβάνονται στη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης. Αυτοί οι οργανισμοί διαπίστευσης είναι τα όργανα διαπίστευσης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης για τη Συνεργασία Διαπίστευσης Διεθνούς Εργαστηρίου και το κύρος των εγγράφων που εκδίδονται από αυτά τα ιδρύματα πρέπει να επιβεβαιωθεί με επιστολή του Τουρκικού Οργανισμού Διαπίστευσης.

4.4. Θέσεις εργασίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτέλεση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών:

4.4.1.

Η σιδηροδρομική παραγωγή ή η πώληση κάθε είδους ποιότητας και διατομής θεωρείται παρόμοια εργασία.

5 Η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη θα καθοριστεί με βάση την τιμή.

 1. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους εγχώριους και αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους.
  Η προσφορά είναι ανοικτή σε όλους τους υποψηφίους των εγχώριων και ξένων κανονισμών που καθορίζεται από τον Οργανισμό Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο των εγχώριων προϊόντων γίνονται δεκτές ως καλό σημείο - σημείο που οι προσφορές τους προσφέροντες να 15 ποσοστό% θα εφαρμοστεί προς όφελος των τιμών.
 • Προβολή και αγορά του εγγράφου του διαγωνισμού:
  7.1. Το έντυπο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών διατίθεται στη διεύθυνση της διοίκησης και μπορεί να αγοραστεί από το Κεντρικό Αποθετήριο της Γενικής Διεύθυνσης των Τουρκοκυπρίων Σιδηροδρόμων (TCDD) με αντάλλαγμα την 500 TRY (τουρκική λιρέτα).
  7.2. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αγοράσουν το έντυπο της προσφοράς ή να το μεταφορτώσουν μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω του EKAP.

 • Οι προσφορές μπορούν να παραδοθούν στο Τμήμα Γενικών Διευθύνσεων Υλικών του Τμήματος Υλικών του Τμήματος Υλικών του Υπουργείου Υλικών (αίθουσα 1103) με χέρι μέχρι την ημερομηνία και ώρα της προσφοράς ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην ίδια διεύθυνση.

 • Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τις προσφορές τους στις τιμές μονάδας προσφοράς για τα στοιχεία του στοιχείου. Διαγωνισμός αποτελέσματα, το ύψος του κάθε στοιχείου των εμπορευμάτων με τα εμπορεύματα το προϊόν της προτεινόμενης τιμής μονάδας για τα είδη αποτελέσματα με συμβόλαιο τιμής μονάδας θα υπογραφεί με τον προσφέροντα σχετικά με το συνολικό κόστος.
  Σε αυτή την προσφορά θα υποβληθεί η προσφορά για το σύνολο των εργασιών.

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν προσφορά με το ποσό που καθορίζεται από αυτούς να μην είναι κατώτερη του% 3 της προσφερόμενης τιμής.

 • Η περίοδος ισχύος των προσφορών είναι 120 (εκατόν είκοσι) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

 • Η προσφορά δεν μπορεί να υποβληθεί ως κοινοπραξία.

 • <

  p style = "text-align: center?">

  Πηγή: TCDD


  Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

  Yorumlar