Σύστημα ελαφρού σιδηροδρόμου Bursaray 3. Διαδρομή διασταύρωσης μετατόπισης αγωγού του ΝΑΤΟ (Ανατολική γραμμή)

bursa bursa
bursa bursa

Εκτόπισμα αγωγού ΝΑΤΟ του Bursa: Η κατασκευή της διασταύρωσης του αγωγού του ΝΑΤΟ που διασταυρώνεται με την φάση ΙΙΙ (Ανατολική γραμμή) του ελαφρού σιδηροδρομικού συστήματος της Bursa (BHRS) θα προκηρυχθεί με ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 4734 του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων αριθ. 19. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προσφορά δίνονται παρακάτω.

Αριθμός εγγραφής στο διαγωνισμό : 2012/822
1 Διοίκησης
a) διεύθυνση : Acemler Campus Support Services Προδιαγραφές διαγωνισμού Sırameşeler Mh. Συμβούλιο της Ευρώπης Cd. Κτίριο εξυπηρέτησης 3 / 14 D Block K: 2 16190 Osmangazi / Bursa
b) Αριθμός τηλεφώνου και φαξ : 2242344000-1135-1117-1141 – 2242347787
c) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : ihale@bursa.bel.t είναι
γ) Διεύθυνση στο Διαδίκτυο όπου μπορεί να δει το έντυπο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Κατασκευαστικές εργασίες

a) Ποιότητα, τύπος και ποσότητα :
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση, τον τύπο και την ποσότητα της προσφοράς μπορούν να βρεθούν στις διοικητικές προδιαγραφές που περιέχονται στο έγγραφο υποβολής προσφορών στο EKAP (Electronic Public Procurement Platform).
b) Τοποθετήστε : Άγκυρα street Arabayatağı-Κρέας-ψάρι μεταξύ Yıldırım / BURSA
c) Ημερομηνία έναρξης : Εντός 5 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
θα αρχίσει η παράδοση του χώρου εργασίας.
γ) Διάρκεια της εργασίας : 120 (εκατόν είκοσι) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση του τόπου.

3- Διαγωνισμός

a) Τοποθετήστε : Acemler Campus Support Services Προσφορά αίθουσα συσκέψεων Sırameşeler Mh. Συμβούλιο της Ευρώπης Cd. Κτίριο εξυπηρέτησης 3 / 14 D Block K: 2 16190 Osmangazi / BURSA
b) Ημερομηνία και ώρα : 26.01.2012 - 15: 00

4. Όροι που πρέπει να λαμβάνονται στην προσφορά και τα απαιτούμενα έγγραφα και κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση της επάρκειας:
4.1. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό:
4.1.1. Το Εμπορικό ή / και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ή το αντίστοιχο Επιμελητήριο.
4.1.1.1. Αν υπάρχει ένα πραγματικό πρόσωπο, που έχει καταχωρηθεί ως εμπορικά ή / και βιομηχανικά επιμελητήρια ή από τους βιοτέχνες και τεχνίτες από το δωμάτιο ή από το σχετικό επαγγελματικό επιμελητήριο, η πρώτη ανακοίνωση ή το έτος από την ημερομηνία υποβολής προσφορών, δείχνει ότι η καταχώριση του εγγράφου,
4.1.1.2. Σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο που αναφέρει ότι η νομική οντότητα είναι καταχωρημένη στο δωμάτιο από το Εμπορικό ή / και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
4.1.2. Δήλωση υπογραφής ή εγκύκλιο υπογραφής που δείχνει ότι είναι εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει προσφορές.
4.1.2.1. Σε περίπτωση πραγματικού προσώπου, συμβολαιογραφική δήλωση υπογραφής.
4.1.2.2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι εταίροι της οντότητας σύμφωνα με ενδιαφέρον, τα μέλη ή τους ιδρυτές του νομικού προσώπου για τη διαχείριση των υπαλλήλων δηλώνοντας την τελευταία κατάσταση δείχνει Trade Gazette μητρώου, ελλείψει των εν λόγω πληροφοριών είναι μια εμπορική Γραμματεία της Κυβερνήσεως δείχνει το εμπόριο Γραμματεία της Κυβερνήσεως ή τα θέματα που σχετίζονται με την εμφάνιση όλων των πληροφοριών εξουσιοδοτημένες υπογραφές συμβολαιογραφική έγγραφα με νομική προσωπικότητα,
4.1.3. Επιστολή προσφοράς που καθορίζεται στη Διοικητική Προδιαγραφή.
4.1.4. Προσωρινή εγγύηση που ορίζεται στη Διοικητική Προδιαγραφή.
4.1.5Ο υπεργολάβος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την έγκριση της διοίκησης. Ωστόσο, το σύνολο των εργασιών δεν μπορεί να γίνει σε υπεργολάβους. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τον κατάλογο των έργων που προτίθενται να πραγματοποιήσουν στους υπεργολάβους της προσφοράς που αποτελούν αντικείμενο της προσφοράς.
4.1.6 Το έγγραφο που υποβλήθηκε για να αποδείξει εργασιακή εμπειρία από νομικό πρόσωπο, εφόσον ανήκουν σε μια οντότητα συνεργάτη περισσότερο από το ήμισυ των μετοχών, το εμπόριο και τη βιομηχανία επιμελητήρια / διαπραγμάτευση στο δωμάτιο μέσα στα γραφεία του εμπορίου μητρώου ή ορκωτών λογιστών ή λογιστές που πραγματοποιήθηκε μετά την πρώτη ημερομηνία ανακοίνωσης από χρηματοοικονομικούς συμβούλους και ένα έγγραφο που αποδεικνύει ότι η κατάσταση αυτή προστατεύεται συνεχώς για το παρελθόν έτος.

4.2. Έγγραφα σχετικά με τα οικονομικά και οικονομικά προσόντα και τα κριτήρια που πρέπει να φέρουν τα έγγραφα αυτά:
Τα κριτήρια για την οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια δεν έχουν καθοριστεί από τη διοίκηση.

4.3. Έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα και τα κριτήρια που πρέπει να φέρουν τα έγγραφα αυτά:
4.3.1. Έγγραφα εργασίας:
Έγγραφα που αναφέρουν εργασιακή εμπειρία που σχετίζεται με το έργο που υπόκειται στην προσφορά ή παρόμοια έργα, τουλάχιστον το% 50 της τιμής που υποσχέθηκε και προτάθηκε εντός των τελευταίων δεκαπέντε ετών,
4.3.2. Έγγραφα σχετικά με τη δομή και το καθεστώς του προσωπικού:
α) Δεν απαιτείται βασικό τεχνικό προσωπικό.
β) Τεχνικό Προσωπικό:
αριθμός θέσεις Επαγγελματικός Τίτλος Επαγγελματικά χαρακτηριστικά
1 Υπεύθυνος Κατασκευής Πολιτικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός 5 εμπειρία χρόνια
1 Field Eng. Μηχανικός Χαρτών 5 εμπειρία χρόνια
1 Χειριστής εργαλείων τοπογράφος 3 εμπειρία χρόνια

Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές ως ανάλογες εργασίες στο διαγωνισμό αυτό και τα τμήματα μηχανικής και αρχιτεκτονικής που θα θεωρηθούν ισοδύναμα με παρόμοια έργα:
4.4.1. Θέσεις εργασίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτέλεση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών:

* Υποδομή ΙΙΙ. Ομάδα αγωγού και γραμμής μεταφοράς γραμμής Έργων κατάλογος παρόμοιων ομάδων εργασίας σε κατασκευαστικά έργα.

* Ωστόσο, οι εργασίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του διαγωνισμού αυτού είναι μεταξύ MSB και BBB. Το έργο BHRS φάσης ΙΙΙ (ανατολική γραμμή) θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του XTUMX με ημερομηνία 29 με ημερομηνία 2011, που υπογράφηκε για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του τμήματος κάτω από τη διαδρομή, μετατοπίζοντας ή διοχετεύοντας τη νέα διαδρομή λόγω της κοπής του αγωγού πετρελαίου καυσίμου του ΝΑΤΟ. Για το λόγο αυτό, προκειμένου να υποβάλει προσφορά για την υποβολή προσφορών, ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα έργα.

α) να λειτουργούν με υπόγειους αγωγούς καυσίμου υψηλής πίεσης (min.4 Atü) ελάχιστης διαμέτρου 90,
β) Έργο με ενισχυμένο ή ημι-θόρυβο δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμου οπλισμένου σκυροδέματος και σταθμό πολλαπλών διαστάσεων με ελάχιστη χωρητικότητα 1250 m3.
γ) Ολοκληρωμένος σταθμός άντλησης καυσίμου υψηλής πίεσης (min.90 Atu) ή πλήρης (βοηθητικός) σταθμός άντλησης
μια δουλειά που είναι?
Πιστοποιητικό επαγγελματικής εμπειρίας πρέπει να παρουσιάζεται.

4.4.2. Τμήματα μηχανικής ή αρχιτεκτονικής που θεωρούνται ισοδύναμα με παρόμοια έργα:
Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός. * Ωστόσο, οι εργασίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του διαγωνισμού αυτού είναι μεταξύ MSB και BBB. Στο πλαίσιο του 29 με ημερομηνία 2011 που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο 4, έχει υπογραφεί το τμήμα της Φάσης ΙΙΙ (ανατολική γραμμή) BHRS, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του τμήματος κάτω από τη διαδρομή λόγω της κοπής του αγωγού καυσίμου του ΝΑΤΟ με μετατόπιση (παραλλαγή) ή μάσκα. Για το λόγο αυτό, προκειμένου να υποβάλει προσφορά για την υποβολή προσφορών, ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα έργα. α) να λειτουργούν με υπόγειους αγωγούς καυσίμου υψηλής πίεσης (min.90 Atü) ελάχιστης διαμέτρου 1250, β) Έργο με ενισχυμένο ή ημι-θόρυβο δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμου οπλισμένου σκυροδέματος και σταθμό πολλαπλών διαστάσεων με ελάχιστη χωρητικότητα 3 m90. γ) εργασία με πλήρες σταθμό άντλησης καυσίμου υψηλής πίεσης (min.XNUMX Atu) ή με πλήρη αντλητικό σταθμό μεταφοράς (βοηθητικό). Πιστοποιητικό επαγγελματικής εμπειρίας πρέπει να παρουσιάζεται.

5.Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα καθοριστεί με βάση την τιμή.

6. Μόνο οι εγχώριοι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν στην προσφορά.

7. Προβολή και αγορά του εγγράφου του διαγωνισμού:
7.1. Το έντυπο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών διατίθεται στη διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα και της 50 TRY (τουρκική λιρέτα). Μπορεί να αγοραστεί στο Sb.Md.
7.2. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αγοράσουν τα έγγραφα διαγωνισμού.

8. Προσφορές, έως την ημερομηνία και ώρα των διαγωνισμών Διευθυντής Υπηρεσιών Υποστήριξης Campus Acemler Campus. Προδιαγραφές διαγωνισμού Sırameşeler Mh. Συμβούλιο της Ευρώπης Cd. Κτίριο υπηρεσιών 3 / 14 D Block K: Το 2 16190 μπορεί να παραδοθεί στο Osmangazi / Bursa με το χέρι ή να αποσταλεί στην ίδια διεύθυνση με συστημένη επιστολή.

9. Οι προσφορές των προσφερόντων υποβάλλονται με τη μορφή μοναδιαίας τιμής προσφοράς στη συνολική τιμή που υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα κάθε στοιχείου και τις μοναδιαίες τιμές που προσφέρονται για αυτά τα στοιχεία. Ως αποτέλεσμα της προσφοράς, η σύμβαση για την τιμή μονάδας υπογράφεται με τον προσφέροντα.
Σε αυτή την προσφορά θα υποβληθεί η προσφορά για το σύνολο των εργασιών.

10. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν προσφορά με το ποσό που καθορίζεται από αυτούς να μην είναι κατώτερη του% 3 της προσφερόμενης τιμής.

11. Η περίοδος ισχύος των προσφορών είναι 60 (εξήντα) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

12. Η προσφορά δεν μπορεί να υποβληθεί ως κοινοπραξία.

Πηγή: http://www.bursa.bel.trΓίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar