Δεν σημαίνει να επιστρέψουμε στο φυσιολογικό.
34 Κωνσταντινούπολη

Δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τα «στάδια του ανοίγματος για την Κωνσταντινούπολη»

Το επιστημονικό συμβουλευτικό συμβούλιο IMM δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τα «στάδια ανοίγματος για την Κωνσταντινούπολη». Στην έκθεση; Η Τουρκία μειώνει γενικά τον αριθμό των θανάτων. αλλά ένα υγιές για την Κωνσταντινούπολη [Περισσότερα ...]